1611 FKF instruktør Fase 1

Mål:

Deltakerne skal kunne planlegge og gjennomføre et jakthunddressurkurs.
Skal få en dypere forståelse for hund, instruktørens rolle og være godt forberedt og kvalifisert til å kunne ta videre utdanning som instruktør innen spesialiseringen - fuglehund, aversjon, ettersøk og dressur.

Målgruppe:

Fuglehundeiere med ønske om større kompetanse omkring jakthunddressur med mulighet for å bli Fase 1 instruktør. Aktuelle instruktører for jakthunddressur i lokalklubb.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i Voksenopplæringsloven

  • Å styrke kulturelt mangfold og øke deltagelse i kulturlivet.

Antall deltakere:

Studieplanen er utarbeidet for 5 til 15 deltakere. Det vil ikke utbetales tilskudd til dette kurset dersom færre enn 3 deltakere fullfører kurset.

Eventuelle merknader:

Egenstudie: Kursdeltakerne vil få tilsendt kurspakke med oppmelding av FKF og må påregne en god del egenstudie i forkant av kursstart. (Tema: Pedagogikk, opplæring, oppdragelse, sosialisering, adferd, observasjon). Kurslitteratur/materiell: Din Hund, Din Hund fortsetter av Sven Jarverud og FKF hefte. FKF PowerpointPresentasjon (PP).
Deltakerne har en oppgave som skal løses på forhånd og alene med varighet 1. time. i samling 1. Denne samlingen er imidlertid ikke tilskuddsberettiget etter voksenopplæringsloven da det ikke gis tilskudd til enetimer.

1. samling

Timer med lærer: 7

Tema:

Deltakerne har en oppgave som skal løses på forhånd og alene med varighet 1. time
Instruktøren og instruktørens rolle (PP) og gruppeoppgaver.

Stikkord:

Kursåpning og introduksjon. Læringspsykologi(PP). Hva påvirker hundens adferd.

Arbeidsform og gjennomføring:

Teori, Gjennomgang av gruppeoppgaver. Lærerne tilstede hele tiden og underviser mesteparten av tiden.

Problemstillinger:

Utøvelse av instruktørrollen. Ting som må løses - PMDIØK (Presentere, Motivere, Demonstrere, Instruere, Øvelse, Kontrollere). Definisjoner på PMIDIØK.

2. samling

Timer med lærer: 9

Tema:

Teori og praksis. Lærere tilstede og veileder, gir løsninger. Praktisk innføring i øvelsen "Lineføring" og "Sitt", "Bli sittende". "Innkalling". Foring og stell av hund. Innlæring Apport. Avstandssitt.

Stikkord:

Innføring av øvelser hundene og eiere skal lære. Innlæringsprinsipper. Videoevaluering av kursdeltakerne. Hundeloven.

Arbeidsform og gjennomføring:

Teori og praksis. Gjennomgang i kurslokale med PP av innlæringsprinsippene. Deretter ut å øve på alle øvelser.

Problemstillinger:

Deltakerne må lage seg en egen prosedyre på hvordan de skal gjennomføre og instruere hver enkelt øvelse som er gjennomgått denne dagen.

3. samling

Timer med lærer: 7

Tema:

Teori Instruksjon. Praktisk øving i å holde dressurkurs. Teori og praksis eksamen.

Stikkord:

Alt som er gjennomgått og øvd på de to første samlingene skal deltakerne igjennom denne dagen. Lærere tilstede og veileder.

Arbeidsform og gjennomføring:

Teori og praksis, med gjennomgang av PP ved lærerne. Evulering på slutten av samlingen.

Problemstillinger:

Deltakerne får bestått/ ikke bestått. De kan få prestasjonsangst, lærerne trer støttende til og veileder de på rett vei. Klare å holde en rød tråd i det å avholde dressurkurs for 8-10 personer som har meldt seg på et slikt kur.

Litteratur/materiell for deltakerne:

Din Hund, Din Hund fortsetter av Sven Jarverud og FKF Fase 1 kurshefte. PowerPointpresentasjoner utarbeidet av FKF

Krav til lærer/instruktør:

FKF (Fuglehundklubbenes Forbund) - Fase 3 instruktør

Aktuell litteratur til støtte for lærer/instruktør:

PowerPointpresentasjoner utarbeidet av FKF.

Opplegg for evaluering:

Evalueringsskjema. Oppsummering og gjennomgang av kurset.