1598 Medarbeiderkurs for lokallagsledere

Godkjent for 8–14 timer  |  4–14 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Vi ønsker å samle lokallagsleder over hele landet til et eksklusivt og inspirerende lederkurs der de får verktøyene til å styre sitt lokale natur- og miljøvernarbeid.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Loallagsleder og lokale medarbeidere i Naturvernforbundet.

Innhold

1. samling
TmL: 8
Tema:
Lokallagsledelse og miljøvern 1

Stikkord:
På dette kurset vil vi invitere foredragsholdere fra egen organisasjon, andre politiske organisasjoner og næringslivet, for å inspirere til effektiv lokal ledelse.

På dag én er temaene:

 • kunsten å lede lokallag
 • slik får du med deg folk som ikke er "lik deg selv"
 • miljøvernarbeid i et oljeland
 • fra nei til ja

Vi regner her dette under èn "samling", men det vil naturligvis være et variert program som tar for seg forskjellige sider av ledelse, inkludert strategisk miljøvernarbeid, mediearbeid.

Arbeidsform og gjennomføring:
Kurset vil avvikles over en intensiv helg i Oslo, med interne og eksterne bidragsytere.

Problemstillinger:
Vi vil legge vekt på hvordan man best kan inspirere, koordinere og opprettholde frivillig mijøaktivisme i sitt nærmiljø. I tillegg vil det settes av en time med opplysning om Studieforbundet natur og miljø og deres virksomhet, hva en studieplanen krever.

2. samling
TmL: 6
Tema:
Lokallagsledelse og miljøvern 2

Stikkord:
På dette kurset vil vi invitere foredragsholdere fra egen organisasjon, andre politiske organisasjoner og næringslivet, for å inspirere til effektiv lokal ledelse.

På dag to er temaene:

 • lokallagsarbeid
 • krisehåndtering
 • kommunikasjon og sosiale medier
 • strategiarbeid
 • oppsummering/evaulering, informasjon om studieforbundet og deres funksjon
 • Naturgledetur 

Vi regner her dette under èn "samling", men det vil naturligvis være et variert program som tar for seg forskjellige sier av ledelse, inkludert strategisk miljøvernarbeid, mediearbeid.

Arbeidsform og gjennomføring:
Kurset vil avvikles over en intensiv helg i Oslo, med interne og eksterne bidragsytere.

Problemstillinger:
Vi vil legge vekt på hvordan man best kan inspirere, koordinere og opprettholde frivillig mijøaktivisme i sitt nærmiljø. I tillegg vil det settes av en time med opplysning om Studieforbundet natur og miljø og deres virksomhet, hva en studieplanen krever.

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

For deltakerne:

Deltagerne vil få en kursmappe som inneholder slides fra de forskjellige foredragene, samt et diplom for gjennomføring av kurset. De vil også få oppfølging via nettsidene til "naturvernskolen".

 

For lærer/instruktør:

 • Vedtekter for Naturvernforbundet (2013)
 • Naturvernforbundetets kommunikasjonsstrategi (2013)
 • politisk plattform (2013)
 • Naturvernforbundets energiuttalelse (2013)

Organisering og arbeidsmåter

Se innhold

Krav til lærer/instruktør

Kursene vil avholdes av vår politiske ledelse, efarne og dyktige lokallagsledere, samt eksterne foredragsholdere som har gjort seg bemerket som ledere og foredragsholdere.

Avsluttende prøve/eksamen

Alle deltakere vil få utdelt evalueringsskjema, som vil bli lagt til grunn for framtidige samlinger.

Utfyllende opplysninger

Kurset vil være en del av vårt "naturvernskole" - program, men spisset mot lokallagsledere. Kurset vil være åpent for alle ledere, men vi vil fordele plasser etter behov. Søkerne må begrunne sin søknad, og vil bli plukket ut basert på vurderinger av lokalt behov og en kjønns- og aldersmessig variert sammensetning av gruppa. Vi vil videreformidle våre lange erfaringer med effektiv politisk medvirkning lokalt.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

 • Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere.