1606 Praktisk seljakt

Godkjent for 8–25 timer  |  4–15 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Å videreformidle tradisjonen for seljakt. Opplæring rundt regelverk, jaktform og ivaretakelse av selen.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Alle som tilfredsstiller kravene for seljakt.

Innhold

1. samling
TmL: 5
Tema:
Teori om jaktform, regelverk og sikkerhet med hensyn til jakt på havet.

Stikkord:
Sikkerhet, våpen og ammunisjon, jaktbare selarter - kvoter, skytesektor - rikosjettfaren ved skyting på havet. Hva er lurt å tenke på med tanke på våpen, båt og glatte svaberg.

Arbeidsform og gjennomføring:
Powerpoint med foredrag, samt en diskusjon.

2. samling
TmL: 10
Tema:
Praktisk jakt

Stikkord:
Jakting på de(n) aktuelle selarten(e) i området. Det jaktes fra holmer, med en ventende båt i nærheten for å plukke opp skutt sel.

Arbeidsform og gjennomføring:
Elevene deltar, sammen med en instruktør, praktisk som jegere på seljakt.

3. samling
TmL: 10
Tema:
Praktisk jakt, flåing, skraping og ivaretakelse av kjøttet.

Stikkord:
Jakting på de(n) aktuelle selarten(e) i området. Det jaktes fra holmer, med en ventende båt i nærheten for å plukke opp skutt sel.

Arbeidsform og gjennomføring:
Elevene deltar, sammen med en instruktør, praktisk som jegere på seljakt.

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

For deltakerne:
- NJFFs kurshefte for seljakt. Tilgjengelig på njff.no

For lærer/instruktør:
- NJFFs kurshefte for seljakt. Tilgjengelig på njff.no

Organisering og arbeidsmåter

Se innhold.

Krav til lærer/instruktør

Må være kjent med de ulike selartene og kvoter for området.

Avsluttende prøve/eksamen

Muntlig evaluering etter hver dag, samt et anonymt evalueringsskjema ved endt kurs.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

  • Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere.