1619 Gris

Mål:

Lære om grisens instinkter og behov, ha kunnskap om foring og stell av gris og få kunnskap om kjøttproduksjon på gris

Målgruppe:

4H-ere i alderen 14-18 år

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i Voksenopplæringsloven

  • Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere.
  • Å gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon.
  • Å bekjempe utstøting og bidra til inkludering.
  • Å bidra til motivasjon og tilgang til kunnskap og kompetanse for alle og slik møte behov i et samfunn og arbeidsliv i stadig endring.
  • Å styrke kulturelt mangfold og øke deltagelse i kulturlivet.
  • Å være en selvstendig arena for læring og et supplement til offentlige utdanningstilbud for voksne.

Antall deltakere:

Studieplanen er utarbeidet for 5 til 15 deltakere. Det vil ikke utbetales tilskudd til dette kurset dersom færre enn 3 deltakere fullfører kurset.

1. samling

Timer med lærer: 2

Tema:

Generelt om instinkter og behov hos gris

Stikkord:

Hvordan observerer vi en gris? Hva slags instinkter har en gris?

Arbeidsform og gjennomføring:

Teori og fjøsbesøk med veiledning

Problemstillinger:

Hvordan kan vi forhindre atferdsproblemer hos gris?

2. samling

Timer med lærer: 2

Tema:

Foring og stell

Stikkord:

Lære hva slags for en gris trenger ut i fra produsjonsform. Er det avlsgris eller slakteproduksjon?

Arbeidsform og gjennomføring:

Teori og fjøsbesøk med veiledning

Problemstillinger:

Hvordan vurdere holdet på en gris og tilpasse foret deretter?

3. samling

Timer med lærer: 2

Tema:

Avl/genetikk og insemenering

Stikkord:

Hvilken faktorer og egenskaper vurderer vi etter når vi skal avle på en gris?

Arbeidsform og gjennomføring:

Teori og praksis med veiledning

4. samling

Timer med lærer: 2

Tema:

Grising

Stikkord:

Hva er viktig å være obs på når det gjelder grising? Hvor mange grisunger får ei purke? Stell og foring i tiden foran, under og etter grising.

Arbeidsform og gjennomføring:

Teori og praksis med veiledning

Problemstillinger:

Hva må vi ta hensyn til under grisingen? Hvordan forhindre at grisunger dør?

5. samling

Timer med lærer: 2

Tema:

Merking og veiing

Stikkord:

Alle dyr må ha et eget individnummer. Hvordan merker vi grisen? Vekt er viktig i forhold til foring. Hvordan veier vi en gris og hvordan tilpasser vi foringen?

Arbeidsform og gjennomføring:

Teori og praksis med veiledning

Problemstillinger:

Hvordan får vi optimal foring?

6. samling

Timer med lærer: 2

Tema:

Helse hos gris - få besøk av dyrlege

Stikkord:

Helse er viktig hos alle dyr og mennesker. Hva er viktig å ta hensyn til hos gris? Hvordan beskytter vi oss for smitte og å være smittebærer mellom grisebesetninger?

Arbeidsform og gjennomføring:

Teori og praksis med veiledning

Problemstillinger:

Det er høy fokus på smitte blant husdyr og spesielt gris. Hvorfor er det viktig å være dyktig på dette feltet?

7. samling

Timer med lærer: 2

Tema:

Slaktig - vi lager pølser

Stikkord:

Hvordan deler vi opp et griseslakt? Hva brukes de ulike delene på dyret til? Pølser er en tradisjonsrett. Hvordan lager vi det

Arbeidsform og gjennomføring:

Teori og praksis med veiledning

Problemstillinger:

Hvorfor er hygiene ved slakting viktig?

8. samling

Timer med lærer: 3

Tema:

Avslutning

Stikkord:

Avslutte prosjektet, skrive i arbeidsboka/4H-heftet, forberedelse til matnan. Tørking av griseører. Planlegge grisebingo

Arbeidsform og gjennomføring:

Teori og praksis

Problemstillinger:

Hvordan sikrer vi rett pris på det vi skal selge?

Litteratur/materiell for deltakerne:

Griseboka mi, den grønne skolen, Bondelaget.
Ulike fagblad fra Norsvin.

Krav til lærer/instruktør:

Fagansvarlig er grisbonde og engasjert i yrke sitt

Opplegg for evaluering:

Gjennomføring av 4H-prosjekthefet og utstilling på høstmarked