1594 Gjør klubben din synlig! Media og kommunikasjon

Mål

Lære å synliggjøre en organisasjon.
Lære å lage tydelig og nyttig informasjon om og for en organisasjon.
Lære å lage informasjonsplan.
Lære om de ulike informasjonskanalene.
Lære om ulike informasjonsmetoder.
Lære hvordan en kan påvirke andres inntrykk av en organisasjon.

Målgruppe

Ungdom fra og med 14 år som vil lære om informasjonsarbeid for en organisasjon.

Eventuelle merknader

Studieringen er tenkt brukt sammen med 4H-prosjektet ”Gjør klubben din synlig! Media og kommunikasjon. En del faste poster bør være med på alle møtene:
- Repeter det dere gjennomgikk/lærte på forrige møte.
- Hva er gjort/utført mellom møtene?
- Gjennomgå nytt stoff.
- Praktiske øvelser og gjennomgang/samtale om disse.
- Planlegging av program/innhold for neste møte, og fordeling av arbeidsoppgaver som skal gjøres til da.

1. samling

Timer uten lærer: 3

Tema

Planlegging

Stikkord

Formålet med studieringen. Plan for hvordan og når det skal jobbes. Hva skal det informeres om? Hvilke kanaler skal brukes?

Arbeidsform og gjennomføring

Samtale og diskusjon.

Problemstillinger

Hva vil dere synliggjøre? Hvem kan dere samarbeide med og få hjelp/utstyr fra?

2. samling

Timer uten lærer: 3

Tema

Konkretisering. Nettsider og eventuelt profiler på sosiale medier.

Stikkord

Hva skal produseres? Innhold, teknikker og kanaler for produksjonen. Lære hvordan man kan publisere i de ulike kanalene.

Arbeidsform og gjennomføring

Samtale, diskusjon, skriftlig og praktisk arbeid og eventuelt opplæring fra noen utenfra.

Problemstillinger

Konkretisering av det som skal produseres. Publiseringsmuligheter.

3. samling

Timer uten lærer: 3

Tema

Praktisk arbeid

Stikkord

Publisering på nettside, pressemelding, pressetips og informasjonsmateriell med grafisk profil.

Arbeidsform og gjennomføring

Samtale, diskusjon, skriftlig og praktisk arbeid.

Problemstillinger

Publisering, pressemelding og å bruke en grafisk profil.

4. samling

Timer uten lærer: 3

Tema

Studiebesøk

Stikkord

Besøke en mediebedrift (avis, radio eller TV)

Arbeidsform og gjennomføring

Besøk i bedrift.

Problemstillinger

Hvordan jobber en redaksjon? Forsøke å etablere et gjensidig samarbeid med lokale medier.

5. samling

Timer uten lærer: 3

Tema

Planlegge avslutning.

Stikkord

Mulig å få noe om klubben/4H inn i NRKs lokalsending?
Gjennomgang av det som er gjort hittil. Hva mangler?
Planlegge en klubbaktivitet der arbeidet i studieringen blir vist fram.

Arbeidsform og gjennomføring

Samtale, diskusjon, kontakt utad og eventuelt skriftlig og praktisk arbeid.

Problemstillinger

Hvordan best mulig vise fram arbeidet som er gjort i studieringen?

6. samling

Timer uten lærer: 3

Tema

Oppsummering og avslutning.

Stikkord

Oppsummering og plan for klubbens synliggjøringsarbeid neste år. Fullføre regnskap og lage stikkord til rapporten. Planlegge utstillingen på høstfesten.

Arbeidsform og gjennomføring

Samtale, diskusjon, skriftlig og praktisk arbeid.

Problemstillinger

Vurdering av arbeidet. Synliggjøringsarbeid neste år. Utstilling på høstfesten.

Litteratur/materiell for deltakerne

4H-prosjekthefte: Gjør klubben din synlig. - Media og kommunikasjon.
Internett
Sosiale medier

Krav til lærer/instruktør

Krever en lærer/instruktør/prosjektveileder med god kunnskap om fagfeltet.

Opplegg for evaluering

Evaluering skjer gjennom 4H-prosjektets evaluering. Bestått eller ikke bestått.