1634 Kart og kompass for turledere

Godkjent for 8–19 timer  |  4–15 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Få en teoretisk gjennomgang i bruk av kart og kompass og to dager med varierte praktiske oppgaver for å øke innsikten og ferdigheten i bruk av kart og kompass.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Turledere

Innhold

1. samling
TmL: 4
Tema:
Kart og kompass

Stikkord:

Kompasset

 • Lære om kompasset sine enkelte deler og lære de forskjellige ting man kan gjøre ved hjelp av kompasset.

Kartet:

 • Lære om kartets formål/målsetting og oppbygging.
 • Forstå kartets tegnforklaringer.
 • Lære om hva kart i forskjellig målestokk vil si for vår bruk av kartet.
 • Forstå kartets forskjellige bruk av farger.
 • Forstå viktigheten av koter, og hvordan de tegnes, for å kunne lese terreng gjennom kartet.
 • Viktigheten av kartets oppdateringstidspunkt (årstall).
 • Forstå angivelse av koordinater i både geografisk og UTM sammenheng, og å kunne angi riktige koordinater i en nødsituasjon.
 • Lære seg å bruke all den informasjonen man finner i et kart på en god måte.

Arbeidsform og gjennomføring:
Teori og praksis

2. samling
TmL: 9
Tema:
Orientering

Stikkord:
Orientering:

Her legger vi vekt på at deltagerne skal lære seg å orientere etter kart i forskjellige målestokker.

Forskjellige målestokker av kart inneholder helt forskjellig informasjon. Man trenger øving for å få på plass forståelsen av at forskjellige målestokker gjør at man må tenke forskjellig om avstander, gangtider, kontrollpunkter med mer.

 • Hvordan orientere i skogsterreng?
 • Hvordan orientere i tåke og dårlig sikt.

Under orienteringen ønsker vi at den/de som har ansvaret for orienteringen skal være turleder, altså lede de øvrige som en gruppe turdeltagere. Dermed får man også en gjennoppfrisking av det å tenke turledelse (informasjon til gruppen, væremåte/framtoning, pauser, mat/drikke, holde gruppen samlet, påkledning, pakking/bæring av ryggsekk, litt tanker rundt førstehjelp, jobb-/ansvarsdelegering med mer).

Det blir mye trening på det å ta ut kompasskurs, veivalg, bruk av kompass og kartpunkter i skogsterreng og/eller tåke/dårlig sikt.
Sikre kontrollpunkter, terrengformasjoner, karttegn og annen rellevant kartinformasjon og hvordan vi bruker dette i forbindelse med trygg orientering og fornuftige veivalg.

Arbeidsform og gjennomføring:
Teori og praksis

3. samling
TmL: 6
Tema:
Evaluering

Stikkord:
Evaluering:

 • Vi vil forsøke å gi hver enkelt deltager en oppfølging/evaluering på hva vedkommende er sterk på, og hva vedkommende med fordel kan trene mer på. Vi tror det er viktig at kursdeltagerne får en evaluering fra oss i etterkant for større bevissthet på hva som er nødvendig å trene spessielt på – at man får med seg en arbeidsoppgave som kan bidra til at man raskt kommer seg ut og trener kart og kompass/orientering igjen.

Arbeidsform og gjennomføring:
Teori og praksis

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

For deltakerne:
- Orienteringskart

Organisering og arbeidsmåter

Se innhold

Krav til lærer/instruktør

Godkjent kursleder fra DNT sentralt

Avsluttende prøve/eksamen

Se samling 3.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

 • Å gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon.