1622 Fiske

Godkjent for 4–22 timer  |  4–15 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

- Lære om ulike måter å fiske på og utnytte naturens ressurser.
- Lære om bruk av ulike fiskeredskaper.
- Lære å lage mat av fisk

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

4H-ere i alderen 14-18 år

Innhold

1. samling
TmL: 3
Tema:
Generelt om fisking

Stikkord:

 • Hvorfor fisker vi?
 • Hva slags fisk er det vi får i vårt området?
 • Fiskekort og forvaltning

Arbeidsform og gjennomføring:
Undervisning og diskusjon

2. samling
TmL: 2
Tema:
Binde fluer

Stikkord:

 • Hvordan binder vi fluer?
 • Hva er ei god fiskeflue?
 • Teknikker. Utstyr. Valg av fjør

Arbeidsform og gjennomføring:
Praktisk og teoretisk med veiledning

Problemstillinger:

 • Hva må vi tenke på for å få en god fiskeflue?

3. samling
TmL: 2
Tema:
Binde flue og utstyr for isfiske

Stikkord:

 • Hvordan binder vi fluer?
 • Hva er ei god fiskeflue?
 • Teknikker. Utstyr. Valg av fjør

Arbeidsform og gjennomføring:
Praktisk og teoretisk med veiledning

Problemstillinger:

 • Hva må vi tenke på for å få en god fiskeflue?
 • Hva skiller seg mellom isfiske og fiske på åpent vann?

4. samling
TmL: 4
Tema:
Isfiske

Stikkord:

 • Hvor finner jeg gode fiskeplasser?
 • Bore hull i isen.
 • Fisketeknikker.
 • Behandling av fangsten.

Arbeidsform og gjennomføring:
Praktisk isfiske med veiledning

Problemstillinger:

 • Hvordan forhindre at jeg fryser?
 • Når er det fiskebett?

5. samling
TmL: 3
Tema:
Fisketur med oter

Stikkord:

 • Når er det oterbitt?
 • Fiske på åpent vann.
 • Lære å ro oterfjøla.
 • Oterfjøl som tradisjonelt fiskeredkap.
 • Bruke de fluene som ble laget i vinter.
 • Behandlingh av fangsten

Arbeidsform og gjennomføring:
Praktisk på vann med veiledning.

Problemstillinger:

 • Skille mellom ulike fiskefluer.
 • Lære å sette ut og ta inn fluene.

6. samling
TmL: 3
Tema:
Fiske med stang

Stikkord:

 • Hvordan finne fine fiskeplasser.
 • Ulike typer utstyr.
 • Skille mellom flue, spinner, sluk og markfiske.
 • Behandling av fangst

Arbeidsform og gjennomføring:
Praktisk fiske ved vann med veiledning.

Problemstillinger:

 • Hvordan bruker jeg de ulike fiskeredskapene?

7. samling
TmL: 3
Tema:
Fiske fra robåt

Stikkord:

 • Otring, garnsetting, dregg.
 • Variere fiskeredskap når en fisker fra båt.
 • Lære å ro.
 • Sikkerhet på vannet.
 • Behandling av fangst

Arbeidsform og gjennomføring:
Praktisk fiske med veiledning

Problemstillinger:

 • Hva må en ta hensyn til når en fisker fra båt?

8. samling
TmL: 2
Tema:
Tilberedning av fisk

Stikkord:

 • Røke fisk i røkovn.
 • Koke fisk, steke fisk.
 • Plankefisk.
 • Bruke kjele og bål.
 • Tilbredingsmulighetene er mange.

Arbeidsform og gjennomføring:
Praktisk ute i naturen med veiledning.

Problemstillinger:

 • Hvilken fisk egner seg best til de ulike tilbredingsmulighetene?

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

For deltakerne:
- Ulike fiskebøker. materiell til å lage fiskeutstyr

Organisering og arbeidsmåter

Se innhold.

Krav til lærer/instruktør

Aktiv og ivrig fisker som kan ulike fangstmetoder og å lage redskap.

Avsluttende prøve/eksamen

Gjennomføring av 4H-prosjektet og utfylling av arbeidssider i Fritt valg heftet.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

 • Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere.