1621 Høne og egg

Mål:

Lære om foring og stell for at høner skal ha det bra.
Lære om produktene vi får av høna og hvordan vi bruker dem.

Målgruppe:

4H-ere fra 14-18 år

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i Voksenopplæringsloven

  • Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere.
  • Å gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon.
  • Å bekjempe utstøting og bidra til inkludering.
  • Å bidra til motivasjon og tilgang til kunnskap og kompetanse for alle og slik møte behov i et samfunn og arbeidsliv i stadig endring.
  • Å være en selvstendig arena for læring og et supplement til offentlige utdanningstilbud for voksne.

Antall deltakere:

Studieplanen er utarbeidet for 5 til 15 deltakere. Det vil ikke utbetales tilskudd til dette kurset dersom færre enn 3 deltakere fullfører kurset.

1. samling

Timer med lærer: 2

Tema:

Oppstart/info. Foring og stell av høner

Stikkord:

Hvor mye spiser en høne? Hva slags for får en høne?

Arbeidsform og gjennomføring:

Teori og praksis med veiledning.

2. samling

Timer med lærer: 2

Tema:

Hønsehuset og gården. Ulike høneraser

Stikkord:

Hvordan er et hønsehus på en gård med flere produksjoner? Hva slags høneraser har vi og hvem er mest utbredt?

Arbeidsform og gjennomføring:

Praktisk arbeid i hønehuset med veiledning.

3. samling

Timer med lærer: 2

Tema:

Plukking, vasking og pakking av egg

Stikkord:

Praktisk arbeid med egg. Hva vi ser etter når vi plukker egg? Hvordan pakker vi det slik at kunden vil kjøpe det?

Arbeidsform og gjennomføring:

Praktisk arbeid i hønsehuset og eggpakkeriet med veiledning

Problemstillinger:

Hvordan behandler vi og plukker ut egg?

4. samling

Timer med lærer: 2

Tema:

Økonomi, foring og stell

Stikkord:

Hvordan er økonomien i hønseholdet? Hvordan forer vi fram verpehøner?

Arbeidsform og gjennomføring:

Teori og praksis med veiledning

5. samling

Timer med lærer: 2

Tema:

Oppstart ruging

Stikkord:

Hvordan forbereder vi oss på å ruge fram nye kyllinger? vi ser på rugekasser/rugeplasser

Arbeidsform og gjennomføring:

Praktisk arbeid med veiledning.

6. samling

Timer med lærer: 2

Tema:

Fore opp kyllinger

Stikkord:

Hvordan forer vi opp kyllinger til å bli verpehøner eller slakt. Ulike fortyper.

Arbeidsform og gjennomføring:

Praktisk og teoretisk med veiledning.

7. samling

Timer med lærer: 2

Tema:

Slakting av høne

Stikkord:

Hvordan slakter vi en høne, ribbing og bearbeiding. Utstyr og redskap. Dyrevelferd.

Arbeidsform og gjennomføring:

Praktisk og teoretisk med veiledning.

8. samling

Timer med lærer: 2

Tema:

Forberedelse til martnan

Stikkord:

Male egg, pakke egg til salg, lage stand, plakater, lage vaffelrører som skal stekes og selges på martnan

Arbeidsform og gjennomføring:

Praktisk med veiledning

Litteratur/materiell for deltakerne:

Høneboka mi, den grønne skolen, Bondelaget. 4H prosjekthefte Fritt valg. Ulike fjørfeblad m.m

Krav til lærer/instruktør:

Aktiv gardbruker som driver med høne og ruging av kyllinger