1618 Storfe/ku

Mål:

  • Lære mer om ulike kuraser, foring og stell av ku og kalv, mjølking, ekstriørbedømming.
    • Lære ved besøk på gård om mjølkeproduksjon, lære om å separere mjølk.
    • Lære om gamle tradisjoner forbundet med å gå med ku til seters.
    • Lære om produksjon av melkeprodukter ved å besøke Tine meieri.

Målgruppe:

4H-ere i alderen 14-18 år

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i Voksenopplæringsloven

  • Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere.
  • Å bidra til motivasjon og tilgang til kunnskap og kompetanse for alle og slik møte behov i et samfunn og arbeidsliv i stadig endring.
  • Å styrke kulturelt mangfold og øke deltagelse i kulturlivet.

Antall deltakere:

Studieplanen er utarbeidet for 5 til 15 deltakere. Det vil ikke utbetales tilskudd til dette kurset dersom færre enn 3 deltakere fullfører kurset.

Eventuelle merknader:

Dette er et av ti fellesprosjekt for 4H-klubbene i Ringebu, Sør-Fron og Nord-Fron kommune..
Gjennom deltakelse i dette prosjektet vil 4H-ere lære mer om det å drive med mjølkeproduksjon

1. samling

Timer med lærer: 3

Tema:

Oppstart/info om ulike kuraser

Stikkord:

Hvilken kuraser har vi i Norge?

Arbeidsform og gjennomføring:

Forelesning og diskusjon - bilder

Problemstillinger:

Hvem er utryddingstruet? Hvordan kan vi bevare gamle kurraser?

2. samling

Timer med lærer: 3

Tema:

Stell og foring av ku og kalv

Stikkord:

Hva spiser kua og hvor mye mat trenger den i løpet av en dag?
Hvordan skal vi stelle og fore kalven til å bli en god mjølkeku eller best tilvekst i forhold til slaktevekt hvis den skal brukes i kjøttproduksjon?

Arbeidsform og gjennomføring:

Teoriundervisning, praksis i fjøset

Problemstillinger:

Godt og dårlig for - hvordan påvirker dette mjølkemendge hos ku og tilvekst hos kalv?

3. samling

Timer med lærer: 3

Tema:

Mjølking

Stikkord:

God mjølketeknikk, ergonomi.

Arbeidsform og gjennomføring:

Praksis i fjøset med veiledning

Problemstillinger:

Hvordan forebygger vi slitasje på kroppen?

4. samling

Timer med lærer: 3

Tema:

Avlsarbeid og ekstrørbedømming

Stikkord:

Hvilke faktorer skal vi legge vekt på når en driver avlsarbeid? Mjølk, kjøtt, bein, lynne,

Arbeidsform og gjennomføring:

Teori, diskusjon og veiledning.

Problemstillinger:

Hvordan kan vi avle bort dårlige egenskapet?

5. samling

Timer med lærer: 3

Tema:

Gårdsbesøk

Stikkord:

Se på hvordan fjøset er. Om det er robot, mjølkestall eller rørmjølking. Hvordan foringen er tilrettelagt. Praktiske løsninger i et fjøs.

Arbeidsform og gjennomføring:

Gårdsbesøk med omvisning og veiledning

Problemstillinger:

Hvordan kan ulike fjøsbygg gjøre arbeidet enklere eller mer krevende?

6. samling

Timer med lærer: 5

Tema:

Gå til seters med kua

Stikkord:

Holde gammel tradisjon med seterdrift og buferdsdag i hevd. Hvorfor går en til seters med kua?
Gjennomgå forberedelser og rutiner undervegs.

Arbeidsform og gjennomføring:

Fysisk aktivitet med veiledning undervegs

Problemstillinger:

Hvorfor gå med kua kontra å kjøre henne?

7. samling

Timer med lærer: 2

Tema:

Separere mjølk

Stikkord:

Bearbeiding av mjølk som råvare. Hvordan fungerer separatoren? Hvordan får en skilt fløten fra mjølka? Lære gammel tradisjon.

Arbeidsform og gjennomføring:

Praktisk øvelse og teori med veiledning.

Problemstillinger:

Har hastigheten på separatoren noe å si for sluttresultatet?

8. samling

Timer med lærer: 3

Tema:

Bedriftbesøk - besøke et Tine anlegg

Stikkord:

Se hvordan mjølke behandles på et meieri. Hva slags produkter som skapes av mjølka?

Arbeidsform og gjennomføring:

Bedriftsbesøk med omvisning/veiledning

Problemstillinger:

Mjølk fra tank til lager

Litteratur/materiell for deltakerne:

Diverse litteratur som Buskap, avlsplanlegging, foringstabeller og annet som Tine og Geno har publisert.
Kuboka mi, den grønne skolen, Bondelaget.
Prosjektheftet Fritt valg, 4H.

Krav til lærer/instruktør:

Hovedansvarlig er utdannet på Ås og har jobbet som veileder i Tine og Nortura før hun ble gårdbruker på heltid

Aktuell litteratur til støtte for lærer/instruktør:

Diverse faglitteratur

Opplegg for evaluering:

Fullføre 4H-prosjektet med utfylling av arbeidssidene