1607 Små bruk - store muligheter

Mål:

  • Lære om og få ideer rundt småskala landbruk og lokale omsetningsformer i Frankrike.
    • Få kunnskap om direktesalg, andelslandbruk, felles produsentutsalg, egen foredling, markeder, servering og kombinasjonsbruk.

Målgruppe:

Mat- og landbruksinteresserte, politikere, forvaltning, lokalmatprodusenter.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i Voksenopplæringsloven

  • Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere.
  • Å gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon.
  • Å bidra til motivasjon og tilgang til kunnskap og kompetanse for alle og slik møte behov i et samfunn og arbeidsliv i stadig endring.
  • Å styrke kulturelt mangfold og øke deltagelse i kulturlivet.
  • Å være en selvstendig arena for læring og et supplement til offentlige utdanningstilbud for voksne.

Antall deltakere:

Studieplanen er utarbeidet for 5 til 15 deltakere. Det vil ikke utbetales tilskudd til dette kurset dersom færre enn 3 deltakere fullfører kurset.

Eventuelle merknader:

Studieplanen omhandler studietur til området rundt Nice/Frankrike fra 22. feb. til 27. feb. 2015.

1. samling

Timer med lærer: 2

Tema:

Andelslandbruk

Stikkord:

Orientering og videovisning om andelslandbruk ved Josè Florini, leder i andelslandbruksgruppen i Nice AMAP Balico.

Arbeidsform og gjennomføring:

Forelesning og diskusjon

Problemstillinger:

Kan dette overføres og gjennomføres i Norge?

2. samling

Timer med lærer: 4

Timer uten lærer: 4

Tema:

Bruk med allsidig produksjon, egenforedling og lokal omsetning. Gårdsservering, skolesamarbeid.

Stikkord:

Vesubiedalen: Bruket Les Ragias i Belvèdère, bier, foredling frukt og bær, urter, omsetning gjennom lokalt marked og andelslandbruk.
Besøk lokalt marked
Bruket Ferme Auberge, servering, egenforedling sau, storfe, frukt og grønnsaker. Omsetning andelslandbruk, samarbeid skoler og omvisning/servering grupper.

Arbeidsform og gjennomføring:

Ekskursjon, omvisning og orientering. Spørsmål og debatt

Problemstillinger:

Debatt og utveksling av tanker rundt dagens kunnskap

3. samling

Timer med lærer: 4

Timer uten lærer: 4

Tema:

Foredling og omsetning av ost. Orientering fra interesseorganisasjon for utvikling av områdets landbruk GEDAR. Møte med lokalt smabrukarlag

Stikkord:

Melkeproduksjonsbruk i Brune des Alpes. Foredling av ost fra geiter og sau. Bruk i Puget Theniers med omsetning av grønnsaker, egg og safran gjennom andelslandbruk.
Om småbrukarlaget arbeid

Arbeidsform og gjennomføring:

Ekskursjon, omvisning og orientering

Problemstillinger:

Påvirkningsmuligheter og ulike produksjoner på samme bruk

4. samling

Timer med lærer: 4

Timer uten lærer: 4

Tema:

Omsetning andelslandbruk, støtteordninger

Stikkord:

Omsetning ost av sau, vin og geitekjøtt. Møte med rep. for fylkeslandbrukskontoret. Ulike samarbeidsformer bønder imellom og med forvaltning.

Arbeidsform og gjennomføring:

Ekskursjon, omvisning og orientering

Problemstillinger:

Forskjell/likheter i støtte og tilpassinger mellom Frankrike og Norge

5. samling

Timer med lærer: 4

Timer uten lærer: 4

Tema:

Gårdsutsalg, felles utsalg, bondens butikk

Stikkord:

Besøk gårdsbutikk i Le Rouret. Besøk på fellesutsalg. Markeder, deltakerne kjøper og setter sammen felles lunsj fra markedet. Besøk og møte med lokal andelsdeltaker på avhentested for andelslandbruk (stasjonen i Nice)
Besøk kortreistkafe.
Møte med fylkesorganisasjonen for andelslandbruk; Alliance Provence.

Arbeidsform og gjennomføring:

Eskursjon og orientering

Problemstillinger:

Kundegrunnlag, forbrukerinteresse, nisje eller levebrød. Regelverk, godkjenninger, mattrygghet, forvaltning.

Litteratur/materiell for deltakerne:

Program som gir grunnlag for forhåndsinnhenting av informasjon om de ulike organisasjoner og besøksgårder, utsalg og markeder.

Krav til lærer/instruktør:

Kunnskap om egen bedrift, driftsform, forvaltning, støtteordninger og nasjonalt lovverk og forskrifter. Ulik kunnskapsbasis, utfyller hverandre.

Aktuell litteratur til støtte for lærer/instruktør:

Egen kunnskap via bedrift og/eller forvaltningsansvar/organisasjonsansvar.

Opplegg for evaluering:

Siste kveld brukes til gjennomgang av turen. Deltakerne vil få tilsendt evalueringsskjema etter hjemkomst