1610 FKF Instruktør Fase 2

Godkjent for 8–27 timer  |  4–15 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

- Deltakerne skal etter endt kurs kunne holde kurs for fuglehund eiere i fjellet/lavland/skog.
- Deltakerne vil få en dypere forståelse for hund, instruktørens rolle og være godt forberedt og kvalifisert til å kunne ta videre utdanning som instruktør innen spesialiseringene - fuglehund, aversjon, ettersøk og dressur.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Fuglehundeiere med ønske om større kompetanse omkring jakthunddressur med mulighet for å bli Fase 2 instruktør. Aktuelle instruktører for jakthunddressur i lokalklubb.

Innhold

1. samling
TmL: 7
Tema:
Utøvende rolle som instruktør samt vektlegging av gode dressurplaner for hver ekvipasje.

Stikkord:

 • Terminologi, gruppeoppgaver, diskusjon, praksis i føring av hund i felt.
 • Kandidatene administrerer og leder partier.
 • Hund og førers prestasjoner.
 • Planer for videre trening.

Arbeidsform og gjennomføring:

Teori og praksis. Starter dagen med teorigjennomgang. Deretter ut i felt for å slippe hunder, gjerne hunder med forskjellige problemområder som må løses av instruktørelevene. Hver elev ute i instruksjon har alltid en lærer med seg.

Problemstillinger:

 • Utøvelse av instruktørrollen.
 • Følgende problemstillinger må løses: trege reisere, hunder som ikke er rolig i fuglesituasjon, hunder som ikke jakter planmessig, som er biotopjegere.

2. samling
TmL: 11
Tema:
Praksis i føring av hund i felt. Elevene administrerer og leder partiet i fra opprop og ut i

Stikkord:

 • Morgenandakt, dressurplaner, diskusjon.
 • Løsningsfokusert.

Arbeidsform og gjennomføring:
Praksis. Starter dagen først med morgenandakt, noe alle elever skal gjennomføre. Instruere ekviapasjer. Lærerne er med hele tiden og opp i situasjoner for å gi riktig veiledning og instruksjon.

Problemstillinger:

 • Manglende bredde og dybde i søket, innkallingsproblematikk.
 • Føring av hund.

3. samling
TmL: 9
Tema:
Praksis i føring av hund. Repetisjon av samling 1. og samling 2. Samt avsluttende eksamen med bestått / ikke bestått.

Stikkord:

 • Morgenandakt, føring av hund, dressurplaner, instruktørrollen og viktigheten av den.

Arbeidsform og gjennomføring:
Teori, praksis med lærer. Teorien tar opp problemstillinger og hvilke erfaringer er gjort når ting

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

For deltakerne:
- Fuglehundklubbenes Forbund (FKF) hefte Intruktørutdannelse Fase II. Utarbeidet i samarbeid med Jon Georg Hov.
- Dommerhåndboken for fuglehunddommere.

For lærer/instruktør:
- Powerpointpresentasjoner til alle leksjoner tilsendt fra FKF.

Organisering og arbeidsmåter

Se innhold.

Krav til lærer/instruktør

FKF - Fase 3 instruktør.

Utfyllende opplysninger

I forkant av kurset utarbeides oppgaver som kandidatene må bruke som egenstudie uten lærer. Beregnet timeantall 8.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

 • Å styrke kulturelt mangfold og bevare kulturarven gjennom læring.