1620 Tradisjonsbakst

Mål:

Lære om tradisjonsbakst i Midtgudbrandsdalen.
Gjennom kunnskapen du får, ta vare på og lære gamle baketeknikker

Målgruppe:

4H-ere i alderen 14-18 år

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i Voksenopplæringsloven

  • Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere.
  • Å gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon.
  • Å bekjempe utstøting og bidra til inkludering.
  • Å bidra til motivasjon og tilgang til kunnskap og kompetanse for alle og slik møte behov i et samfunn og arbeidsliv i stadig endring.
  • Å styrke kulturelt mangfold og øke deltagelse i kulturlivet.
  • Å være en selvstendig arena for læring og et supplement til offentlige utdanningstilbud for voksne.

Antall deltakere:

Studieplanen er utarbeidet for 5 til 15 deltakere. Det vil ikke utbetales tilskudd til dette kurset dersom færre enn 3 deltakere fullfører kurset.

1. samling

Timer med lærer: 2

Tema:

Julebakst

Stikkord:

Stryll og smultringer

Arbeidsform og gjennomføring:

Praksis på skolekjøkken med veilednig

Problemstillinger:

Hvordan forhinder en brann i smultgryta?

2. samling

Timer med lærer: 2

Tema:

Lefse og lompekurs

Stikkord:

Takkebakst har lange tradisjoner. Hva slags utstyr ble brukt?

Arbeidsform og gjennomføring:

Praktisk arbeid med veiledning

Problemstillinger:

Hvordan bake ut lefsa?

3. samling

Timer med lærer: 2

Tema:

Lefse og lompekurs del 2

Stikkord:

Hvordan baker en ut og får tynne lefser? Øvelse gjør mester

Arbeidsform og gjennomføring:

Praktisk arbeid med veiledning

Problemstillinger:

Få fart på kjevle og takke

4. samling

Timer med lærer: 2

Tema:

Gjærbakst

Stikkord:

Hva slags korn bruker en til ulike typer gjærbakst? Grovt mjøl til brød og fint til hvitevarer. Hvordan baker en med gjær?

Arbeidsform og gjennomføring:

Praktisk arbeid med veiledning

Problemstillinger:

Gjærbakst kan være utfordrende. En lærer teknikker med riktig temperatur på deigvesken

5. samling

Timer med lærer: 4

Tema:

Grendakafe

Stikkord:

Hvordan lager vi en grendekafe? Bakst, prising, dekking og servering er viktig. Kundebehandling

Arbeidsform og gjennomføring:

Praktisk erfaring ved å møte kunden, servere osv

Problemstillinger:

Kundebehandling

6. samling

Timer med lærer: 3

Tema:

Festkaker

Stikkord:

Hva var festkaker i regionen i tidligere tider? Hva slags festkaker har vi i dag? Lære å bake kaker med krem og pynte disse

Arbeidsform og gjennomføring:

Praktisk arbeid med veiledning

Problemstillinger:

Om estetikk

7. samling

Timer med lærer: 3

Tema:

Flatbrød

Stikkord:

Flatbrød er en annen form for takkebakst. Det er lenger holdbarhet enn med lefse. Hva skiller flatbrødsbakst fra lefsebakst?

Arbeidsform og gjennomføring:

Praktisk arbeid med veiledning

Problemstillinger:

Forhold mellom emne og takke

8. samling

Timer med lærer: 3

Tema:

Avslutning og forberedelse til martnan

Stikkord:

Lage produkter som skal selges; lompe, lefse, flatbrød, kaker til martnaskafe

Arbeidsform og gjennomføring:

Praktisk arbeid med veiledning

Problemstillinger:

Om entreprenørskap

Litteratur/materiell for deltakerne:

Ulike kokebøker med tradisjonsbakst. Prosjektheftet fritt valg fra 4H.

Krav til lærer/instruktør:

Erfarne kakebakere

Opplegg for evaluering:

Gjennomføring av 4H-prosjektet og utfylling av arbeidssider