1582 Rappellering

Godkjent for 8 timer  |  4–15 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Deltakarane skal få ein introduksjon i rappellering og gjennomgang av utstyr og teknikkar.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Ungdom i alderen 12 til 20 år

Innhold

1. samling
TmL: 2
Tema:
Introduksjon og gjennomgang av sikkerheitsrutiner

Stikkord:

  • Gjennomgang av sikring og utstyr.
  • Opplæring i bruk av utstyret, og rutiner og sikkerheit i fjellveggen.

Arbeidsform og gjennomføring:
Teori og praktisk øving

Problemstillinger:
Kva er rett utstyr til klatring, korleis kan vi best sikre oss slik at alle er trygge i fjellveggen?

2. samling
TmL: 4
Tema:
Teknikktrening i rappeleringsveggen

Stikkord:
Deltakarane får prøve seg i fjellveggen, det er fokus på å bruke rett teknikk.

Arbeidsform og gjennomføring:
Praktiske øvingar

Problemstillinger:
Viktig med fokus på teknikk og kommunikasjon.

3. samling
TmL: 2
Tema:
Samarbeid i veggen og oppsummering

Stikkord:
Kommunikasjon slik at alle kjenner seg trygge i fjellveggen, oppsummering av kurset, utdeling av kursbevis

Arbeidsform og gjennomføring:
Teori og praktisk øving

Problemstillinger:
Alle har flytta nokre grenser og har hatt ei god oppleving i fjellveggen

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

Organisering og arbeidsmåter

Se innhold

Krav til lærer/instruktør

Godkjent intstruktør til rappelering

Utfyllende opplysninger

Kurset blir lagt til rette for deltakarar uten erfaring.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

  • Å gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon.