163 Våpenvedlikehold hagle og rifle.

Godkjent for 8-12 timer  |  5-15 deltakere

Mål, læringsmål

Deltakerne skal lære om årlig vedlikehold for å ivareta et sikkert våpenhold.

 • Deltakerne lærer om demontering og montering av våpen.

 • De lærer hvordan de forskjellige delene ser ut ,

 • De lærer hvordan rengjøre og vedlikeholde disse delene.

 • Lære om hvilken funksjoner de forskjellige delene har.

 • Lære å være "føre var" for å sikre et stabilt og trygt våpenhold gjennom jaktsesongen.

Målgruppe og forkunnskaper

Jentegruppa i Harstad jeger og fisk. Kurset er beregnet for oppfriskning for erfarne jegere og for fremtidige jegere.

Kursinnhold

 • Innføring i årlig vedlikehold av hagl/rifle av godkjent instruktør.

 • Demontering og grundig vedlikehold.

 • Rens og smøring av jaktvåpen.

 • Gjennomgang av sikkerhetsrutiner på skytebane og i felt.

 • Innføring/oppfriskning av grunnleggende regler for kjøp, oppbevaring og frakt av våpen.

Arbeidsmåte

 • Veiledning med instruktør/lærer
 • Instruksjon med lærer
 • Forelesning
 • Gruppearbeid
 • Diskusjon
 • Praktisk trening/arbeid

Lenker til eksempler på kursprogram

Krav til lærer/instruktør

Godkjent instruktør.

Læringsressurser

Kjøpt inn vedlikeholdsutstyr for våpen. Oljer, pussefiller, pusseutstyr generelt. Deltakere kan stille med eget våpen eventuelt har foreningen til utlån.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

 • Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere.
 • Å gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon.
 • Å bekjempe utstøting og bidra til inkludering.
 • Å styrke kulturelt mangfold og øke deltagelse i kulturlivet.