1598 Medarbeiderkurs for lokallagsledere

Mål:

Vi ønsker å samle lokallagsleder over hele landet til et eksklusivt og inspirerende lederkurs der de får verktøyene til å styre sitt lokale natur- og miljøvernarbeid.

Målgruppe:

Loallagsleder og lokale medarbeidere i Naturvernforbundet.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i Voksenopplæringsloven

  • Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere.
  • Å gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon.
  • Å bekjempe utstøting og bidra til inkludering.
  • Å bidra til motivasjon og tilgang til kunnskap og kompetanse for alle og slik møte behov i et samfunn og arbeidsliv i stadig endring.
  • Å styrke kulturelt mangfold og øke deltagelse i kulturlivet.
  • Å være en selvstendig arena for læring og et supplement til offentlige utdanningstilbud for voksne.

Antall deltakere:

14

Eventuelle merknader:

Kurset vil være en del av vårt "naturvernskole" - program, men spisset mot lokallagsledere. Kurset vil være åpent for alle ledere, men vi vil fordele plasser etter behov. Søkerne må begrunne sin søknad, og vil bli plukket ut basert på vurderinger av lokalt behov og en kjønns- og aldersmessig variert sammensetning av gruppa. Vi vil videreformidle våre lange erfaringer med effektiv politisk medvirkning lokalt.

1. samling

Timer med lærer: 8

Tema:

Lokallagsledelse og miljøvern 1

Stikkord:

På dette kurset vil vi invitere foredragsholdere fra egen organisasjon, andre politiske organisasjoner og næringslivet, for å inspirere til effektiv lokal ledelse.
På dag én er temaene:
- kunsten å lede lokallag
- slik får du med deg folk som ikke er "lik deg selv"
- miljøvernarbeid i et oljeland
- fra nei til ja
Vi regner her dette under èn "samling", men det vil naturligvis være et variert program som tar for seg forskjellige sider av ledelse, inkludert strategisk miljøvernarbeid, mediearbeid.

Arbeidsform og gjennomføring:

Kurset vil avvikles over en intensiv helg i Oslo, med interne og eksterne bidragsytere.

Problemstillinger:

Vi vil legge vekt på hvordan man best kan inspirere, koordinere og opprettholde frivillig mijøaktivisme i sitt nærmiljø. I tillegg vil det settes av en time med opplysning om Studieforbundet natur og miljø og deres virksomhet, hva en studieplanen krever.

2. samling

Timer med lærer: 6

Tema:

Lokallagsledelse og miljøvern 2

Stikkord:

På dette kurset vil vi invitere foredragsholdere fra egen organisasjon, andre politiske organisasjoner og næringslivet, for å inspirere til effektiv lokal ledelse.
På dag to er temaene:
- lokallagsarbeid
- krisehåndtering
- kommunikasjon og sosiale medier
- strategiarbeid
- oppsummering/evaulering, informasjon om studieforbundet og deres funksjon
- Naturgledetur
Vi regner her dette under èn "samling", men det vil naturligvis være et variert program som tar for seg forskjellige sier av ledelse, inkludert strategisk miljøvernarbeid, mediearbeid.

Arbeidsform og gjennomføring:

Kurset vil avvikles over en intensiv helg i Oslo, med interne og eksterne bidragsytere.

Problemstillinger:

Vi vil legge vekt på hvordan man best kan inspirere, koordinere og opprettholde frivillig mijøaktivisme i sitt nærmiljø. I tillegg vil det settes av en time med opplysning om Studieforbundet natur og miljø og deres virksomhet, hva en studieplanen krever.

Litteratur/materiell for deltakerne:

Deltagerne vil få en kursmappe som inneholder slides fra de forskjellige foredragene, samt et diplom for gjennomføring av kurset. De vil også få oppfølging via nettsidene til "naturvernskolen".

Krav til lærer/instruktør:

Kursene vil avholdes av vår politiske ledelse, efarne og dyktige lokallagsledere, samt eksterne foredragsholdere som har gjort seg bemerket som ledere og foredragsholdere.

Aktuell litteratur til støtte for lærer/instruktør:

Vedtekter for Naturvernforbundet (2013), Naturvernforbundetets kommunikasjonsstrategi (2013), politisk plattform (2013), Naturvernforbundets energiuttalelse (2013)

Opplegg for evaluering:

Alle deltakere vil få utdelt evalueringsskjema, som vil bli lagt til grunn for framtidige samlinger.