1597 Steinbed/fjellhage

Godkjent for 8–10 timer  |  4–15 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Få kjennskap til planter som passer for steinbed, kunne så og ale opp disse plantene.
Få grunnleggende kunnskaper om hvordan man bygger opp et steinbed og vedlikeholder dette.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Hagelagsmedlemmer og andre som er interessert i å bygge opp et steinbed

Innhold

1. samling
TuL: 2
Tema:
Bli kjent, møteopplegg. Valg av planter.

Stikkord:

 • Presentajon av hverandre, presentasjon av møteprogram, fastsettelse av møtedatoer.
 • Kjennetegn for steinbedplanter.
 • Valg av planter gruppen vi vil studere nærmere.
 • Bestilling av frø via nettet.

Arbeidsform og gjennomføring:
Diskusjon hvor ringens leder sørger for at alle deltar. Bruke data/nettet.

Problemstillinger:

 • Hvilke kriterier setter vi for at vi skal kalle det en steinbedplante?
 • Finne planter som egner seg for lokale forhold?

2. samling
TuL: 2
Tema:
Såing, prikling og stell av småplanter, teori og praksis.

Stikkord:
Jordblanding, bruk av perlite, evnt. frostbehandling av frø (sertifisering), temperaturer for spiring, lys, vann. Blande jord og så frø.

Arbeidsform og gjennomføring:
Diskutere problemstillinger bygget på medl. egne erfaringer + støttelitteratur. Så i fellesskap.

Problemstillinger:

 • Hva bør spire inne, hva kan vi sette ut under plast?
 • Hva gjør vi når de første spirene kommer?
 • Når bør vi prikle?

3. samling
TmL: 1
Tema:
Oppbygging og stell av fjellhagen

Stikkord:
Anlegge bed, hvordan bruke stein, jordforhold, samplanting, gjødsling vanning og luking.

Arbeidsform og gjennomføring:
Foredrag med bilder i samarbeid med hagelaget. På møte er også andre hageinteresserte innvitert

Problemstillinger:
Hvordan bruker vi stein i bedet.

4. samling
TuL: 3
Tema:
Mitt steinbed

Stikkord:
Plassering, bruk av stein, valg av planter

Arbeidsform og gjennomføring:
Alle deltakerne får presentere sitt steinbedprosjekt, diskusjon og samtaler om disse

Problemstillinger:

 • Hvor er det best å anlegge bedet?
 • Stein i bunn eller på toppen?
 • Hva slag type stein egner seg?
 • Hvordan skape et harmonisk bed med stein og planter?

5. samling
TuL: 2
Tema:
Besøke en fjellhage

Stikkord:

 • Hvordan er bedet er anlagt?
 • Hvilke planter er valgt?

Arbeidsform og gjennomføring:
Hagevandring hvor man diskuterer løsninger

Problemstillinger:
Virker bedet harmonisk?

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

For deltakerne:

Nettsider om emnet f.eks:
www.stauder.net/ steinbed.htm og www.solhagen.no/steinbed.stauder.html

Gruppen velger selv en bok om steinbedplanter som benyttes som oppslagsverk.

Organisering og arbeidsmåter

Se innhold

Krav til lærer/instruktør

Solid erfaring fra anlegg av steinbed og arbeid med steinbedplanter i egen hage

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

 • Å bidra til motivasjon og tilgang til kunnskap og kompetanse for alle og slik møte behov i et samfunn og arbeidsliv i stadig endring.