1629 Rogalandsseminar

Godkjent for 8–21 timer  |  4–25 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

 • Målet er å skolere aktive medlemmer fra Rogaland fylke i saker som angår dem, blant annet samferdsel, jordbruk og vindkraft.
 • I tillegg ønsker vi at seminaret virker samlende, slik at medlemmer fra forskjellige lokallag kan bygge et sterkere samarbeid og bli enda sterkere i fremtiden.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Ungdom fra Rogaland fra 14-20 år

Innhold

1. samling
TmL: 3
TuL: 4
Tema:

 1. Samferdsel
 2. Verving - hvordan blir vi mange?

 


Stikkord:

 1. Tog, samferdselspolitikk, befokningsøkning
 2. Verveplan, nye medlemmer, spre kunnskap

Arbeidsform og gjennomføring:
Foredrag og gruppesamtale

 

Problemstillinger:

 1. Rogaland er et fylke i stadig vekst, noe som medfører et stadig større behov for bedre kollektivløsninger. En intern foredragsholder vil snakke om nye løsninger, kollektivpolitikk og hvorfor færre mennesker kan kjøre bil i framtiden.
 2. I Natur og Ungdom trenger vi stadig nye medlemmer. Da kan vi få større gjennomslag, spre kunnskap og skape mer oppmerksomhet blant ungdom. Fylkesleder snakker om hvordan man verver mange nye medlemmer, slik at fylket kan bli enda større og sterkere. Først blir det et foredrag, deretter skal deltakerne snakke seg imellom om hvordan de vil verve folk fremover.


2. samling
TmL: 4
TuL: 5
Tema:

 1. Offshore vindkraft- fremtidens olje
 2. Hvordan får vi presse?
 3. Hva med klimaendringene da?

Stikkord:

 1. Offshore vindkraft, ny kunnskap, fremtidsnæring
 2. Pressemelding, debattinnlegg, meninger
 3. Klimaendringene, klimatoppmøte i 2015, politikk

Arbeidsform og gjennomføring:
Foredrag og gruppeoppgaver

Problemstillinger:

 1. Offshore vindkraft er et felt vi stadig får mer kunnskap om, uten at det investeres spesielt mye i det. Vi inviterer en ekstern innleder til å å snakke om potensialet i offshore-vind, og hva det kan bety for blant andre Rogaland.
 2. Når man jobber i lokallag er det viktig å kunne nå frem i pressen: da kan vi nå flere mennesker, og sørge for at enda flere vil jobbe for miljøet. Kampanjesekretær Sara holder et verksted om hvordan man skriver debattinnlegg, pressemelding og gode uttalelser. Vi vil nå frem i pressen, slik at vi kan vinne over oljeindustrien og overbevise politikerne.
 3. En ekstern innleder er invitert til å snakke om klimaendringene, hvordan de påvirker både naturen og mennesker verden over og hva vi kan gjøre med det. De menneskeskapte klimaendringene er jo selve grunnsteinen i vårt arbeid, og er noe deltakerne etter foredraget bør kunne godt.

3. samling
TmL: 3
TuL: 2
Tema:

 1. Jordbruk i Rogaland 
 2. Oljelobbyisme og oljesponsing

Stikkord:

 1. Bærekraftig jordbruk, nedleggelse av matjord, hvorfor vi trenger matjord\
 2. Oljelobby, sponsing, morgendagens helter

Arbeidsform og gjennomføring:
Foredrag

Problemstillinger:

 1. I Norge ødelegger vi stadig matjord, selv om vi bare har under 3 prosent igjen av arealet vårt. Dette vil gi oss problemer i fremtiden, med tanke på selvforsyning og nødvendigheten av et mer bærekraftig landbruk.
 2. Den norske oljeindustrien deler årlig ut mange millioner i sponsing av akademia, skoler, barnehager, musikere og kunstnere. Vi skal snakke om hvorfor det ikke er helt greit, og hva som kan gjøres for å stoppe det.

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

Organisering og arbeidsmåter

Se innhold

Avsluttende prøve/eksamen

Deltakerne bes om å evaluere seminaret i et anonymt skjema før de drar.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

 • Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere.