1599 Organisasjonskurs for kvinnekontakter i NJFFs lokallag

Godkjent for 8 timer  |  4–15 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

 • Gi deltakerne innføring i NJFF's organisasjon, oppbygging og funksjon
 • Gi deltakerne innsikt i fylkeskvinnekontakten sin funksjon og ansvar knyttet til sitt verv
 • Gi deltakerne innsikt i sin egen funksjon og ansvar knyttet til sitt verv
 • Gi deltakerne innføring i tilgjengelig støttemateriell på www.njff.no
 • Gi deltakerne kjennskap til bestemmelser rundt studievirksomhet
 • Gi deltakerne kjennskap til ulike støtteordninger man kan søke på
 • Gi deltakerne tips til aktiviteter for jenter, og hjelp til å lage en årsplan som kan fungere
 • Gi deltakerne mulighet til å bli kjent med hverandre og arbeidet som gjøres i de forskjellige lokallagene
 • Gi inspirasjon og motivasjon, og å oppfordre til samarbeid mellom lokallagene

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Kvinnekontakter i lokallagene

Innhold

1. samling
TmL: 1
Tema:
Kvinnekontaktens funksjon og ansvar

Stikkord:

 • Arbeidsoppgaver
 • Tips og råd
 • Mulighet for medvirkning i styret

Arbeidsform og gjennomføring:
Forelesning med mulighet for dialog og spørsmål

2. samling
TmL: 1
Tema:
Fylkeskvinnekontaktens funksjon og ansvar

Stikkord:

 • Fylkeskvinnekontaktens oppgaver
 • Fylkeskvinnekontakten som ressurs
 • Muligheter for samarbeid mellom fylket og lokallag om jenteaktiviteter

Arbeidsform og gjennomføring:
Forelesning med mulighet for dialog og spørsmål

3. samling
TmL: 1
Tema:
NJFF som organisasjon

Stikkord:

 • Oppbygging
 • Funksjon
 • Nettside

Arbeidsform og gjennomføring:
Forelesning med mulighet for dialog/spørsmål og jobbing på data.

4. samling
TmL: 1
Tema:
Studieforbundet natur og miljø

Stikkord:

 • Organisasjonen og funksjonen
 • Tilgjengelige studieplaner
 • Hvordan lage en egen studieplan
 • Regler og plikter rundt utbetaling av midler

Arbeidsform og gjennomføring:
Forelesning, arbeidsoppgaver individuelt eller i gruppe. Arbeide på data.

5. samling
TmL: 1
Tema:
Hvordan få støtte til aktiviteter

Stikkord:

 • Jentemidler, aktivitetsstøtte fra NJFF
 • Fylkets midler til friluftslivsaktiviteter
 • Lokale sparebanker
 • Kommunale midler
 • Stiftelsesmidler
 • Folkehelsemidler

Arbeidsform og gjennomføring:
Forelesning med mulighet for dialog og spørsmål

6. samling
TmL: 3
Tema:
Aktiviteter gjennom året

Stikkord:

 • Tidligere erfaringer på aktiviteter som slår an hos jentene
 • Bruk av studieplaner og ferdige aktivitetsmaler som planleggingsverktøy
 • Ressurser som finnes i fylkeslag og lokallag
 • Samarbeidsmuligheter mellom lokallagene
 • Lage forslag til årsplan
 • Diskutere og få tilbakemelding på årsplan

Arbeidsform og gjennomføring:
Forelesning, gruppearbeid, diskusjon, evaluering

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

For deltakere/lærere og instruktører:

 • Informasjonsbrosjyre fra NJFF om hvordan drive jentearbeid
 • Strategiplan for NJFFs jentesatsing
 • Tillitsvalgtguiden på njff.no
 • Annet støttemateriell fra njff.no

 

Organisering og arbeidsmåter

Se innhold

Krav til lærer/instruktør

 • Må være godt kjent med NJFFs jentearbeid i alle ledd for samling 1, 2 og 6
 • Må være godt kjent med NJFFs organisasjon for samling 3 og 5
 • Må være godt kjent med studieforbundet natur og miljø for samling 4

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

 • Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere.