1603 Rallylydighet

Godkjent for 4–16 timer  |  4–15 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Lære om Rallylydighet med fokus på baneskilt til klasse 1, samt innføring i briefing av bane.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Nybegynner kurs for de som ønsker å lære mer om Rally lydighet. Forberedende konkurransekurs for øvede nybegynnere, samt for nybegynnere med kjennskap til rallylydighet.

Innhold

1. samling
TmL: 8
Tema:
Fokus på skilt kl 1

Stikkord:
Gjennomgang av hva Rally LP er og reglementet. Vi gjennomgår alle baneskiltene i kl1, både teoretisk og praktisk.

Arbeidsform og gjennomføring:
Teori og praksis

Problemstillinger:
Utgangsstillingen/holt. Lineføring, svinger, tempoendringer. Viktigheten av forsterkning på rett tid.

2. samling
TmL: 8
Tema:
Forberedelse til konkurranse

Stikkord:
Breafing av baner, forberedelser til konkurranser

Arbeidsform og gjennomføring:
Teori og praksis

Problemstillinger:
Gjennomgår hvordan vi forholder oss til "forstyrrelser". Hva gjør de med oss under trening/konkurranser?\ Forberedelser/rutiner.

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

Se innhold

Organisering og arbeidsmåter

Se innhold

Utfyllende opplysninger

Kurset er skissert som kurs på 2 helgedager a 8 timer pr dag.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

  • Å styrke kulturelt mangfold og bevare kulturarven gjennom læring.