1586 Sjøfugljakt

Mål:

Å fremme interessen for sjøfugljakt, samt å øke kunnskapen om de ulike sjøfuglene og jaktmetoder på disse.

Målgruppe:

Jegere i alle aldere med et ønske om å lære mer om sjøfugl og jaktmetoder på disse.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i Voksenopplæringsloven

  • Å styrke kulturelt mangfold og øke deltagelse i kulturlivet.

Antall deltakere:

10 deltakere

1. samling

Timer med lærer: 3

Tema:

Lære om sjøfuglene og jaktmetoder, samt sikkerhet med tanke på våpen på sjøen.

Stikkord:

Jaktbare arter, freda arter - forvekslingsarter.
Avstandsbedømming.
Lokkejakt med bulvaner, regler rundt båt og jakt fra båt.

Arbeidsform og gjennomføring:

Foredrag med ppt. Diskusjon med kursdeltakere

Problemstillinger:

Hvordan transportere våpen på en sikker måte i båt, våpenbehandling på glatte svaberg og sikkerhet under skyting?
Hvordan se forskjell på arter som kan være til forveksling like?

2. samling

Timer med lærer: 10

Tema:

Praktisk jakt på sjøfugl

Stikkord:

Lokkejakt med bulvaner fra holmer og skjær.
Ivaretakelse av felt sjøfugl.

Arbeidsform og gjennomføring:

Praktisk jakt under oppsyn av instruktør.

3. samling

Timer med lærer: 5

Tema:

Praktisk jakt på sjøfugl

Stikkord:

Lokkejakt med bulvaner fra holmer og skjær.
Enkle tips om tilberedning av felt fugl.

Arbeidsform og gjennomføring:

Praktisk jakt under oppsyn av instruktør. Enkelt foredrag om tilberedning

Litteratur/materiell for deltakerne:

Ree, V. 2005 Feltbok. Bestemmelse av fugl og pattedyr under jaktsesongen. Direktoratet for naturforvaltning, Trondheim
Jakt på sjøfugl i Norge, Et informasjonshefte fra Norges Jeger- og Fiskerforbund, tilgjengelig for fri nedlasting på www.njff.no

Krav til lærer/instruktør:

Kjennskap til de jaktbare sjøfuglartene og forvekslingsarter.
Habil skytter med hagle.

Aktuell litteratur til støtte for lærer/instruktør:

Jakt på sjøfugl i Norge, Et informasjonshefte fra Norges Jeger- og Fiskerforbund, tilgjengelig for fri nedlasting på www.njff.no