1579 Cottage Gardening

Mål:

Å lære hva en "cottage garden" er og hvordan å inkludere elementer av "cottage gardening" i eksisterende hager.

Målgruppe:

Hage interesserte.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i Voksenopplæringsloven

  • Å gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon.
  • Å bekjempe utstøting og bidra til inkludering.
  • Å bidra til motivasjon og tilgang til kunnskap og kompetanse for alle og slik møte behov i et samfunn og arbeidsliv i stadig endring.
  • Å styrke kulturelt mangfold og øke deltagelse i kulturlivet.

Antall deltakere:

Studieplanen er utarbeidet for 5 til 15 deltakere. Det vil ikke utbetales tilskudd til dette kurset dersom færre enn 3 deltakere fullfører kurset.

1. samling

Timer med lærer: 3

Tema:

Cottage Gardening

Stikkord:

Definisjonen, hagedesign, planting, prydplanter og nytteplanter, inspirasjon.

Arbeidsform og gjennomføring:

Foredrag md muligheter for diskusjon og spørsmål.

Problemstillinger:

Hva er en cottage garden?
Hvilke planter bruker vi og hvordan?

2. samling

Timer med lærer: 1

Timer uten lærer: 2

Tema:

Plantebruk og hagedesign i "cottage gardening"

Stikkord:

Prydplanter, nytteplanter, beplanting

Arbeidsform og gjennomføring:

Et diskusjonsforum med forberedelse til spørsmål og diskusjon

Problemstillinger:

Hvordan bruke man planter i en "cottage garden"?
Hva er annerledes enn en tradisjonell nordisk hage?
Hvordan kan man inkludere elementer av "cottage gardening" i egen hage?

3. samling

Timer med lærer: 3

Timer uten lærer: 3

Tema:

Inspirasjon til "cottage gardening"

Stikkord:

Hagerom, beplantning, samplanting

Arbeidsform og gjennomføring:

Hagebesøk men "guided tour" og inspiasjon. Mulighet til å stille spørsmål.

Problemstillinger:

Hvordan inkludere man hagerom i en "cottage garden"?
Hva slags elementer og bruk av stein osv. inkludere man i en slik hage?

Litteratur/materiell for deltakerne:

Cottage Garden på Toten av Helen Fredholm
Hagevandring i en frodig norsk hage av Helen Fredholm
Hager i Norge av Arild Sandgren
Generelle hagebøker, spesielt de som diskutere plante egnet til "cottage gardening"

Krav til lærer/instruktør:

Første samling er foredrag med diskusjon etterpå. Til andre samling trengs en viss mengde forberedelse for å få diskusjonen i gang. Tredje samling er et hagebesøk, så instruktøren må kunne snakke om hagen og få deltakere til å legge merke til det som er viktig i "cottage gardening".

Aktuell litteratur til støtte for lærer/instruktør:

Som over.