1586 Sjøfugljakt

Godkjent for 8–18 timer  |  4–15 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Å fremme interessen for sjøfugljakt, samt å øke kunnskapen om de ulike sjøfuglene og jaktmetoder på disse.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Jegere i alle aldere med et ønske om å lære mer om sjøfugl og jaktmetoder på disse.

Innhold

1. samling
TmL: 3
Tema:
Lære om sjøfuglene og jaktmetoder, samt sikkerhet med tanke på våpen på sjøen.

Stikkord:
Jaktbare arter, freda arter - forvekslingsarter.\ Avstandsbedømming.\ Lokkejakt med bulvaner, regler rundt båt og jakt fra båt.\

Arbeidsform og gjennomføring:
Foredrag med ppt. Diskusjon med kursdeltakere

Problemstillinger:
Hvordan transportere våpen på en sikker måte i båt, våpenbehandling på glatte svaberg og sikkerhet under skyting?\ Hvordan se forskjell på arter som kan være til forveksling like?

2. samling
TmL: 10
Tema:
Praktisk jakt på sjøfugl

Stikkord:
Lokkejakt med bulvaner fra holmer og skjær.\ Ivaretakelse av felt sjøfugl.

Arbeidsform og gjennomføring:
Praktisk jakt under oppsyn av instruktør.

3. samling
TmL: 5
Tema:
Praktisk jakt på sjøfugl

Stikkord:
Lokkejakt med bulvaner fra holmer og skjær.\ Enkle tips om tilberedning av felt fugl.

Arbeidsform og gjennomføring:
Praktisk jakt under oppsyn av instruktør. Enkelt foredrag om tilberedning.

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

Deltaker: Ree, V. 2005 Feltbok. Bestemmelse av fugl og pattedyr under jaktsesongen. Direktoratet for naturforvaltning, Trondheim\ Jakt på sjøfugl i Norge, Et informasjonshefte fra Norges Jeger- og Fiskerforbund, tilgjengelig for fri nedlasting på www.njff.no

Lærer: Jakt på sjøfugl i Norge, Et informasjonshefte fra Norges Jeger- og Fiskerforbund, tilgjengelig for fri nedlasting på www.njff.no

Organisering og arbeidsmåter

Se innhold

Krav til lærer/instruktør

Kjennskap til de jaktbare sjøfuglartene og forvekslingsarter.\ Habil skytter med hagle.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

  • Å styrke kulturelt mangfold og bevare kulturarven gjennom læring.