1594 Gjør klubben din synlig! Media og kommunikasjon

Godkjent for 8–18 timer  |  4–15 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Lære å synliggjøre en organisasjon.\\
Lære å lage tydelig og nyttig informasjon om og for en organisasjon.\\
Lære å lage informasjonsplan.\\
Lære om de ulike informasjonskanalene.\\
Lære om ulike informasjonsmetoder.\\
Lære hvordan en kan påvirke andres inntrykk av en organisasjon.\\

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Ungdom fra og med 14 år som vil lære om informasjonsarbeid for en organisasjon.

Innhold

1. samling
Timer uten lærer: 3
Tema
Planlegging

Stikkord
Formålet med studieringen. Plan for hvordan og når det skal jobbes. Hva skal det informeres om? Hvilke kanaler skal brukes?

Arbeidsform og gjennomføring
Samtale og diskusjon.

Problemstillinger
Hva vil dere synliggjøre? Hvem kan dere samarbeide med og få hjelp/utstyr fra?

2. samling
Timer uten lærer: 3
Tema
Konkretisering. Nettsider og eventuelt profiler på sosiale medier.

Stikkord
Hva skal produseres? Innhold, teknikker og kanaler for produksjonen. Lære hvordan man kan publisere i de ulike kanalene.

Arbeidsform og gjennomføring
Samtale, diskusjon, skriftlig og praktisk arbeid og eventuelt opplæring fra noen utenfra.

Problemstillinger
Konkretisering av det som skal produseres. Publiseringsmuligheter.

3. samling
Timer uten lærer: 3
Tema
Praktisk arbeid

Stikkord
Publisering på nettside, pressemelding, pressetips og informasjonsmateriell med grafisk profil.

Arbeidsform og gjennomføring
Samtale, diskusjon, skriftlig og praktisk arbeid.

Problemstillinger
Publisering, pressemelding og å bruke en grafisk profil.

4. samling
Timer uten lærer: 3
Tema
Studiebesøk

Stikkord
Besøke en mediebedrift (avis, radio eller TV)

Arbeidsform og gjennomføring
Besøk i bedrift.

Problemstillinger
Hvordan jobber en redaksjon? Forsøke å etablere et gjensidig samarbeid med lokale medier.

5. samling
Timer uten lærer: 3
Tema
Planlegge avslutning.

Stikkord
Mulig å få noe om klubben/4H inn i NRKs lokalsending?
Gjennomgang av det som er gjort hittil. Hva mangler?
Planlegge en klubbaktivitet der arbeidet i studieringen blir vist fram.

Arbeidsform og gjennomføring
Samtale, diskusjon, kontakt utad og eventuelt skriftlig og praktisk arbeid.

Problemstillinger
Hvordan best mulig vise fram arbeidet som er gjort i studieringen?

6. samling
Timer uten lærer: 3
Tema
Oppsummering og avslutning.

Stikkord
Oppsummering og plan for klubbens synliggjøringsarbeid neste år. Fullføre regnskap og lage stikkord til rapporten. Planlegge utstillingen på høstfesten.

Arbeidsform og gjennomføring
Samtale, diskusjon, skriftlig og praktisk arbeid.

Problemstillinger
Vurdering av arbeidet. Synliggjøringsarbeid neste år. Utstilling på høstfesten.

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

4H-prosjekthefte: Gjør klubben din synlig. - Media og kommunikasjon.\\
Internett\\
Sosiale medier\\

Organisering og arbeidsmåter

Se innhold

Krav til lærer/instruktør

Krever en lærer/instruktør/prosjektveileder med god kunnskap om fagfeltet.

Avsluttende prøve/eksamen

Evaluering skjer gjennom 4H-prosjektets evaluering. Bestått eller ikke bestått.

Utfyllende opplysninger

Studieringen er tenkt brukt sammen med 4H-prosjektet ”Gjør klubben din synlig! Media og kommunikasjon. En del faste poster bør være med på alle møtene:\\
- Repeter det dere gjennomgikk/lærte på forrige møte.\\
- Hva er gjort/utført mellom møtene?\\
- Gjennomgå nytt stoff.\\
- Praktiske øvelser og gjennomgang/samtale om disse.\\
- Planlegging av program/innhold for neste møte, og fordeling av arbeidsoppgaver som skal gjøres til da.\\

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

  • Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere.