1601 Kontaktkurs

Godkjent for 8–16 timer  |  4–15 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

- Bidra til å gjøre hundeeiere mer i stand til å ha et ansvarlig hundehold i dagens samfunn.
- Fremme mulighetene for aktivitet for hund og eier. Bedre samspill mellom eier og hund gjennom kontakt, lek og belønning.
- Fokuset på at det skal være gøy både for hund og eier, da de fleste som trener hund har noe å hente på både engasjement og samarbeid.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Alle hundeeiere

Innhold

1. samling
TmL: 8
Tema:
Kontakt, lek og belønning

Stikkord:

 • Hvorfor det er viktig med kontakttrening, og det å ha en god lek og belønning?
 • Forskjellig typer belønning
 • Hvilke egenskaper og drifter kan vi benytte oss av i hundetrening?
 • Belønningsplassering og timing
 • Belønningshyppighet, variasjon og momenttrening
 • Krav


Arbeidsform og gjennomføring:
Starter dagen med teori. Deretter praksis - en og en ekvipasje på banen om gangen. Instruktør tilpasser seg hver enkelt ekvipasje og legger opp treningen på en måte som både hund og fører mestrer.

2. samling
TmL: 8
Tema:
Kontakt, lek og belønning

Stikkord:

 • Hvorfor det er viktig med kontakttrening, og det å ha en god lek og belønning?
 • Forskjellig typer belønning
 • Hvilke egenskaper og drifter kan vi benytte oss av i hundetrening? 
 • Belønningsplassering og timing
 • Belønningshyppighet, variasjon og momenttrening
 • Krav


Arbeidsform og gjennomføring:
Praksis - oppfølging av dag 1. En og en ekvipasje på banen om gangen. Instruktør tilpasser seg hver enkelt ekvipasje og legger opp treningen på en måte som både hund og fører mestrer.

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

-

Organisering og arbeidsmåter

Se innhold

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

 • Å være en selvstendig arena for læring og et supplement til offentlige utdanningstilbud for voksne.