1622 Fiske

Mål:

Lære om ulike måter å fiske på og utnytte naturens ressurser.
Lære om bruk av ulike fiskeredskaper.
Lære å lage mat av fisk

Målgruppe:

4H-ere i alderen 14-18 år

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i Voksenopplæringsloven

  • Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere.
  • Å gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon.
  • Å bekjempe utstøting og bidra til inkludering.
  • Å bidra til motivasjon og tilgang til kunnskap og kompetanse for alle og slik møte behov i et samfunn og arbeidsliv i stadig endring.
  • Å styrke kulturelt mangfold og øke deltagelse i kulturlivet.

Antall deltakere:

Studieplanen er utarbeidet for 5 til 15 deltakere. Det vil ikke utbetales tilskudd til dette kurset dersom færre enn 3 deltakere fullfører kurset.

1. samling

Timer med lærer: 3

Tema:

Generelt om fisking

Stikkord:

Hvorfor fisker vi? Hva slags fisk er det vi får i vårt området? Fiskekort og forvaltning

Arbeidsform og gjennomføring:

Undervisning og diskusjon

2. samling

Timer med lærer: 2

Tema:

Binde fluer

Stikkord:

Hvordan binder vi fluer? Hva er ei god fiskeflue? Teknikker. Utstyr. Valg av fjør

Arbeidsform og gjennomføring:

Praktisk og teoretisk med veiledning

Problemstillinger:

Hva må vi tenke på for å få en god fiskeflue?

3. samling

Timer med lærer: 2

Tema:

Binde flue og utstyr for isfiske

Stikkord:

Hvordan binder vi fluer? Hva er ei god fiskeflue? Teknikker. Utstyr. Valg av fjør

Arbeidsform og gjennomføring:

Praktisk og teoretisk med veiledning

Problemstillinger:

Hva må vi tenke på for å få en god fiskeflue?
Hva skiller seg mellom isfiske og fiske på åpent vann?

4. samling

Timer med lærer: 4

Tema:

Isfiske

Stikkord:

Hvor finner jeg gode fiskeplasser? Bore hull i isen. Fisketeknikker. Behandling av fangsten.

Arbeidsform og gjennomføring:

Praktisk isfiske med veiledning

Problemstillinger:

Hvordan forhindre at jeg fryser? Når er det fiskebett?

5. samling

Timer med lærer: 3

Tema:

Fisketur med oter

Stikkord:

Når er det oterbitt? Fiske på åpent vann. Lære å ro oterfjøla. Oterfjøl som tradisjonelt fiskeredkap. Bruke de fluene som ble laget i vinter. Behandlingh av fangsten

Arbeidsform og gjennomføring:

Praktisk på vann med veiledning.

Problemstillinger:

Skille mellom ulike fiskefluer. Lære å sette ut og ta inn fluene.

6. samling

Timer med lærer: 3

Tema:

Fiske med stang

Stikkord:

Hvordan finne fine fiskeplasser. Ulike typer utstyr. Skille mellom flue, spinner, sluk og markfiske. Behandling av fangst

Arbeidsform og gjennomføring:

Praktisk fiske ved vann med veiledning.

Problemstillinger:

Hvordan bruker jeg de ulike fiskeredskapene?

7. samling

Timer med lærer: 3

Tema:

Fiske fra robåt

Stikkord:

Otring, garnsetting, dregg. Variere fiskeredskap når en fisker fra båt. Lære å ro. Sikkerhet på vannet. Behandling av fangst

Arbeidsform og gjennomføring:

Praktisk fiske med veiledning

Problemstillinger:

Hva må en ta hensyn til når en fisker fra båt?

8. samling

Timer med lærer: 2

Tema:

Tilberedning av fisk

Stikkord:

Røke fisk i røkovn. Koke fisk, steke fisk. Plankefisk. Bruke kjele og bål. Tilbredingsmulighetene er mange.

Arbeidsform og gjennomføring:

Praktisk ute i naturen med veiledning.

Problemstillinger:

Hvilken fisk egner seg best til de ulike tilbredingsmulighetene?

Litteratur/materiell for deltakerne:

Ulike fiskebøker. materiell til å lage fiskeutstyr

Krav til lærer/instruktør:

Aktiv og ivrig fisker som kan ulike fangstmetoder og å lage redskap

Opplegg for evaluering:

Gjennomføring av 4H-prosjektet og utfylling av arbeidssider i Fritt valg heftet