1599 Organisasjonskurs for kvinnekontakter i NJFFs lokallag

Mål:

- Gi deltakerne innføring i NJFF\'s organisasjon, oppbygging og funksjon
- Gi deltakerne innsikt i fylkeskvinnekontakten sin funksjon og ansvar knyttet til sitt verv
- Gi deltakerne innsikt i sin egen funksjon og ansvar knyttet til sitt verv
- Gi deltakerne innføring i tilgjengelig støttemateriell på www.njff.no
- Gi deltakerne kjennskap til bestemmelser rundt studievirksomhet
- Gi deltakerne kjennskap til ulike støtteordninger man kan søke på
- Gi deltakerne tips til aktiviteter for jenter, og hjelp til å lage en årsplan som kan fungere
- Gi deltakerne mulighet til å bli kjent med hverandre og arbeidet som gjøres i de forskjellige lokallagene
- Gi inspirasjon og motivasjon, og å oppfordre til samarbeid mellom lokallagene

Målgruppe:

Kvinnekontakter i lokallagene

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i Voksenopplæringsloven

  • Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere.
  • Å bidra til motivasjon og tilgang til kunnskap og kompetanse for alle og slik møte behov i et samfunn og arbeidsliv i stadig endring.

Antall deltakere:

Studieplanen er utarbeidet for 5 til 15 deltakere. Det vil ikke utbetales tilskudd til dette kurset dersom færre enn 3 deltakere fullfører kurset.

1. samling

Timer med lærer: 1

Tema:

Kvinnekontaktens funksjon og ansvar

Stikkord:

- Arbeidsoppgaver
- Tips og råd
- Mulighet for medvirkning i styret

Arbeidsform og gjennomføring:

Forelesning med mulighet for dialog og spørsmål

2. samling

Timer med lærer: 1

Tema:

Fylkeskvinnekontaktens funksjon og ansvar

Stikkord:

- Fylkeskvinnekontaktens oppgaver
- Fylkeskvinnekontakten som ressurs
- Muligheter for samarbeid mellom fylket og lokallag om jenteaktiviteter

Arbeidsform og gjennomføring:

Forelesning med mulighet for dialog og spørsmål

3. samling

Timer med lærer: 1

Tema:

NJFF som organisasjon

Stikkord:

- Oppbygging
- Funksjon
- Nettside

Arbeidsform og gjennomføring:

Forelesning Forelesning med mulighet for dialog/spørsmål og jobbing på data.

4. samling

Timer med lærer: 1

Tema:

Studieforbundet natur og miljø

Stikkord:

- Organisasjonen og funksjonen
- Tilgjengelige studieplaner
- Hvordan lage en egen studieplan
- Regler og plikter rundt utbetaling av midler

Arbeidsform og gjennomføring:

Forelesning, arbeidsoppgaver individuelt eller i gruppe. Arbeide på data.

5. samling

Timer med lærer: 1

Tema:

Hvordan få støtte til aktiviteter

Stikkord:

- Jentemidler, aktivitetsstøtte fra NJFF
- Fylkets midler til friluftslivsaktiviteter
- Lokale sparebanker
- Kommunale midler
- Stiftelsesmidler
- Folkehelsemidler

Arbeidsform og gjennomføring:

Forelesning med mulighet for dialog og spørsmål

6. samling

Timer med lærer: 3

Tema:

Aktiviteter gjennom året

Stikkord:

- Tidligere erfaringer på aktiviteter som slår an hos jentene
- Bruk av studieplaner og ferdige aktivitetsmaler som planleggingsverktøy
- Ressurser som finnes i fylkeslag og lokallag
- Samarbeidsmuligheter mellom lokallagene
- Lage forslag til årsplan
- Diskutere og få tilbakemelding på årsplan

Arbeidsform og gjennomføring:

Forelesning, gruppearbeid, diskusjon, evaluering

Litteratur/materiell for deltakerne:

Informasjonsbrosjyre fra NJFF om hvordan drive jentearbeid.
Strategiplan for NJFFs jentesatsing
Tillitsvalgtguiden på njff.no
Annet støttemateriell fra njff.no

Krav til lærer/instruktør:

Må være godt kjent med NJFFs jentearbeid i alle ledd for samling 1, 2 og 6
Må være godt kjent med NJFFs organisasjon for samling 3 og 5
Må være godt kjent med studieforbundet natur og miljø for samling 4

Aktuell litteratur til støtte for lærer/instruktør:

Samme som for deltakerne

Opplegg for evaluering:

Eget evalueringsskjema