1579 Cottage Gardening

Godkjent for 8–12 timer  |  4–15 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Å lære hva en "cottage garden" er og hvordan å inkludere elementer av "cottage gardening" i eksisterende hager.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Hage interesserte.

Innhold

1. samling
TmL: 3
Tema:
Cottage Gardening

Stikkord:
Definisjonen, hagedesign, planting, prydplanter og nytteplanter, inspirasjon.

Arbeidsform og gjennomføring:
Foredrag md muligheter for diskusjon og spørsmål.

Problemstillinger:

 • Hva er en cottage garden?
 • Hvilke planter bruker vi og hvordan?

2. samling
TmL: 1
TuL: 2
Tema:
Plantebruk og hagedesign i "cottage gardening"

Stikkord:
Prydplanter, nytteplanter, beplanting

Arbeidsform og gjennomføring:
Et diskusjonsforum med forberedelse til spørsmål og diskusjon

Problemstillinger:

 • Hvordan bruke man planter i en "cottage garden"?
 • Hva er annerledes enn en tradisjonell nordisk hage?
 • Hvordan kan man inkludere elementer av "cottage gardening" i egen hage?

3. samling
TmL: 3
TuL: 3
Tema:
Inspirasjon til "cottage gardening"

Stikkord:
Hagerom, beplantning, samplanting

Arbeidsform og gjennomføring:
Hagebesøk men "guided tour" og inspiasjon. Mulighet til å stille spørsmål.

Problemstillinger:

 • Hvordan inkludere man hagerom i en "cottage garden"?
 • Hva slags elementer og bruk av stein osv. inkludere man i en slik hage?

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

For deltakerne:

 • Cottage Garden på Toten av Helen Fredholm
 • Hagevandring i en frodig norsk hage av Helen Fredholm
 • Hager i Norge av Arild Sandgre
 • Generelle hagebøker, spesielt de som diskutere plante egnet til "cottage gardening"

Organisering og arbeidsmåter

Se innhold

Krav til lærer/instruktør

Første samling er foredrag med diskusjon etterpå. Til andre samling trengs en viss mengde forberedelse for å få diskusjonen i gang. Tredje samling er et hagebesøk, så instruktøren må kunne snakke om hagen og få deltakere til å legge merke til det som er viktig i "cottage gardening".

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

 • Å gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon.