1582 Rappellering

Mål:

Deltakarane skal få ein introduksjon i rappellering og gjennomgang av utstyr og teknikkar.

Målgruppe:

Ungdom i alderen 12 til 20 år

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i Voksenopplæringsloven

  • Å gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon.
  • Å bekjempe utstøting og bidra til inkludering.
  • Å styrke kulturelt mangfold og øke deltagelse i kulturlivet.

Antall deltakere:

Studieplanen er utarbeidet for 5 til 15 deltakere. Det vil ikke utbetales tilskudd til dette kurset dersom færre enn 3 deltakere fullfører kurset.

Eventuelle merknader:

Kurset blir lagt til rette for deltakarar uten erfaring.

1. samling

Timer med lærer: 2

Tema:

Introduksjon og gjennomgang av sikkerheitsrutiner

Stikkord:

Gjennomgang av sikring og utstyr. Opplæring i bruk av utstyret, og rutiner og sikkerheit i fjellveggen.

Arbeidsform og gjennomføring:

Teori og praktisk øving

Problemstillinger:

Kva er rett utstyr til klatring, korleis kan vi best sikre oss slik at alle er trygge i fjellveggen?

2. samling

Timer med lærer: 4

Tema:

Teknikktrening i rappeleringsveggen

Stikkord:

Deltakarane får prøve seg i fjellveggen, det er fokus på å bruke rett teknikk.

Arbeidsform og gjennomføring:

Praktiske øvingar

Problemstillinger:

Viktig med fokus på teknikk og kommunikasjon.

3. samling

Timer med lærer: 2

Tema:

Samarbeid i veggen og oppsummering

Stikkord:

Kommunikasjon slik at alle kjenner seg trygge i fjellveggen, oppsummering av kurset, utdeling av kursbevis

Arbeidsform og gjennomføring:

Teori og praktisk øving

Problemstillinger:

Alle har flytta nokre grenser og har hatt ei god oppleving i fjellveggen

Krav til lærer/instruktør:

Godkjent intstruktør til rappelering

Opplegg for evaluering:

Etter kurset er ferdig blir det sendt questback til alle deltakarane