1592 Fellefangst av mår og mink.

Godkjent for 8–25 timer  |  4–15 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Målet er å gi en mer detaljert innføring i fangst av mår og mink, for ungdom som har gjennomført jegerprøven. At de kan bli selvstendig nok til sette opp feller, og røkte disse på egenhånd.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Jegerprøvekandidater som ønsker å lære mer om fellefangst og ønsker å drive med fangst og bruk av feller.

Innhold

1. samling
TmL: 4
Tema:
Innføring i fellefangst

Stikkord:

  • Fangstforskriften med veiledning.
  • Måren og minkens biologi.
  • Hvor finner vi/fanger vi mår?
  • Åtevalg, lukteåte, luktbildet.
  • Valg av felletyper, kamuflasje av oppsett.

Arbeidsform og gjennomføring:
Teori samling, forelesning.

2. samling
TmL: 4
Tema:
Praktisk innføring i fellefangst

Stikkord:

  • Hvordan sette opp feller?
  • Praktisk trening under veiledning i skogen.

Arbeidsform og gjennomføring:
Demonstrasjon av oppsett av feller. Praktisk trening med veiledning.

Problemstillinger:
Valg av beste sted for oppsett. Sikkert oppsett med tanke på egensikkerhet og uønsket bifangst.

3. samling
TmL: 4
Tema:
Røkting av feller.

Stikkord:
Se over fangstplasser og diskutere erfaringer.

Arbeidsform og gjennomføring:
Røkting av oppsatte feller gjennom sesongen.

4. samling
TmL: 4
Tema:
Røkting av feller.

Stikkord:
Se over fangstplasser og diskutere erfaringer. Se hvordan forandringer skjer etter at snøen kommer.

Arbeidsform og gjennomføring:
Røkting av oppsatte feller gjennom sesongen.

5. samling
TmL: 5
Tema:
Behandling av fangst.

Stikkord:
Flåing, skraping og rensing, tørking av skinn på tane.

Arbeidsform og gjennomføring:
Kurset er delt opp i 2 timer med teori / undervisning, og tre timer med egen praktisering i flåing og skraping (med veileding).

6. samling
TmL: 4
Tema:
Behandling av fangst.

Stikkord:
Etterbehandling av tørkede skinn. Innføring i Oslo skinnauksjoner sine ønsker for bedre kvalitet på skinn.

Arbeidsform og gjennomføring:
Kurset er delt opp i 1 time med teori / undervisning, og tre timer med egenpraktisering (med veiledning).

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

For deltakere:
- John S. Opdahls: Fangst og feller

Organisering og arbeidsmåter

Se innhold.

Krav til lærer/instruktør

Instruktør og en erfaren fangstmann som kursholder.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

  • Å gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon.