159 Rekruttkurs - NRH

Godkjent for 9-16 timer  |  5-20 deltakere

Mål, læringsmål

Sette deltagere inn i hva det vil si å trene i NRH og være godkjent redningshundeekvipasje. Kurset veileder deltagere til hvilken rolle man har som medlem i NRH, trene andres hunder og egen hund og å delta i en frivillig organisasjon.

Målgruppe og forkunnskaper

Rekrutter som ønsker å delta på treningslag i NRH.

Kursinnhold

 1. samling: Teori/innekveld med forelesning om hva en redningsaksjon innebærer, ansvar som vi har i en frivillig organisasjon. Å trene frem en hund i NRH. Brukshundtrening. 3 timer

 2. samling: Egnetshetstest: Testing av hund til trening av hund. Praktiske råd til videre arbeid med hunden i NRH. 6 timer

 3. samling: Figurantkurs. Hva innebærer det å trene på et treningslag i NRH. 3 timer

 4. samling: Figurantkurs. Hva innebærer det å trene på et treningslag i NRH. 3 timer

Arbeidsmåte

 • Veiledning med instruktør/lærer
 • Instruksjon med lærer
 • Forelesning
 • Praktisk trening/arbeid

Lenker til eksempler på kursprogram

Baseres på godkjenningsprogrammet til Norske Redningshunder

Krav til lærer/instruktør

Instruktør eller godkjent hundefører, operativ leder i Norske Redningshunder.

Læringsressurser

Baseres på godkjenningsprogrammet til Norske Redningshunder

Kvalifiserende/test/eksamen

Testes på forskjellige miljøer og anbefales videre eller ikke

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

 • Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere.
 • Å gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon.
 • Å bekjempe utstøting og bidra til inkludering.
 • Å bidra til motivasjon og tilgang til kunnskap og kompetanse for alle og slik møte behov i et samfunn og arbeidsliv i stadig endring.