1621 Høne og egg

Godkjent for 8–16 timer  |  4–15 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

 • Lære om foring og stell for at høner skal ha det bra.
 • Lære om produktene vi får av høna og hvordan vi bruker dem.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

4H-ere fra 14-18 år

Innhold

1. samling
TmL: 2
Tema:
Oppstart/info. Foring og stell av høner

Stikkord:

 • Hvor mye spiser en høne?
 • Hva slags for får en høne?

Arbeidsform og gjennomføring:
Teori og praksis med veiledning.

2. samling
TmL: 2
Tema:
Hønsehuset og gården. Ulike høneraser

Stikkord:

 • Hvordan er et hønsehus på en gård med flere produksjoner?
 • Hva slags høneraser har vi og hvem er mest utbredt?

Arbeidsform og gjennomføring:
Praktisk arbeid i hønehuset med veiledning.

3. samling
TmL: 2
Tema:
Plukking, vasking og pakking av egg

Stikkord:

 • Praktisk arbeid med egg.
 • Hva vi ser etter når vi plukker egg?
 • Hvordan pakker vi det slik at kunden vil kjøpe det?

Arbeidsform og gjennomføring:
Praktisk arbeid i hønsehuset og eggpakkeriet med veiledning

Problemstillinger:
Hvordan behandler vi og plukker ut egg?

4. samling
TmL: 2
Tema:
Økonomi, foring og stell

Stikkord:

 • Hvordan er økonomien i hønseholdet?
 • Hvordan forer vi fram verpehøner?

Arbeidsform og gjennomføring:
Teori og praksis med veiledning

5. samling
TmL: 2
Tema:
Oppstart ruging

Stikkord:

 • Hvordan forbereder vi oss på å ruge fram nye kyllinger?
 • Vi ser på rugekasser/rugeplasser

Arbeidsform og gjennomføring:
Praktisk arbeid med veiledning.

6. samling
TmL: 2
Tema:
Fore opp kyllinger

Stikkord:
Hvordan forer vi opp kyllinger til å bli verpehøner eller slakt. Ulike fortyper.

Arbeidsform og gjennomføring:
Praktisk og teoretisk med veiledning.

7. samling
TmL: 2
Tema:
Slakting av høne

Stikkord:

 • Hvordan slakter vi en høne, ribbing og bearbeiding.
 • Utstyr og redskap.
 • Dyrevelferd.

Arbeidsform og gjennomføring:
Praktisk og teoretisk med veiledning.

8. samling
TmL: 2
Tema:
Forberedelse til martnan

Stikkord:
Male egg, pakke egg til salg, lage stand, plakater, lage vaffelrører som skal stekes og selges på martnan

Arbeidsform og gjennomføring:
Praktisk med veiledning

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

For deltakerne:

 • Høneboka mi, den grønne skolen
 • Bondelaget. 4H prosjekthefte Fritt valg
 • Ulike fjørfeblad m.m

Organisering og arbeidsmåter

Se innhold

Krav til lærer/instruktør

Aktiv gardbruker som driver med høne og ruging av kyllinger

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

 • Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere.