1624 Kryddervekster og urter

Mål:

Å gi inspirasjon og kunnskap om dyrking og bruk av urter.

Målgruppe:

Hagelagsmedlemmer og andre interesserte.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i Voksenopplæringsloven

  • Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere.
  • Å gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon.
  • Å styrke kulturelt mangfold og øke deltagelse i kulturlivet.

Antall deltakere:

Studieplanen er utarbeidet for 5 til 15 deltakere. Det vil ikke utbetales tilskudd til dette kurset dersom færre enn 3 deltakere fullfører kurset.

Eventuelle merknader:

Gjennomføres som studiering u/lærer, foredrag, og med støtte av erfarne krydderurtdyrkere.

1. samling

Timer uten lærer: 3

Tema:

Mat og drikke fra blomster, busker og trær.

Stikkord:

Vi tar utgangspunkt i hva den enkelte har i hagen og nært i naturen

Arbeidsform og gjennomføring:

Studiering, den enkelte forteller om sin erfaring

Problemstillinger:

Andre navn som urten er kjent under. Naturlig voksested. Beslektede planter. Dyrking og stell. Bruk av urten til mat, medisin og annen bruk.

2. samling

Timer uten lærer: 3

Tema:

Urter, vår felles erfaring

Stikkord:

Opprinnelse, økologi, plassering, utfordringer, formering, høsting. Felles erfaring hos deltakerne om dyrking og bruk av urter i mat.

Arbeidsform og gjennomføring:

Studiering

Problemstillinger:

Andre navn som urten er kjent under. Naturlig voksested. Beslektede planter. Dyrking og stell. Bruk av urten til mat, medisin og annen bruk.

3. samling

Timer med lærer: 3

Tema:

Bruk av urter

Stikkord:

Nina Bakken holder foredrag

Arbeidsform og gjennomføring:

Kåseri/lysbilde

Problemstillinger:

Vi stiller så mange spørsmål vi kan til eksperten.

4. samling

Timer uten lærer: 3

Tema:

Vi smaker på urter, planlegge såing

Stikkord:

Bli kjent med urters egenhet. Dele oppskrifter. Planlegge urtehagen, frø og plantebytte. Besøk hos lokal grønnsakshandler for å visualisere urter

Arbeidsform og gjennomføring:

Studiering, den enklete har med seg en matrett evnt drikke fra urter

Problemstillinger:

Andre navn som urten er kjent under. Naturlig voksested. Beslektede planter. Dyrking og stell. Bruk av urten til mat og medisin. Annen bruk.

5. samling

Timer med lærer: 3

Tema:

Ekskursjon i forbindelse med studieringen

Stikkord:

Tur til Toril Klomstadliens urtehage. Hun har lang erfaring med dyrking og bruk av urter.

Arbeidsform og gjennomføring:

Få se i praksis hvordan dyrking av urter kan foregå hos en erfaren urtedyrker.

Problemstillinger:

Jord- og solforhold. Urter som er enkle, og urter som er litt vanskeligere å dyrke. Sjeldne urter osv.

Litteratur/materiell for deltakerne:

Urtehagen : Agneta Ullenius Urtehagen på Knatten: Annemarta Borgen Medisinske urter: Andrew Chevallier