1619 Gris

Godkjent for 8–17 timer  |  4–15 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Lære om grisens instinkter og behov, ha kunnskap om foring og stell av gris og få kunnskap om kjøttproduksjon på gris

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

4H-ere i alderen 14-18 år

Innhold

1. samling
TmL: 2
Tema:
Generelt om instinkter og behov hos gris

Stikkord:
Hvordan observerer vi en gris? Hva slags instinkter har en gris?

Arbeidsform og gjennomføring:
Teori og fjøsbesøk med veiledning

Problemstillinger:
Hvordan kan vi forhindre atferdsproblemer hos gris?

2. samling
TmL: 2
Tema:
Foring og stell

Stikkord:
Lære hva slags for en gris trenger ut i fra produsjonsform. Er det avlsgris eller slakteproduksjon?

Arbeidsform og gjennomføring:
Teori og fjøsbesøk med veiledning

Problemstillinger:
Hvordan vurdere holdet på en gris og tilpasse foret deretter?

3. samling
TmL: 2
Tema:
Avl/genetikk og insemenering

Stikkord:
Hvilken faktorer og egenskaper vurderer vi etter når vi skal avle på en gris?

Arbeidsform og gjennomføring:
Teori og praksis med veiledning

4. samling
TmL: 2
Tema:
Grising

Stikkord:
Hva er viktig å være obs på når det gjelder grising? Hvor mange grisunger får ei purke? Stell og foring i tiden foran, under og etter grising.

Arbeidsform og gjennomføring:
Teori og praksis med veiledning

Problemstillinger:
Hva må vi ta hensyn til under grisingen? Hvordan forhindre at grisunger dør?

5. samling
TmL: 2
Tema:
Merking og veiing

Stikkord:
Alle dyr må ha et eget individnummer. Hvordan merker vi grisen? Vekt er viktig i forhold til foring. Hvordan veier vi en gris og hvordan tilpasser vi foringen?

Arbeidsform og gjennomføring:
Teori og praksis med veiledning

Problemstillinger:
Hvordan får vi optimal foring?

6. samling
TmL: 2
Tema:
Helse hos gris - få besøk av dyrlege

Stikkord:
Helse er viktig hos alle dyr og mennesker. Hva er viktig å ta hensyn til hos gris? Hvordan beskytter vi oss for smitte og å være smittebærer mellom grisebesetninger?

Arbeidsform og gjennomføring:
Teori og praksis med veiledning

Problemstillinger:
Det er høy fokus på smitte blant husdyr og spesielt gris. Hvorfor er det viktig å være dyktig på dette feltet?

7. samling
TmL: 2
Tema:
Slaktig - vi lager pølser

Stikkord:
Hvordan deler vi opp et griseslakt? Hva brukes de ulike delene på dyret til? Pølser er en tradisjonsrett. Hvordan lager vi det

Arbeidsform og gjennomføring:
Teori og praksis med veiledning

Problemstillinger:
Hvorfor er hygiene ved slakting viktig?

8. samling
TmL: 3
Tema:
Avslutning

Stikkord:
Avslutte prosjektet, skrive i arbeidsboka/4H-heftet, forberedelse til matnan. Tørking av griseører. Planlegge grisebingo

Arbeidsform og gjennomføring:
Teori og praksis

Problemstillinger:
Hvordan sikrer vi rett pris på det vi skal selge?

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

Griseboka mi, den grønne skolen, Bondelaget.

Ulike fagblad fra Norsvin

Organisering og arbeidsmåter

Se innhold

Krav til lærer/instruktør

Fagansvarlig er grisbonde og engasjert i yrke sitt

Avsluttende prøve/eksamen

Gjennomføring av 4H-prosjekthefet og utstilling på høstmarked

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

  • Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere.