162 Vikingmat

Godkjent for 8–10 timer  |  4–15 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Lære om vikingtiden og hvordan de lagde maten sin på den tiden

* Lære hvordan vi setter gode personlige mål for kurset

* Lære historie fra vikingtiden

* Lære om hvordan vikingenes dagligliv var

* Lære om ingredienser, oppskrifter og redskap til matlaging i vikingtiden

* Lære å lage mat slik vikingene gjorde.

* Lære om servering og tradisjoner fra vikingtiden

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

4H-medlemmer og andre interesserte.

Innhold

  1. Fellessamling og introduksjon av kurset. Bli kjent. Hvem er jeg? Hvem er kursdeltagerne? Stikkord: Bli kjent med deltakere, instruktør og kurssted Arbeidsform og gjennomføring
    Hvordan lære navnene til hverandre? Hvordan bli kjent med hverandre?
    Hva er ditt mål med kurset?
  2. Vikingene. Stikkord: Hvem var vikingene, hvordan levde de i Norge, vikingenes mattradisjoner.
  3. Lage mat på samme måte som vikingene. Stikkord: Praktisk arbeid. Deltagerne lager flere retter. Hvor/ hvordan/ av hva?
  4. Vise og servere maten til andre kursdeltagere. Stikkord: Arbeidsform og gjennomføring Serveringsmåter/ tradisjoner
  5. Oppsummering. Stikkord: Problemstillinger Hva var kjekt, utfordrende? Hva har dere lært om vikingene? Kan vi bruke noen av deres tradisjoner i dag?

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

http://www.spurkelandvikinggard.no/
https://snl.no/vikingtiden
https://www.khm.uio.no/barn-skole/barn/vikingtid/vikingene-hjemme/hverdag-og-fest/vikingmat.html
http://www.natursekken.no/c1187998/forsok/vis.html?tid=1234129&within_tid=1188274

Organisering og arbeidsmåter


Veiledning med instruktør/lærer
Instruksjon med lærer
Gruppearbeid
Praktisk trening/arbeid

Krav til lærer/instruktør

Læreren må kunne om vikingtiden og i tillegg kunne om matlaging og formidling til barn og ungdom.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

  • Å bekjempe utenforskap og bidra til inkludering.