1627 Rallylydighet, videregående

Godkjent for 8–20 timer  |  4–15 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Elevene skal etter fullført kurs være motiverte for, og i stand til å konkurrere i klasse 3 og Elite i Rallylydighet.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Deltakerne bør kunne grunnleggende Rallylydighetsøvelser fra klasse 1 og 2.

Innhold

1. samling
TmL: 2
Tema:
Konkurransetrening. Grunnleggende øvelser.

Stikkord:
Se på de grunnleggende øvelsene. Jobbe spesielt med stå momentet og bli øvelser. Øvelsene: 301, 302, 303, 312, 404

Arbeidsform og gjennomføring:
Teori og praksis.

Problemstillinger:
Er det grunnleggende øvelser som ikke er på plass?

2. samling
TmL: 2
Tema:
Banebygging. Øvelser fra klasse 3 og Elite.

Stikkord:
Se på de grunnleggende øvelsene. Jobbe spesielt med stå – berør momentet og fremadsending til kjegle. Små kombinasjoner. Øvelsene: 311 og 405

Arbeidsform og gjennomføring:
Teori og praksis. Arbeide i grupper på 2 – 3. Trene på momenter og øvelser med og uten hund. Hjelpe hverandre med tilbakemeldinger = mestring og videreutvikling for alle, under veiledning av godkjent NRL instruktør. Korte økter og positivt treningsmiljø.

Problemstillinger:
Hva må det tas hensyn til ved banebygging?

3. samling
TmL: 2
Tema:
Forstyrrelser. Øvelser fra klasse 3 og Elite.

Stikkord:
Avstandskommandering. Slalåm mellom beina. Trene med forstyrrelser. Små kombinasjoner. Tilhørende øvelsene:406, 407, 310

Arbeidsform og gjennomføring:
Som for kveld 2.

Problemstillinger:
Hvilke fortyrrelser lager problem for den enkelte ekvipasje? Hva kan gjøres?

4. samling
TmL: 2
Tema:
Regler og tips til hinderøvelsene. Øvelser fra klasse 3 og Elite.

Stikkord:
Hinder og snurr under marsj. Små kombinasjoner. Øvelsene: 305, 306, 307, 403, 308

Arbeidsform og gjennomføring:
Som for kveld 2.

Problemstillinger:
Er høyreføring ved hinderøvelser ett problem?

5. samling
TmL: 2
Tema:
Rygging. Øvelser fra klasse 3 og Elite.

Stikkord:
Rygging og sidebytter. Små kombinasjoner. Øvelsene: 304, 309, 401 402, 409, 410

Arbeidsform og gjennomføring:
Som for kveld 2.

Problemstillinger:
Hvordan få til fine "under marsj" øvelser?

6. samling
TmL: 2
Tema:
Titler. Cert og Championatregler. Øvelser fra klasse 3 og Elite.

Stikkord:
Innkalling, dekk under marsj. Små kombinasjoner. Øvelsene: 408, 411, 412, 313

Arbeidsform og gjennomføring:
Som for kveld 2.

Problemstillinger:
Hva kreves for å bli Champion?

7. samling
TmL: 2
Tema:
Konkurransemestring. Øvelser fra klasse 3 og Elite.

Stikkord:
Kurset avsluttes med litt teori og en liten konkurranse i rallylydighet, som tilrettelegges kursdeltakernes ferdighetsnivå.

Arbeidsform og gjennomføring:
Teori og praksis.

Problemstillinger:
Hvordan mestre stress ved konkurranse?

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

NKK sine Rallylydighet regler.

Organisering og arbeidsmåter

Se innhold

Krav til lærer/instruktør

Godkjent NRL instruktør.

Utfyllende opplysninger

Kurset er skissert som kurs på 7 kvelder med til sammen 14 timer, men kan også avholdes som helgekurs der dette er ønskelig. Instruktør har med egen hund og viser momenter og øvelser, der dette er naturlig/nødvendig.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

  • Å styrke kulturelt mangfold og bevare kulturarven gjennom læring.