1592 Fellefangst av mår og mink.

Mål:

Målet er å gi en mer detaljert innføring i fangst av mår og mink, for ungdom som har gjennomført jegerprøven. At de kan bli selvstendig nok til sette opp feller, og røkte disse på egenhånd.

Målgruppe:

Jegerprøvekandidater som ønsker å lære mer om fellefangst og ønsker å drive med fangst og bruk av feller.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i Voksenopplæringsloven

  • Å gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon.
  • Å styrke kulturelt mangfold og øke deltagelse i kulturlivet.

Antall deltakere:

Studieplanen er utarbeidet for 5 til 15 deltakere. Det vil ikke utbetales tilskudd til dette kurset dersom færre enn 3 deltakere fullfører kurset.

1. samling

Timer med lærer: 4

Tema:

Innføring i fellefangst

Stikkord:

Fangstforskriften med veiledning.
Måren og minkens biologi.
Hvor finner vi/fanger vi mår?
Åtevalg, lukteåte, luktbildet.
Valg av felletyper, kamuflasje av oppsett.

Arbeidsform og gjennomføring:

Teori samling, forelesning.

2. samling

Timer med lærer: 4

Tema:

Praktisk innføring i fellefangst

Stikkord:

Hvordan sette opp feller?
Praktisk trening under veiledning i skogen.

Arbeidsform og gjennomføring:

Demonstrasjon av oppsett av feller. Praktisk trening med veiledning.

Problemstillinger:

Valg av beste sted for oppsett. Sikkert oppsett med tanke på egensikkerhet og uønsket bifangst.

3. samling

Timer med lærer: 4

Tema:

Røkting av feller.

Stikkord:

Se over fangstplasser og diskutere erfaringer.

Arbeidsform og gjennomføring:

Røkting av oppsatte feller gjennom sesongen.

4. samling

Timer med lærer: 4

Tema:

Røkting av feller.

Stikkord:

Se over fangstplasser og diskutere erfaringer. Se hvordan forandringer skjer etter at snøen kommer.

Arbeidsform og gjennomføring:

Røkting av oppsatte feller gjennom sesongen.

5. samling

Timer med lærer: 5

Tema:

Behandling av fangst.

Stikkord:

Flåing, skraping og rensing, tørking av skinn på tane.

Arbeidsform og gjennomføring:

Kurset er delt opp i 2 timer med teori / undervisning, og tre timer med egen praktisering i flåing og skraping (med veileding).

6. samling

Timer med lærer: 4

Tema:

Behandling av fangst.

Stikkord:

Etterbehandling av tørkede skinn. Innføring i Oslo skinnauksjoner sine ønsker for bedre kvalitet på skinn.

Arbeidsform og gjennomføring:

Kurset er delt opp i 1 time med teori / undervisning, og tre timer med egenpraktisering (med veiledning).

Litteratur/materiell for deltakerne:

John S. Opdahls: Fangst og feller

Krav til lærer/instruktør:

Instruktør og en erfaren fangstmann som kursholder.

Opplegg for evaluering:

Studieforbundets evalueringsskjema