1613 Klubbrådgiversamling

Godkjent for 8–15 timer  |  4–100 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

- Gi de voksen i 4H klubbene en god start på året og opplæring i hva det vil si å være en klubbrådgiver i 4H.
- Kurset skal inspirere og gi gamle og nye klubbrådgivere frisk giv til å starte 4H året.
- Lære om 4H som organisasjon
- Lære om drift av 4H klubb
- Lære om samarbeid og erfaringsutveksling

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Voksne i 4H. De fra 18 år og oppover

Innhold

1. samling
TmL: 3
Tema:
4H -organisasjon, idé, verdier og formål

Stikkord:

 • Velkommen. Vi blir kjent med hverandre
 • Generell informasjon og innføring i 4H sine verdier og formål. I denne økten oppdateres deltakerne også på siste nytt i organisasjonen.

Arbeidsform og gjennomføring:
Forelesning, diskusjon, gruppearbeid

Problemstillinger:

 • Hvordan er organisasjonen bygd opp?
 • Hvordan står det til med medlemsutviklingen?

2. samling
TmL: 7
Tema:
Finnes den perfekte 4H-klubb?

Stikkord:
Gruppa deles: teori + praktisk aktivitet

Del 1:

 • Inkluderende miljø, å skape samfunnsengasjement, trygg(e) organisasjon, strukturerte og kreative klubbrådgivere og styremedlemmer, veiledning og rollefordeling, opplæring i organissasjonsarbeid.
 • Hvordan får vi dette egentlig til i praksis?

Del 2

 • Vi er aktive brukere av naturen. Deltakerne får presentert og prøve ut nye aktiviteter til bruk i egen klubb.

Arbeidsform og gjennomføring:
Praktiske oppgaver i grupper, forelesning, diskusjon.

Problemstillinger:

 • Når misbruker en leder makt i forhold til et medlem?
 • Hvordan kan klubbene utøve samfunnsengasjement?
 • Er klubben vår inkluderende?
 • Hva skal til for at denne aktiviteten fungerer i min klubb?

3. samling
TmL: 3
Tema:
Utveksling av erfaringer og kompetanse

Stikkord:

 • Samarbeid på tvers av klubbene, informasjon om arrangement og prosjekt til neste år.
 • Oppsummering av samlingen.

Arbeidsform og gjennomføring:
Gruppearbeid, forelesning

Problemstillinger:

 • Hva skjer til neste år?
 • Hva kan medlemmene i klubben min være med på?
 • Kan vi besøke hverandres arrangement eller samarbeide om et prosjekt?
 • Hvordan kan vi få ideer og bruke hverandre som ressurs?

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

For deltakerne:
- Trygg(e) organisasjoner (Landsrådet for barne- og ungdomsorganisasjoner)
- Ulike idehefter og info-hefter utgitt av 4H (klubbrådgiveren, praktisk organisasjonsarbeid, møteboka, året rundt, ide-banken)

For lærer/instruktør:
- Prosjekthåndboka (metoder og øvelser)
- Ulike håndbøker i organisasjonsopplæring
- Frivillighet Norge: inkluderende organisasjoner

Organisering og arbeidsmåter

Se innhold.

Krav til lærer/instruktør

Bør ha noe pedagogisk bakgrunn, samt kjenne organisasjonen.\ Faglig kunnskap og erfaring med aktivitet sammen med barn ute i naturen (praktisk del lørdagen).

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

 • Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere.