1628 NJFFs grunnleggende organisasjonskurs

Mål

Gi en innføring i organisasjonen og hvordan drive en lokalforening.

Målgruppe

Tillitsvalgte i lokalforeninger tilknyttet NJFF.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i Voksenopplæringsloven

  • Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere.
  • Å gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon.
  • Å bekjempe utstøting og bidra til inkludering.
  • Å styrke kulturelt mangfold og øke deltagelse i kulturlivet.

Antall deltakere

Studieplanen er utarbeidet for 5 til 15 deltakere. Det vil ikke utbetales tilskudd til dette kurset dersom færre enn 3 deltakere fullfører kurset.

1. samling

Timer med lærer: 4

Stikkord

NJFF- oppbygging og struktur
* NJFF- historie
*NJFF- i dag
* Formål
* Handlingsprogrammet
* NJFFs organisasjonsmodell
* Medlemmer
* Lokalforeningen
* Fylkeslaget
* NJFF Sentralt
* Jakt- og Fiskesenteret
Tilhørende oppgaver/temaer for diskusjon

Arbeidsform og gjennomføring

Foredrag og diskusjon

2. samling

Timer med lærer: 4

Tema

Drift av foreninger

Stikkord

Styrearbeid- styrets oppgaver og roller
* Foreningsdrift- den daglige driften og de faste årlige arbeidsoppgavene
* møtevirksomhet
* arkivhold
* informasjonsarbeid
* rekruttering
* årsmøtet
* beretning
* regnskap og budsjett
* årsplan
Tilhørende oppgaver/temaer for diskusjon

Problemstillinger

Foredrag og diskusjon

Aktuell litteratur til støtte for lærer/instruktør

Del 1: http://www.njffvault.com/HPD/Org/Organisasjonskurs_del_1.pptx Del 2: http://www.njffvault.com/HPD/Org/Organisasjonskurs_del_2.pptx