1624 Kryddervekster og urter

Godkjent for 8–15 timer  |  minst 4 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Å gi inspirasjon og kunnskap om dyrking og bruk av urter.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Hagelagsmedlemmer og andre interesserte.

Innhold

1. samling
TuL: 3
Tema:
Mat og drikke fra blomster, busker og trær.

Stikkord:
Vi tar utgangspunkt i hva den enkelte har i hagen og nært i naturen

Arbeidsform og gjennomføring:
Studiering, den enkelte forteller om sin erfaring

Problemstillinger:

 • Andre navn som urten er kjent under.
 • Naturlig voksested.
 • Beslektede planter.
 • Dyrking og stell.
 • Bruk av urten til mat, medisin og annen bruk.

2. samling
TuL: 3
Tema:
Urter, vår felles erfaring

Stikkord:

 • Opprinnelse, økologi, plassering, utfordringer, formering, høsting.
 • Felles erfaring hos deltakerne om dyrking og bruk av urter i mat.

Arbeidsform og gjennomføring:
Studiering

Problemstillinger:

 • Andre navn som urten er kjent under.
 • Naturlig voksested.
 • Beslektede planter.
 • Dyrking og stell.
 • Bruk av urten til mat, medisin og annen bruk.

3. samling
TmL: 3
Tema:
Bruk av urter

Stikkord:
Nina Bakken holder foredrag

Arbeidsform og gjennomføring:
Kåseri/lysbilde

Problemstillinger:
Vi stiller så mange spørsmål vi kan til eksperten.

4. samling
TuL: 3
Tema:
Vi smaker på urter, planlegge såing

Stikkord:

 • Bli kjent med urters egenhet.
 • Dele oppskrifter.
 • Planlegge urtehagen, frø og plantebytte.
 • Besøk hos lokal grønnsakshandler for å visualisere urter

Arbeidsform og gjennomføring:
Studiering, den enklete har med seg en matrett evnt drikke fra urter

Problemstillinger:

 • Andre navn som urten er kjent under.
 • Naturlig voksested.
 • Beslektede planter.
 • Dyrking og stell.
 • Bruk av urten til mat og medisin.
 • Annen bruk.

5. samling
TmL: 3
Tema:
Ekskursjon i forbindelse med studieringen

Stikkord:
Tur til Toril Klomstadliens urtehage. Hun har lang erfaring med dyrking og bruk av urter.

Arbeidsform og gjennomføring:
Få se i praksis hvordan dyrking av urter kan foregå hos en erfaren urtedyrker.

Problemstillinger:
Jord- og solforhold. Urter som er enkle, og urter som er litt vanskeligere å dyrke. Sjeldne urter osv.

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

For deltakerne:

 • Urtehagen : Agneta Ullenius Urtehagen på Knatten: Annemarta
 • Borgen Medisinske urter: Andrew Chevallier

Organisering og arbeidsmåter

Se innhold

Utfyllende opplysninger

Gjennomføres som studiering u/lærer, foredrag, og med støtte av erfarne krydderurtdyrkere.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

 • Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere.