1581 Kajakk

Godkjent for 4–8 timer  |  4–15 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Deltakarane introduseres til kajakken og utstyret. Gjennom kurset får deltakaren innføring i tryggleik og teknikk.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Ungdom

Innhold

1. samling
TmL: 2
Tema:
Introduksjon og gjennomgang av sikkerheitsrutiner

Stikkord:

  • Bli kjend med kajakken og få opplæring i bruk.
  • Gå gjennom sikkerheitsrutiner og nødprosedyrer.

Arbeidsform og gjennomføring:
Teori og praktisk øving

Problemstillinger:
Korleis vere trygg i kajakken og kva gjer ein om ein kvelvar?

2. samling
TmL: 4
Tema:
Teknikktrening og leik på vatnet

Stikkord:
Lære å meistre kajakken, padle dit ein vil, vere trygg i kajakken

Arbeidsform og gjennomføring:
Praktiske øvingar

Problemstillinger:
Fokus på teknikk, meistring og kommunikasjon

3. samling
TmL: 2
Tema:
Teknikk og oppsummering

Stikkord:
Meir trening for å verte trygg på vatnet, oppsummering av kurset og utdeling av kursbevis

Arbeidsform og gjennomføring:
Teori og praktisk øving

Problemstillinger:
Alle har vorte trygge i kajakken og kan meistre den

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

-

Organisering og arbeidsmåter

Se innhold.

Krav til lærer/instruktør

Utdanna kajakkinstruktør.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

  • Å gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon.