1607 Små bruk - store muligheter

Godkjent for 8–34 timer  |  4–15 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

 • Lære om og få ideer rundt småskala landbruk og lokale omsetningsformer i Frankrike.
 • Få kunnskap om direktesalg, andelslandbruk, felles produsentutsalg, egen foredling, markeder, servering og kombinasjonsbruk.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Mat- og landbruksinteresserte, politikere, forvaltning, lokalmatprodusenter.

Innhold

1. samling
TmL: 2
Tema:
Andelslandbruk

Stikkord:
Orientering og videovisning om andelslandbruk ved Josè Florini, leder i andelslandbruksgruppen i Nice AMAP Balico.

Arbeidsform og gjennomføring:
Forelesning og diskusjon

Problemstillinger:
Kan dette overføres og gjennomføres i Norge?

2. samling
TmL: 4
TuL: 4
Tema:

 • Bruk med allsidig produksjon, egenforedling og lokal omsetning.
 • Gårdsservering, skolesamarbeid.

Stikkord:

 • Vesubiedalen: Bruket Les Ragias i Belvèdère, bier, foredling frukt og bær, urter, omsetning gjennom lokalt marked og andelslandbruk.
 • Besøk lokalt marked
 • Bruket Ferme Auberge, servering, egenforedling sau, storfe, frukt og grønnsaker.
 • Omsetning andelslandbruk, samarbeid skoler og omvisning/servering grupper.

Arbeidsform og gjennomføring:
Ekskursjon, omvisning og orientering. Spørsmål og debatt

Problemstillinger:
Debatt og utveksling av tanker rundt dagens kunnskap

3. samling
TmL: 4
TuL: 4
Tema:

 • Foredling og omsetning av ost.
 • Orientering fra interesseorganisasjon for utvikling av områdets landbruk GEDAR.
 • Møte med lokalt smabrukarlag

Stikkord:

 • Melkeproduksjonsbruk i Brune des Alpes.
 • Foredling av ost fra geiter og sau.
 • Bruk i Puget Theniers med omsetning av grønnsaker, egg og safran gjennom andelslandbruk.
 • Om småbrukarlaget arbeid

Arbeidsform og gjennomføring:
Ekskursjon, omvisning og orientering

Problemstillinger:
Påvirkningsmuligheter og ulike produksjoner på samme bruk

4. samling
TmL: 4
TuL: 4
Tema:
Omsetning andelslandbruk, støtteordninger

Stikkord:

 • Omsetning ost av sau, vin og geitekjøtt.
 • Møte med rep. for fylkeslandbrukskontoret.
 • Ulike samarbeidsformer bønder imellom og med forvaltning.

Arbeidsform og gjennomføring:
Ekskursjon, omvisning og orientering

Problemstillinger:
Forskjell/likheter i støtte og tilpassinger mellom Frankrike og Norge

5. samling
TmL: 4
TuL: 4
Tema:
Gårdsutsalg, felles utsalg, bondens butikk

Stikkord:

 • Besøk gårdsbutikk i Le Rouret.
 • Besøk på fellesutsalg.
 • Markeder, deltakerne kjøper og setter sammen felles lunsj fra markedet.
 • Besøk og møte med lokal andelsdeltaker på avhentested for andelslandbruk (stasjonen i Nice)
 • Besøk kortreistkafe.
 • Møte med fylkesorganisasjonen for andelslandbruk; Alliance Provence.

Arbeidsform og gjennomføring:
Eskursjon og orientering

Problemstillinger:

 • Kundegrunnlag, forbrukerinteresse, nisje eller levebrød.
 • Regelverk, godkjenninger, mattrygghet, forvaltning.

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

For deltakerne:

Program som gir grunnlag for forhåndsinnhenting av informasjon om de ulike organisasjoner og besøksgårder, utsalg og markeder.

For lærer/instruktør:

Egen kunnskap via bedrift og/eller forvaltningsansvar/organisasjonsansvar.

Organisering og arbeidsmåter

Se innhold

Krav til lærer/instruktør

Kunnskap om egen bedrift, driftsform, forvaltning, støtteordninger og nasjonalt lovverk og forskrifter. Ulik kunnskapsbasis, utfyller hverandre.

Avsluttende prøve/eksamen

Siste kveld brukes til gjennomgang av turen. Deltakerne vil få tilsendt evalueringsskjema etter hjemkomst

Utfyllende opplysninger

Studieplanen omhandler studietur til området rundt Nice/Frankrike fra 22. feb. til 27. feb. 2015.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

 • Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere.