1581 Kajakk

Mål:

Deltakarane introduseres til kajakken og utstyret. Gjennom kurset får deltakaren innføring i tryggleik og teknikk.

Målgruppe:

Ungdom

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i Voksenopplæringsloven

  • Å gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon.
  • Å bekjempe utstøting og bidra til inkludering.
  • Å styrke kulturelt mangfold og øke deltagelse i kulturlivet.

Antall deltakere:

Studieplanen er utarbeidet for 5 til 15 deltakere. Det vil ikke utbetales tilskudd til dette kurset dersom færre enn 3 deltakere fullfører kurset.

Eventuelle merknader:

1. samling

Timer med lærer: 2

Tema:

Introduksjon og gjennomgang av sikkerheitsrutiner

Stikkord:

Bli kjend med kajakken og få opplæring i bruk. Gå gjennom sikkerheitsrutiner og nødprosedyrer.

Arbeidsform og gjennomføring:

Teori og praktisk øving

Problemstillinger:

Korleis vere trygg i kajakken og kva gjer ein om ein kvelvar?

2. samling

Timer med lærer: 4

Tema:

Teknikktrening og leik på vatnet

Stikkord:

Lære å meistre kajakken, padle dit ein vil, vere trygg i kajakken

Arbeidsform og gjennomføring:

Praktiske øvingar

Problemstillinger:

Fokus på teknikk, meistring og kommunikasjon

3. samling

Timer med lærer: 2

Tema:

Teknikk og oppsummering

Stikkord:

Meir trening for å verte trygg på vatnet, oppsummering av kurset og utdeling av kursbevis

Arbeidsform og gjennomføring:

Teori og praktisk øving

Problemstillinger:

Alle har vorte trygge i kajakken og kan meistre den

Krav til lærer/instruktør:

Utdanna kajakkinstruktør

Opplegg for evaluering:

Evalueringsskjema