1618 Storfe/ku

Godkjent for 8–25 timer  |  4–15 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

 • Lære mer om ulike kuraser, foring og stell av ku og kalv, mjølking, ekstriørbedømming.
 • Lære ved besøk på gård om mjølkeproduksjon, lære om å separere mjølk.
 • Lære om gamle tradisjoner forbundet med å gå med ku til seters.
 • Lære om produksjon av melkeprodukter ved å besøke Tine meieri.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

4H-ere i alderen 14-18 år

Innhold

1. samling
TmL: 3
Tema:
Oppstart/info om ulike kuraser

Stikkord:
Hvilken kuraser har vi i Norge?

Arbeidsform og gjennomføring:
Forelesning og diskusjon - bilder

Problemstillinger:

 • Hvem er utryddingstruet?
 • Hvordan kan vi bevare gamle kurraser?

2. samling
TmL: 3
Tema:
Stell og foring av ku og kalv

Stikkord:

 • Hva spiser kua og hvor mye mat trenger den i løpet av en dag?
 • Hvordan skal vi stelle og fore kalven til å bli en god mjølkeku eller best tilvekst i forhold til slaktevekt hvis den skal brukes i kjøttproduksjon?

Arbeidsform og gjennomføring:
Teoriundervisning, praksis i fjøset

Problemstillinger:
Godt og dårlig for - hvordan påvirker dette mjølkemendge hos ku og tilvekst hos kalv?

3. samling
TmL: 3
Tema:
Mjølking

Stikkord:
God mjølketeknikk, ergonomi.

Arbeidsform og gjennomføring:
Praksis i fjøset med veiledning

Problemstillinger:
Hvordan forebygger vi slitasje på kroppen?

4. samling
TmL: 3
Tema:
Avlsarbeid og ekstrørbedømming

Stikkord:

 • Hvilke faktorer skal vi legge vekt på når en driver avlsarbeid?
 • Mjølk, kjøtt, bein, lynne,

Arbeidsform og gjennomføring:
Teori, diskusjon og veiledning.

Problemstillinger:
Hvordan kan vi avle bort dårlige egenskapet?

5. samling
TmL: 3
Tema:
Gårdsbesøk

Stikkord:

 • Se på hvordan fjøset er.
 • Om det er robot, mjølkestall eller rørmjølking.
 • Hvordan foringen er tilrettelagt.
 • Praktiske løsninger i et fjøs.

Arbeidsform og gjennomføring:
Gårdsbesøk med omvisning og veiledning

Problemstillinger:
Hvordan kan ulike fjøsbygg gjøre arbeidet enklere eller mer krevende?

6. samling
TmL: 5
Tema:
Gå til seters med kua

Stikkord:

 • Holde gammel tradisjon med seterdrift og buferdsdag i hevd.
 • Hvorfor går en til seters med kua?
 • Gjennomgå forberedelser og rutiner undervegs.

Arbeidsform og gjennomføring:
Fysisk aktivitet med veiledning undervegs

Problemstillinger:
Hvorfor gå med kua kontra å kjøre henne?

7. samling
TmL: 2
Tema:
Separere mjølk

Stikkord:

 • Bearbeiding av mjølk som råvare.
 • Hvordan fungerer separatoren?
 • Hvordan får en skilt fløten fra mjølka?
 • Lære gammel tradisjon.

Arbeidsform og gjennomføring:
Praktisk øvelse og teori med veiledning.

Problemstillinger:
Har hastigheten på separatoren noe å si for sluttresultatet?

8. samling
TmL: 3
Tema:
Bedriftbesøk - besøke et Tine anlegg

Stikkord:

 • Se hvordan mjølke behandles på et meieri.
 • Hva slags produkter som skapes av mjølka?

Arbeidsform og gjennomføring:
Bedriftsbesøk med omvisning/veiledning

Problemstillinger:
Mjølk fra tank til lager

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

For deltakerne:

 • Diverse litteratur som Buskap, avlsplanlegging, foringstabeller og annet som Tine og Geno har publisert.
 • Kuboka mi, den grønne skolen, Bondelaget.
 • Prosjektheftet Fritt valg, 4H.

For lærer/instruktør:

 • Diverse faglitteratur

Organisering og arbeidsmåter

Se innhold

Krav til lærer/instruktør

Hovedansvarlig er utdannet på Ås og har jobbet som veileder i Tine og Nortura før hun ble gårdbruker på heltid

Avsluttende prøve/eksamen

Fullføre 4H-prosjektet med utfylling av arbeidssidene

Utfyllende opplysninger

Dette er et av ti fellesprosjekt for 4H-klubbene i Ringebu, Sør-Fron og Nord-Fron kommune.

Gjennom deltakelse i dette prosjektet vil 4H-ere lære mer om det å drive med mjølkeproduksjon

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

 • Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere.