1595 Katastrofesøk redningshund

Mål:

Å forberede/trene hundeekvipasjer på søk i ruiner og katastrofeområder.

Målgruppe:

Norske Redningshunders hundeekvipasjer, alle nivåer

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i Voksenopplæringsloven

  • Å gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon.
  • Å bekjempe utstøting og bidra til inkludering.
  • Å bidra til motivasjon og tilgang til kunnskap og kompetanse for alle og slik møte behov i et samfunn og arbeidsliv i stadig endring.
  • Å være en selvstendig arena for læring og et supplement til offentlige utdanningstilbud for voksne.

Antall deltakere:

Studieplanen er utarbeidet for 5 til 15 deltakere. Det vil ikke utbetales tilskudd til dette kurset dersom færre enn 3 deltakere fullfører kurset.

1. samling

Timer med lærer: 1

Tema:

Katastrofesøk - teori.

Stikkord:

Teori, forberedelse til søkstrening på to påfølgende samlinger.

Arbeidsform og gjennomføring:

Teori - tavleundervisning og diskusjon

Problemstillinger:

Hva kjennetegner søk i ruiner i forhold til andre miljøer? Hva kreves av hund og fører? Taktisk søk, nasjonal og internasjonal beredskap.

2. samling

Timer med lærer: 9

Tema:

Katastrofesøk i praksis

Stikkord:

Miljøtrening, ta seg fram i alle miljøer, søkserfaring

Arbeidsform og gjennomføring:

Praktisk trening i ulike områder med "belastende miljø", med instruktør

Problemstillinger:

Grunnleggende innlæring/videreutvikling av kunnskap og ferdigheter for søk i katastrofeområder.

3. samling

Timer med lærer: 9

Tema:

Katastrofesøk i praksis

Stikkord:

Miljøtrening, ta seg fram i alle miljøer, søkserfaring

Arbeidsform og gjennomføring:

Praktisk trening i ulike områder med "belastende miljø", med instruktør

Problemstillinger:

Grunnleggende innlæring/videreutvikling av kunnskap og ferdigheter for søk i katastrofeområder.

Litteratur/materiell for deltakerne:

NRHs godkjenningsprogram som beskriver alle momenter og miljøer ekvipasjene skal beherske når de er ferdig utdannet.

Krav til lærer/instruktør:

Godkjent ruin-/katastrofesøksinstruktør eller erfaren ruin-/katastrofesøkshundefører.

Opplegg for evaluering:

Løpende tilbakemelding fra deltakerne under kurset.