1620 Tradisjonsbakst

Godkjent for 8–21 timer  |  4–15 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

 • Lære om tradisjonsbakst i Midtgudbrandsdalen.
 • Gjennom kunnskapen du får, ta vare på og lære gamle baketeknikker

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

4H-ere i alderen 14-18 år

Innhold

1. samling
TmL: 2
Tema:
Julebakst

Stikkord:
Stryll og smultringer

Arbeidsform og gjennomføring:
Praksis på skolekjøkken med veilednig

Problemstillinger:
Hvordan forhinder en brann i smultgryta?

2. samling
TmL: 2
Tema:
Lefse og lompekurs

Stikkord:

 • Takkebakst har lange tradisjoner.
 • Hva slags utstyr ble brukt?

Arbeidsform og gjennomføring:
Praktisk arbeid med veiledning

Problemstillinger:
Hvordan bake ut lefsa?

3. samling
TmL: 2
Tema:
Lefse og lompekurs del 2

Stikkord:
Hvordan baker en ut og får tynne lefser? Øvelse gjør mester

Arbeidsform og gjennomføring:
Praktisk arbeid med veiledning

Problemstillinger:
Få fart på kjevle og takke

4. samling
TmL: 2
Tema:
Gjærbakst

Stikkord:

 • Hva slags korn bruker en til ulike typer gjærbakst?
 • Grovt mjøl til brød og fint til hvitevarer.
 • Hvordan baker en med gjær?

Arbeidsform og gjennomføring:
Praktisk arbeid med veiledning

Problemstillinger:
Gjærbakst kan være utfordrende. En lærer teknikker med riktig temperatur på deigvesken

5. samling
TmL: 4
Tema:
Grendakafe

Stikkord:

 • Hvordan lager vi en grendekafe?
 • Bakst, prising, dekking og servering er viktig.
 • Kundebehandling

Arbeidsform og gjennomføring:
Praktisk erfaring ved å møte kunden, servere osv

Problemstillinger:
Kundebehandling

6. samling
TmL: 3
Tema:
Festkaker

Stikkord:

 • Hva var festkaker i regionen i tidligere tider?
 • Hva slags festkaker har vi i dag?
 • Lære å bake kaker med krem og pynte disse

Arbeidsform og gjennomføring:
Praktisk arbeid med veiledning

Problemstillinger:
Om estetikk

7. samling
TmL: 3
Tema:
Flatbrød

Stikkord:

 • Flatbrød er en annen form for takkebakst.
 • Det er lenger holdbarhet enn med lefse.
 • Hva skiller flatbrødsbakst fra lefsebakst?

Arbeidsform og gjennomføring:
Praktisk arbeid med veiledning

Problemstillinger:
Forhold mellom emne og takke

8. samling
TmL: 3
Tema:
Avslutning og forberedelse til martnan

Stikkord:
Lage produkter som skal selges; lompe, lefse, flatbrød, kaker til martnaskafe

Arbeidsform og gjennomføring:
Praktisk arbeid med veiledning

Problemstillinger:
Om entreprenørskap

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

For deltakerne:

 • Ulike kokebøker med tradisjonsbakst.
 • Prosjektheftet fritt valg fra 4H.

Organisering og arbeidsmåter

Se innhold

Krav til lærer/instruktør

Erfarne kakebakere

Avsluttende prøve/eksamen

Gjennomføring av 4H-prosjektet og utfylling av arbeidssider

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

 • Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere.