1612 Vindu mot verden

Godkjent for 8–15 timer  |  4–15 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

 • Fremme kunnskap om internasjonale menneskerettigheter og nord/sør-spørsmålene.
 • Deltakere skal ha kunnskap om kulturforskjeller og -formidling.
 • Deltakere skal ha kunnskap om de internasjonale mulighetene i 4H
 • De skal ha kjennskap til landet de skal reise til og kunne formidle erfaringer til forskjellige målgrupper.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Alle 4H-ere

Innhold

1. samling
TmL: 6
Tema:
Internasjonale menneskerettigheter
Stikkord:
FN og menneskerettigheter.

Arbeidsform og gjennomføring:
Foredrag, plenumsdiskusjoner, rollespill, praktiske øvelser, framlegg, osv

Problemstillinger:

 • Hvor kommer menneskerettighetene fra
 • Hvem reagerer når menneskerettighetene brytes?
 • Hva kan FN gjør?
 • Finnes det brudd på menneskerettigheter i Norge i dag?

2. samling
TmL: 5
Tema:
Kulturforskjeller

Stikkord:
Generell informasjon om kulturforskjeller, formidling, utveksling. Praktisk info om hvordan reise og bo i fremmede land.

Arbeidsform og gjennomføring:
Seminar og gruppearbeid

Problemstillinger:

 • Hvordan være best mulig forberedt på livet i vertsfamilier på landet i andre land?
 • Helse, språk, penger, arbeid, formidling.
 • Hvordan "lande" når man kommer hjem?

3. samling
TmL: 4
Tema:
Internasjonale muligheter - for deg som 4H-er!

Stikkord:
Versfamilie, USA-utveksling, Nordisk Samorganisasjon for Ungdomsarbeid, IFYE-utveksling, studietur til Gambia, studietur til Tanzania, RYE

Arbeidsform og gjennomføring:
Seminar med ledere. Dialog med deltagerne.

Problemstillinger:

 • Hvilke internasjonale muligheter har jeg i 4H?
 • Hvordan er det å dra ut som IFYE? (og de andre utvekslingsprogrammene)

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

For deltakerne:

 • 4H-heftet "Vindu mot verden"

For lærer/instruktør

 • 4H-heftet "Vindu mot verden", diverse brosjyrer fra 4H.
 • Erfarne reisende som har vært på utveksling selv.

Organisering og arbeidsmåter

Se innhold

Krav til lærer/instruktør

 • Erfarne reisende som har vært på utveksling selv.
 • Kjennskap til Internasjonale menneskerettigheter.

Avsluttende prøve/eksamen

Muntlig dialog mellom deltagere og kursinstruktører.

Utfyllende opplysninger

Kurset er laget som et seminar med 3 temaer, men som også går inn i hverandre. Kurset går over en helg og det vil være bolker med disse temaene hver dag.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

 • Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere.