1595 Katastrofesøk redningshund

Godkjent for 8–19 timer  |  4–15 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Å forberede/trene hundeekvipasjer på søk i ruiner og katastrofeområder.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Norske Redningshunders hundeekvipasjer, alle nivåer

Innhold

1. samling
TmL: 1
Tema:
Katastrofesøk - teori.

Stikkord:
Teori, forberedelse til søkstrening på to påfølgende samlinger.

Arbeidsform og gjennomføring:
Teori - tavleundervisning og diskusjon

Problemstillinger:
Hva kjennetegner søk i ruiner i forhold til andre miljøer? Hva kreves av hund og fører? Taktisk søk, nasjonal og internasjonal beredskap.

2. samling
TmL: 9
Tema:
Katastrofesøk i praksis

Stikkord:
Miljøtrening, ta seg fram i alle miljøer, søkserfaring

Arbeidsform og gjennomføring:
Praktisk trening i ulike områder med "belastende miljø", med instruktør

Problemstillinger:
Grunnleggende innlæring/videreutvikling av kunnskap og ferdigheter for søk i katastrofeområder.

3. samling
TmL: 9
Tema:
Katastrofesøk i praksis

Stikkord:
Miljøtrening, ta seg fram i alle miljøer, søkserfaring

Arbeidsform og gjennomføring:
Praktisk trening i ulike områder med "belastende miljø", med instruktør

Problemstillinger:
Grunnleggende innlæring/videreutvikling av kunnskap og ferdigheter for søk i katastrofeområder.

 

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

For deltakerne:
- NRHs godkjenningsprogram som beskriver alle momenter og miljøer ekvipasjene skal beherske når de er ferdig utdannet.

Organisering og arbeidsmåter

Se innhold.

Krav til lærer/instruktør

Godkjent ruin-/katastrofesøksinstruktør eller erfaren ruin-/katastrofesøkshundefører.

Avsluttende prøve/eksamen

Løpende tilbakemelding fra deltakerne under kurset.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

  • Å gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon.