163 Våpenvedlikehold hagle og rifle.

Godkjent for 8–12 timer  |  4–15 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Deltakerne skal lære om årlig vedlikehold for å ivareta et sikkert våpenhold.

 • Deltakerne lærer om demontering og montering av våpen.
 • De lærer hvordan de forskjellige delene ser ut ,
 • De lærer hvordan rengjøre og vedlikeholde disse delene.
 • Lære om hvilken funksjoner de forskjellige delene har.
 • Lære å være "føre var" for å sikre et stabilt og trygt våpenhold gjennom jaktsesongen.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Jentegruppa i Harstad jeger og fisk. Kurset er beregnet for oppfriskning for erfarne jegere og for fremtidige jegere.

Innhold

 • Innføring i årlig vedlikehold av hagl/rifle av godkjent instruktør.
 • Demontering og grundig vedlikehold.
 • Rens og smøring av jaktvåpen.
 • Gjennomgang av sikkerhetsrutiner på skytebane og i felt.
 • Innføring/oppfriskning av grunnleggende regler for kjøp, oppbevaring og frakt av våpen.

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

Kjøpt inn vedlikeholdsutstyr for våpen. Oljer, pussefiller, pusseutstyr generelt. Deltakere kan stille med eget våpen eventuelt har foreningen til utlån.

Organisering og arbeidsmåter


Veiledning med instruktør/lærer
Instruksjon med lærer
Forelesning
Gruppearbeid
Diskusjon
Praktisk trening/arbeid

Krav til lærer/instruktør

Godkjent instruktør.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

 • Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere.