158 Oppdretterskolen - kurs 2. Oppdrett

Godkjent for 14–16 timer  |  4–200 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Deltakerne skal få inngående kunnskap og forståelse for sunn hundeavl og seriøst oppdrett.

 • Ved å hjelpe dem i deres daglige oppdrettergjerning.
 • Ved å gi ikke-oppdrettere økt forståelse for oppdrett av hund.
 • Ved å fremme kvaliteten på hundeoppdrett, og gjøre hundehobbyen til ekstra stor glede.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Hundeoppdrettere og interesserte hundeeiere

Innhold

 • Reproduksjon
 • Drektighet
 • Fødsel
 • Helse hos drektig/diegivende tispe
 • Helse og utvikling hos valper
 • Vaksinering og parasittbehandling
 • Salg av valper.

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

-

Organisering og arbeidsmåter


Veiledning med instruktør/lærer
Forelesning
Diskusjon

Krav til lærer/instruktør

NKKs veterinærer eller andre håndplukkede fagfolk

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

 • Å gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon.