1614 Klubbrådgiver- faglig påfyll og førstehjelp

Godkjent for 8–13 timer  |  4–70 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Gi klubbrådgivere en anledning til å møte hverandre på tvers av 4H-klubbene i fylket og dra nytte av hverandres erfaringer.

  • Få faglig påfyll
  • Ha som mål å bidra positivt til de lokale klubbenes sosiale, aktive og økonomiske situasjon
  • Gi klubbrådgiverne en sosial helg som takk for det arbeidet de gjør for organisasjonen og i tillegg som inspirasjon og motivasjon til å fortsette sitt arbeid
  • Lære om førstehjelp, slik at en kan hjelpe til hvis et uhell skjer under våre aktiviteter og ellers i livet.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Voksne/klubbrådgivere i 4H

Innhold

1. samling
TmL: 8
Tema:
Klubbrådgiverens rolle

Stikkord:
Hva er en klubbrådgiver og hva gjør man som klubbrådgiver i 4H\ Om viktigheten av å ha klubbrådgivere i 4H.\ Samarbeid med andre klubbrådgivere og 4H-kontoret.\ Bli bedre kjent med sine "kollegaer" i 4H-klubben.\ Reflektere over hvordan man i sin klubb, med de klubbrådgiverne som er der, best kan samarbeide? Hjelpe og oppmuntre hverandre i tunge tider. Legge merke til og rose hverandre etter bra arbeid.\ Informasjon og opplæring fra 4H Norge og 4H Buskerud om aktuelle saker.\ Erfaring-og ideutveksling.\

Arbeidsform og gjennomføring:
Forelesning, diskusjonsgrupper og praktiske øvelser.

Problemstillinger:
Hva vil det si å være klubbrådgiver?\ Hva trenger man å vite for å bli en god klubbrådgiver i 4H?\ Hvordan jobber man godt sammen som et lag? Hvordan kan man holde motivasjonen oppe i tunge tider og hvordan kan man dra nytte av og jobbe godt sammen i gode tider?\

2. samling
TmL: 5
Tema:
Førstehjelp: Kjeden som redder liv, medisinsk nødtelefon, framgangsmåte når du ser en hjelpeløs person, HLR, stabilt sideleie, fremmedlegemer i halsen.

Stikkord:
Vi bruker godkjente kursinstruktører. De bruker et godkjent kursopplegg for foreninger, arbeidsplasser o.l.\ De stiller med tre instruktører i 5 timer. ( alt etter hvor menge deltagere som er med)\ Tema: *Kjeden som redder liv;\ Hjertestans, varsle 113, hjerte-lunge-redning, elektrosjokk, ambulanse og medisinsk behandling.\ *Medisinsk nødtelefon.1-1-3.\ Når skal vi ringe? Hva skal vi si? Hva skjer når vi ringer.\ Hva har hendt? Sykdom rus eller skade?\ *Framgangsmåte når du ser en person i hjelpeløs tilstand.\ Frie luftveier. Stabilt sideleie. Hjerte-lungeredning.\ Fremmedlegeme i luftveiene. Hva gjør vi?\ Framgangsmåte på store personer, babyer, og på oss sjøl hvis vi er alene.\ *Mistanke om akutt hjertesykdom.\ Symtomer, varsle, hva gjør vi mens vi venter på ambulansen?\

Arbeidsform og gjennomføring:
Kurslederene underviser og demonstrerer om de ulike temaene.Alle kursdeltagerene er med på øvelser der de får prøvd fremgangsmåtene i de forskjellige situasjonene, stabilt sideleie og HLR. Repetisjoner gjennom hele kurskvelden om hva vi gjør ved hjertestans.\

Problemstillinger:
Hva gjør vi når noe har skjedd?\ Kan det være farlig?\ Medisinsk nødtelefon. Når ringer vi? Hva skjer når vi ringer?\ Hva gjør vi når vi ser en hjelpeløs person?\ Hva gjør vi når noen har fått et fremmedlegeme i halsen?\ Hva gjør vi når det er mistanke om akutt hjertesykdom?

 

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

Deltakere: Utdelt materiale fra foredragsholdere

Lærer: Foredragsholdere utenfor 4H har fått skriv om klubbrådgiverens rolle i 4H.

Organisering og arbeidsmåter

Se innhold

Krav til lærer/instruktør

Alle kursholdere er profesjonelle kursholdere med lang erfaring og god kompetanse innenfor sitt område. Det er kursholder fra 4H nasjonalt, 4H Buskerud og Norges Røde Kors/godkjente kursinstruktører innen førstehjelp.

Utfyllende opplysninger

Kurset er laget som et seminar delt i 2 samlinger, men fysisk er det samlet på en helg.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

  • Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere.