1611 FKF instruktør Fase 1

Godkjent for 8–23 timer  |  4–15 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

- Deltakerne skal kunne planlegge og gjennomføre et jakthunddressurkurs.
- Skal få en dypere forståelse for hund, instruktørens rolle og være godt forberedt og kvalifisert til å kunne ta videre utdanning som instruktør innen spesialiseringen - fuglehund, aversjon, ettersøk og dressur.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Fuglehundeiere med ønske om større kompetanse omkring jakthunddressur med mulighet for å bli Fase 1 instruktør. Aktuelle instruktører for jakthunddressur i lokalklubb.

Innhold

1. samling
TmL: 7
Tema:
Deltakerne har en oppgave som skal løses på forhånd og alene med varighet 1. time
Instruktøren og instruktørens rolle (PP) og gruppeoppgaver.

Stikkord:

 • Kursåpning og introduksjon.
 • Læringspsykologi(PP). 
 • Hva påvirker hundens adferd.

Arbeidsform og gjennomføring:
Teori, Gjennomgang av gruppeoppgaver. Lærerne tilstede hele tiden og underviser mesteparten av tiden.

Problemstillinger:

 • Utøvelse av instruktørrollen.
 • Ting som må løses - PMDIØK (Presentere, Motivere, Demonstrere, Instruere, Øvelse, Kontrollere).
 • Definisjoner på PMIDIØK.

2. samling
TmL: 9
Tema:
Teori og praksis. Lærere tilstede og veileder, gir løsninger. Praktisk innføring i øvelsen "Lineføring" og "Sitt", "Bli sittende". "Innkalling". Foring og stell av hund. Innlæring Apport. Avstandssitt.

Stikkord:

 • Innføring av øvelser hundene og eiere skal lære. Innlæringsprinsipper.
 • Videoevaluering av kursdeltakerne. Hundeloven.

Arbeidsform og gjennomføring:
Teori og praksis. Gjennomgang i kurslokale med PP av innlæringsprinsippene. Deretter ut å øve på alle øvelser.

Problemstillinger:

 • Deltakerne må lage seg en egen prosedyre på hvordan de skal gjennomføre og instruere hver enkelt øvelse som er gjennomgått denne dagen.

3. samling
TmL: 7
Tema:
Teori Instruksjon. Praktisk øving i å holde dressurkurs. Teori og praksis eksamen.

Stikkord:

 • Alt som er gjennomgått og øvd på de to første samlingene skal deltakerne igjennom denne dagen.
 • Lærere tilstede og veileder.

Arbeidsform og gjennomføring:
Teori og praksis, med gjennomgang av PP ved lærerne. Evulering på slutten av samlingen.

Problemstillinger:

 • Deltakerne får bestått/ ikke bestått. De kan få prestasjonsangst, lærerne trer støttende til og veileder de på rett vei. Klare å holde en rød tråd i det å avholde dressurkurs for 8-10 personer som har meldt seg på et slikt kur.

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

For deltakerne:
- Din Hund, Din Hund fortsetter av Sven Jarverud og FKF Fase 1 kurshefte.
- PowerPointpresentasjoner utarbeidet av FKF

For lærer/instruktør:
- PowerPointpresentasjoner utarbeidet av FKF.

Organisering og arbeidsmåter

Se innhold.

Krav til lærer/instruktør

FKF (Fuglehundklubbenes Forbund) - Fase 3 instruktør.

Utfyllende opplysninger

Egenstudie:
Kursdeltakerne vil få tilsendt kurspakke med oppmelding av FKF og må påregne en god del egenstudie i forkant av kursstart. (Tema: Pedagogikk, opplæring, oppdragelse, sosialisering, adferd, observasjon).
Kurslitteratur/materiell: Din Hund, Din Hund fortsetter av Sven Jarverud og FKF hefte. FKF PowerpointPresentasjon (PP).
Deltakerne har en oppgave som skal løses på forhånd og alene med varighet 1. time. i samling 1. Denne samlingen er imidlertid ikke tilskuddsberettiget etter voksenopplæringsloven da det ikke gis tilskudd til enetimer.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

 • Å styrke kulturelt mangfold og bevare kulturarven gjennom læring.