1628 NJFFs grunnleggende organisasjonskurs

Godkjent for 8 timer  |  4–15 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Gi en innføring i organisasjonen og hvordan drive en lokalforening.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Tillitsvalgte i lokalforeninger tilknyttet NJFF.

Innhold

1. samling
Timer med lærer: 4
Stikkord
NJFF- oppbygging og struktur
* NJFF- historie
*NJFF- i dag
* Formål
* Handlingsprogrammet
* NJFFs organisasjonsmodell
* Medlemmer
* Lokalforeningen
* Fylkeslaget
* NJFF Sentralt
* Jakt- og Fiskesenteret
Tilhørende oppgaver/temaer for diskusjon

Arbeidsform og gjennomføring
Foredrag og diskusjon

2. samling
Timer med lærer: 4
Tema
Drift av foreninger

Stikkord
Styrearbeid- styrets oppgaver og roller
* Foreningsdrift- den daglige driften og de faste årlige arbeidsoppgavene
* møtevirksomhet
* arkivhold
* informasjonsarbeid
* rekruttering
* årsmøtet
* beretning
* regnskap og budsjett
* årsplan
Tilhørende oppgaver/temaer for diskusjon

Problemstillinger
Foredrag og diskusjon

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)


Del 1: http://www.njffvault.com/HPD/Org/Organisasjonskurs_del_1.pptx Del 2: http://www.njffvault.com/HPD/Org/Organisasjonskurs_del_2.pptx

Organisering og arbeidsmåter

Se innhold

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

  • Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere.