1596 Hagedam

Mål:

Få basiskunnskaper om hvor og hvordan man kan anlegge en hagedam og vedlikeholde denne.

Målgruppe:

Hagelagsmedlemmer og andre som er interessert i å anlegge hagedam

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i Voksenopplæringsloven

  • Å bidra til motivasjon og tilgang til kunnskap og kompetanse for alle og slik møte behov i et samfunn og arbeidsliv i stadig endring.
  • Å styrke kulturelt mangfold og øke deltagelse i kulturlivet.

Antall deltakere:

Studieplanen er utarbeidet for 5 til 15 deltakere. Det vil ikke utbetales tilskudd til dette kurset dersom færre enn 3 deltakere fullfører kurset.

1. samling

Timer uten lærer: 3

Tema:

Inroduksjon + Planlegge hagedam

Stikkord:

Deltakerne presenterer hverandre, møteprogram og fastsettelse av møtedatoer
Forskjellige typer dam, plassering, utforming, lover og regler.
Mitt damprosjekt eller damønske.

Arbeidsform og gjennomføring:

Lese på nett og diskutere. Alle deltakerne presenter sitt damprosjekt eller damønske. Påfølgende diskusjon.

Problemstillinger:

Må dammen gjerdes inn, hva krever lokale myndigheter?
Hvor stor og hvor dyp ønsker jeg dammen? Skal jeg ha planter rundt dammen eller fisk i dammen? Hvor bør dammen plasseres? Ønskes fontene eller rennende vann?

2. samling

Timer uten lærer: 2

Tema:

Utgraving og legging av bunn

Stikkord:

Bunnmateriale. Dybde og eventuell avtrapping. Planlegge kantavslutning

Arbeidsform og gjennomføring:

Lese på nett og diskutere med utgangspunkt i deltakernes damprosjekt.

Problemstillinger:

Plast eller støp, eventuelt hvilken type plast? Underlag for plasten. Hvordan ønskes kantavslutning?

3. samling

Timer med lærer: 1

Tema:

Hagedam generelt

Stikkord:

Med utgangspunkt i egen hagedam foreleses om muligheter og løsninger.
Bilder og inspirasjon.

Arbeidsform og gjennomføring:

Foredrag med bilder i samarbeid med hagelaget, på møte er også andre hageinteresserte innvitert

Problemstillinger:

Er det mye arbeid? Er mitt damprosjekt realistisk? Bør planene justeres?

4. samling

Timer uten lærer: 3

Tema:

Vann. Beplantning. Fisk. Stell

Stikkord:

Vanntilførsel, pumpe, filter, rensing av vann, skjule slanger.
Planter egnet i eller rundt dam. Alternative fiskeslag.
Vedlikehold om sommeren. Forberedelser før vinteren.

Arbeidsform og gjennomføring:

Lese på nett og diskutere med utgangspunkt i deltakernes damprosjekt.

Problemstillinger:

Hvilket type utstyr ?

5. samling

Timer uten lærer: 2

Tema:

Besøke en hage med hagedam

Stikkord:

Inspirasjon
Praktiske løsninger

Arbeidsform og gjennomføring:

Hagevandring hvor man diskuterer løsninger.

Problemstillinger:

Hvordan passer dammen inn i hagen? Praktiske tilnærminger.

Litteratur/materiell for deltakerne:

Benytte nettsider som www.norskhagedamforening.no og www.hagedammen.no underside tips og fakta. Nettsider for leverandører. Gruppen velger selv en bok om hagedam, f.eks har Sintef en bok om emnet. Det kjøpes inn en bok som benyttes som støttelitteratur.

Krav til lærer/instruktør:

Foredragsholder må ha erfaring fra egen hagedam

Opplegg for evaluering:

Evalueringsskjema