1580 Konkurranselydighet

Godkjent for 8–9 timer  |  4–8 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Kurset tar utgangspunkt i hver eier og ekvipasjes utganspunkt. Ekvipasjene og eierne skal lære forskjellige måter de kan perfeksjonere de øvelsene de trenger hjelp til, enten kl. 1,2,3 eller i elite.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Alle som har konkurrert og ønsker hjelp til perfeksjonering, eller de som ønsker å starte på lydighetskonkurranser.

Innhold

1. samling
TmL: 3
Tema:
Nivåplassering, perfeksjonering

Stikkord:
Instruktør jobber med en og en ekvipasje utfra hver enkelts nivå. Demonstrere flere måter å lære innn øvelsene. Motivasjon

Arbeidsform og gjennomføring:
Motivere for videre trening, vise og gi gode råd

2. samling
TmL: 3
Tema:
Nivåplassering, perfeksjonering

Stikkord:
Instruktør jobber med en og en ekvipasje utfra hver enkelts nivå. Demonstrere flere måter å lære innn øvelsene. Motivasjon

Arbeidsform og gjennomføring:
Motivere for videre trening, vise og gi gode råd

3. samling
TmL: 3
Tema:
Nivåplassering, perfeksjonering

Stikkord:
Instruktør jobber med en og en ekvipasje utfra hver enkelts nivå. Demonstrere flere måter å lære innn øvelsene. Motivasjon

Arbeidsform og gjennomføring:
Motivere for videre trening, vise og gi gode råd

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

se innhold

Organisering og arbeidsmåter

se innhold

Krav til lærer/instruktør

Instruktør som har trent og konkurrert i Elite, samt lignende kurs.

Utfyllende opplysninger

Det arbeides med en og en hund og fører. Man tar utgangspunkt i hva de ønsker å perfeksjonere. Bruker forskjellige innlæringsmetoder som fører fram til en perfekt øvelse. Man jobber kun med positiv forsterkning som lek eller godbit.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

  • Å gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon.