1623 Lavinekurs - alle nivåer

Godkjent for 8–30 timer  |  4–15 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Lære om og trene på redning i fjellet.
Lære om og benytte vårt søksverktøy (her: hunden) på best mulig måte.
Lære om skred.
Lære om ivaretakelse av seg selv og hund.
Lære om figurantarbeid og belønningsformer.
Lære om søk, makering og taktikk.
Lære om bruk av elektronisk søkeutstyr

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Både nybegynnere og øvede. Godt egnet for de med spesiell interesse for vinterfjellet.
Ingen forhåndskrav, men en fordel at deltakerne har vært ute i vinterfjellet tidligere

Innhold

1. samling
Timer med lærer: 2
Tema:
Teoriundervisning om skred, skredlære, og ivaretakelse av seg selv og hund i vinterfjellet.

Stikkord:
Skredfare og hvordan vurdere denne. Litt om de forskjellige lag vi kan finne i snødekket.

Arbeidsform og gjennomføring:
Hovedsakelig teori med diskusjoner. Hvis mulig også fremvisning av skredvideo.

2. samling
Timer med lærer: 8
Tema:
Fredag: Klargjøre treningsfelt.

Stikkord:
Finne egnede treningsfelt. Grave egnet liggested for hunden i le for vær og vindt. Grave figurantgroper effektivt og store nok. Fasegraver for nybegynnere og de som ønsker. Stimulere til en god markering for øvede hunder. Nye hunder og førere introduseres forsiktig og vanskelighetsgrad økes etter hver ekvipasjes fremgang. Figurantarbeid og belønningsformer.

Arbeidsform og gjennomføring:
Praktisk. Sonde etter riktig snøforhold og dybde. Fasegraver.

Problemstillinger:
Området må være egnet for å kunne etterligne et skred. Det kan gjerne være terrengfeller og noe ulendt i terrenget. Området må kunne brukes av hundeførere i 3 dager. Hundeførere som aldri har vært nedgravd tidligere må gradvis tilvennes.

3. samling
Timer med lærer: 8
Tema:
Lørdag: Søk, markering og litt taktisk.

Stikkord:
Stimulere til søk i felt for de øvede. Hver ekvipasje tas hensyn til i forhold til gårsdagens økt. Mulighet for litt øvelse av elektronisk søkeutstyr. Introdusere praktisk gjennomføring av søk med sin hund for instruktøren. Gjennomføre søket som planlagt.

Arbeidsform og gjennomføring:
Praktisk med løpende tilbakemeldinger fra treningsleder.

4. samling
Timer med lærer: 8
Tema:
Søndag: Lære å teste hvor hundenes nivå er og kartlegge hva de trenger å trene videre på.

Stikkord:
Åpen for deltakernes egne ønsker for dagen. De nye hundeeierne trener gradvis med lukkede huler og markeringer. De erfarne hundeeierne søker også i fritt søk, og hundeførerne får ukjente oppgaver hvor de legger opp taktisk opplegg for søk og fører hunden i søk.

Arbeidsform og gjennomføring:
Praktisk med løpende tilbakemelding fra treningsleder.

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

All dokumentert skredinfo. Gjerne bruke statistikker fra ngi og varsom.no

Organisering og arbeidsmåter

Se innhold

Krav til lærer/instruktør

Minimum "Tidligere Hundefører" som betyr godkjent i to perioder med sammen hund, eller godkjent minimum èn periode med to forskjellige hunder.

Utfyllende opplysninger

Flere aktører kan spilles inn under kurset. F.eks NLA, SeaKing, Lufttransport, Politi, skipatruljer, Røde Kors, Norsk Folkehjelp osv.
Mulighet for en rask evaluering søndag i felten og/eller sende epost til kursleder etter endt kurs.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

  • Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere.
  • Å være en selvstendig arena for læring og et supplement til offentlige utdanningstilbud for voksne.