1615 Voksenlederkurs

Godkjent for 8–14 timer  |  4–60 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Bidra til å øke kompetansen for voksenledere innenfor ledelse av barn og unge på arrangementer

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Voksenressurser og eldre ungdommer som skal lede unge

Innhold

1. samling
TuL: 2
Tema:
Bli kjent og intro

Stikkord:
Leders rolle, tillitsbygging, forventninger

Arbeidsform og gjennomføring:
Samtale

2. samling
TmL: 3
Tema:
Psykososial førstehjelp

Stikkord:
Deltagerne skal få en grunnleggende forståelse av rollen som støttende medmenneske i slike situasjoner. Deltagerne skal få kunnskap om hvordan en kritisk hendelse kan ramme.

VÆR nærværende Deltagerne skal få kunnskap om fysisk og psykisk nærvær. Deltagerne skal få kjenneskap til hvordan en kan forholde seg empatisk i møte med mennesker som har blitt utsatt for en kritisk hendelse.

LYTT oppmerksomt Deltagerne skal få kunnskap om hvordan å lytte med en aktiv og støttende holdning. Deltageren skal få trening på aktiv lytting.

AKSEPTER ulike reaksjoner Deltagerne skal få kunnskap om normale reaksjonsmønstre i unormale situasjoner. Deltagerne skal få en forståelse for hvordan de best kan møte forskjellige reaksjoner.

GI omsorg og praktisk hjelp Deltagerne skal få en forståelse for betydningen av alminnelig omsorg og praktisk hjelp. Deltagerne skal få innsikt i hvordan de kan avdekke behov og bistå med hjelp. Deltagerne skal få innsikt i hvilken type holdninger og handlinger det er viktig å ta med seg inn i rollen som Røde Kors aktør i møte med mennesker i kritiske situasjoner. Deltakerne skal få innsikt i hva man som hjelper bør unngå å si eller gjøre i møte med en berørt.

Arbeidsform og gjennomføring:
Foredrag

3. samling
TuL: 3
Tema:
Erfaringsutveksling

Stikkord:
Håndtering av situasjoner, tips og triks, småskader, konsekvenser av regelbrudd

Arbeidsform og gjennomføring:
Samtale og rollespill

4. samling
TmL: 6
Tema:
Norsk Grunnkurs Førstehjelp

Stikkord:
Kjeden som redder liv Medisinsk nødtelefon Undersøkelse og førstehjelp ved akutt sykdom Hjerte-/lungeredning til voksne og barn Fremmedlegemer i luftveiene hos voksne og barn Førstehjelp ved trafikkulykker og dagliglivets ulykker

Arbeidsform og gjennomføring:
Foredrag

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

Elev: Kurshefter for Psykososial førstehjelp og Grunnkurs Førstehjelp

Lærer: Instruktørhefte NGF og Psykososial

Organisering og arbeidsmåter

Se innhold

Krav til lærer/instruktør

Godkjent instruktør i Norsk Grunnkurs Førstehjelp og i Psykososial førstehjelp

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

  • Å bekjempe utenforskap og bidra til inkludering.