1623 Lavinekurs - alle nivåer

Mål:

 • Lære om og trene på redning i fjellet.
 • Lære om og benytte vårt søksverktøy (her: hunden) på best mulig måte.
  • Lære om skred.
  • Lære om ivaretakelse av seg selv og hund.
  • Lære om figurantarbeid og belønningsformer.
  • Lære om søk, makering og taktikk.
  • Lære om bruk av elektronisk søkeutstyr
  • Lære å teste hundens nivå

Målgruppe:

Både nybegynnere og øvede. Godt egnet for de med spesiell interesse for vinterfjellet.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i Voksenopplæringsloven

 • Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere.
 • Å være en selvstendig arena for læring og et supplement til offentlige utdanningstilbud for voksne.

Antall deltakere:

Studieplanen er utarbeidet for 5 til 15 deltakere. Det vil ikke utbetales tilskudd til dette kurset dersom færre enn 3 deltakere fullfører kurset.

Eventuelle merknader:

Flere aktører kan spilles inn under kurset. F.eks NLA, SeaKing, Lufttransport, Politi, skipatruljer, Røde Kors, Norsk Folkehjelp osv.

1. samling

Timer med lærer: 2

Tema:

Teoriundervisning om skred, skredlære, og ivaretakelse av seg selv og hund i vinterfjellet.

Stikkord:

Skredfare og hvordan vurdere denne. Litt om de forskjellige lag vi kan finne i snødekket.

Arbeidsform og gjennomføring:

Hovedsakelig teori med diskusjoner. Hvis mulig også fremvisning av skredvideo.

2. samling

Timer med lærer: 8

Tema:

Fredag: Klargjøre treningsfelt.

Stikkord:

Finne egnede treningsfelt. Grave egnet liggested for hunden i le for vær og vindt. Grave figurantgroper effektivt og store nok. Fasegraver for nybegynnere og de som ønsker. Stimulere til en god markering for øvede hunder. Nye hunder og førere introduseres forsiktig og vanskelighetsgrad økes etter hver ekvipasjes fremgang. Figurantarbeid og belønningsformer.

Arbeidsform og gjennomføring:

Praktisk. Sonde etter riktig snøforhold og dybde. Fasegraver.

Problemstillinger:

Området må være egnet for å kunne etterligne et skred. Det kan gjerne være terrengfeller og noe ulendt i terrenget. Området må kunne brukes av hundeførere i 3 dager. Hundeførere som aldri har vært nedgravd tidligere må gradvis tilvennes.

3. samling

Timer med lærer: 8

Tema:

Lørdag: Søk, markering og litt taktisk.

Stikkord:

Stimulere til søk i felt for de øvede. Hver ekvipasje tas hensyn til i forhold til gårsdagens økt. Mulighet for litt øvelse av elektronisk søkeutstyr. Introdusere praktisk gjennomføring av søk med sin hund for instruktøren. Gjennomføre søket som planlagt.

Arbeidsform og gjennomføring:

Praktisk med løpende tilbakemeldinger fra treningsleder.

4. samling

Timer med lærer: 8

Tema:

Søndag: Lære å teste hvor hundenes nivå er og kartlegge hva de trenger å trene videre på.

Stikkord:

Åpen for deltakernes egne ønsker for dagen. De nye hundeeierne trener gradvis med lukkede huler og markeringer. De erfarne hundeeierne søker også i fritt søk, og hundeførerne får ukjente oppgaver hvor de legger opp taktisk opplegg for søk og fører hunden i søk.

Arbeidsform og gjennomføring:

Praktisk med løpende tilbakemelding fra treningsleder.

Litteratur/materiell for deltakerne:

Ingen forhåndskrav, men en fordel at deltakerne har vært ute i vinterfjellet tidligere.

Krav til lærer/instruktør:

Minimum "Tidligere Hundefører" som betyr godkjent i to perioder med sammen hund, eller godkjent minimum èn periode med to forskjellige hunder.

Aktuell litteratur til støtte for lærer/instruktør:

All dokumentert skredinfo. Gjerne bruke statistikker fra ngi og varsom.no.

Opplegg for evaluering:

Mulighet for en rask evaluering søndag i felten og/eller sende epost til kursleder etter endt kurs.