1612 Vindu mot verden

Mål:

  • Fremme kunnskap om internasjonale menneskerettigheter og nord/sør-spørsmålene.
  • Deltakere skal ha kunnskap om kulturforskjeller og -formidling.
  • Deltakere skal ha kunnskap om de internasjonale mulighetene i 4H

◦De skal ha kjennskap til landet de skal reise til og kunne formidle erfaringer til forskjellige målgrupper.

Målgruppe:

Alle 4H-ere

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i Voksenopplæringsloven

  • Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere.
  • Å gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon.
  • Å bekjempe utstøting og bidra til inkludering.
  • Å bidra til motivasjon og tilgang til kunnskap og kompetanse for alle og slik møte behov i et samfunn og arbeidsliv i stadig endring.
  • Å styrke kulturelt mangfold og øke deltagelse i kulturlivet.
  • Å være en selvstendig arena for læring og et supplement til offentlige utdanningstilbud for voksne.

Antall deltakere:

Studieplanen er utarbeidet for 5 til 15 deltakere. Det vil ikke utbetales tilskudd til dette kurset dersom færre enn 3 deltakere fullfører kurset.

Eventuelle merknader:

Kurset er laget som et seminar med 3 temaer, men som også går inn i hverandre. Kurset går over en helg og det vil være bolker med disse temaene hver dag.

1. samling

Timer med lærer: 6

Tema:

Internasjonale menneskerettigheter

Stikkord:

FN og menneskerettigheter.

Arbeidsform og gjennomføring:

Foredrag, plenumsdiskusjoner, rollespill, praktiske øvelser, framlegg, osv

Problemstillinger:

Hvor kommer menneskerettighetene fra?
Hvem reagerer når menneskerettighetene brytes?
Hva kan FN gjør?
Finnes det brudd på menneskerettigheter i Norge i dag?

2. samling

Timer med lærer: 5

Tema:

Kulturforskjeller

Stikkord:

Generell informasjon om kulturforskjeller, formidling, utveksling. Praktisk info om hvordan reise og bo i fremmede land.

Arbeidsform og gjennomføring:

Seminar og gruppearbeid

Problemstillinger:

Hvordan være best mulig forberedt på livet i vertsfamilier på landet i andre land? Helse, språk, penger, arbeid, formidling. Hvordan "lande" når man kommer hjem?

3. samling

Timer med lærer: 4

Tema:

Internasjonale muligheter - for deg som 4H-er!

Stikkord:

Versfamilie, USA-utveksling, Nordisk Samorganisasjon for Ungdomsarbeid, IFYE-utveksling, studietur til Gambia, studietur til Tanzania, RYE

Arbeidsform og gjennomføring:

Seminar med ledere. Dialog med deltagerne.

Problemstillinger:

Hvilke internasjonale muligheter har jeg i 4H?
Hvordan er det å dra ut som IFYE? (og de andre utvekslingsprogrammene)

Litteratur/materiell for deltakerne:

4H-heftet "Vindu mot verden"

Krav til lærer/instruktør:

Erfarne reisende som har vært på utveksling selv.
Kjennskap til Internasjonale menneskerettigheter.

Aktuell litteratur til støtte for lærer/instruktør:

4H-heftet "Vindu mot verden", diverse brosjyrer fra 4H.
Erfarne reisende som har vært på utveksling selv.

Opplegg for evaluering:

Muntlig dialog mellom deltagere og kursinstruktører.