1578 Spor- hard underlag/beferdet miljø

Godkjent for 8–39 timer  |  4–15 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

- Gi deltagerne mer kunnskap om sporing med hund på hardt underlag i beferdet miljø.
- Hundeførerne skal klare å lage delmål og målsetning innenfor sin sportrening(treningsdagbok)
- Hunden skal kunne spore på hardt underlag med variert liggetid.
- Hunden skal gå spor som skal inneholde underlagsskifte, vinkler og gjenstander.
- Individuelle målsetning som liggetid, lengde, forstyrrelser utfra hundens ferdighetsnivå

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Medlemmer av Norske Redningshunder(NRH)

Innhold

1. samling
TmL: 3
Tema:
Spor og avklaring av deltagernes nivå og forventning

Stikkord:

 • Forventninger til kurset
 • Mål, delmål og målsetning i treningsplanlegging

Arbeidsform og gjennomføring:
Teoretisk undervisning og diskusjon

Problemstillinger:

 • Begrepsavklaring
 • Planlegging

2. samling
TmL: 9
Tema:
Sporinnlæring

Stikkord:

 • Hardt underlag
 • Belønning Positivitet

Arbeidsform og gjennomføring:
Teori og praktiske øvelse med instruksjon

Problemstillinger:

 • Lineføring
 • Belønning
 • Intensitet

3. samling
TmL: 9
Tema:
Sporutvikling

Stikkord:

 • Hardt underlag
 • Markering på gjenstand
 • Belønning
 • Positivitet

Arbeidsform og gjennomføring:
Teori og praktisk øvelse med instruksjon

Problemstillinger:

 • Lineføring
 • Markering på gjenstander
 • Belønnin
 • Intensitet

4. samling
TmL: 3
Tema:
Den viktige leken

Stikkord:

 • Leke innlæring
 • Hvilke relasjoner skaper leken?
 • Hvordan bruke leken til å forstå/lære å kjenne sin hund?
 • Rett forsterker
 • Bytte

Arbeidsform og gjennomføring:
Teoretisk undervisning med multimedia

Problemstillinger:

 • Lekens betydning
 • Hvorfor leker hunden?
 • Hvordan leker du med hunden?
 • Bytte og avlevering av leke
 • Fokus på gjenstand/leke

5. samling
TmL: 9
Tema:
Sporutvikling og fokus

Stikkord:

 • Videreutvikling av spor med overganger, vinkler, liggetid og lengde
 • Belønning i sporet
 • Markering på gjenstand
 • Fokus

Arbeidsform og gjennomføring:
Teori og praktisk øvelse med instruksjon

Problemstillinger:

 • Treningsplanlegging
 • Lineføring
 • Sportap
 • Intensitet
 • Markering på gjenstand
 • Fokus

6. samling
TmL: 6
Tema:
Sporutvikling og testing av målsetning

Stikkord:

 • Har deltagaren nådd sine målsetninger?
 • Test av målsetning
 • Bruk av GPS under sportrening
 • Filming av ekvipasjene

Arbeidsform og gjennomføring:
Teoretisk undervisning, filming av praktisk gjennomføring og felles gjennomgang av filming

Problemstillinger:

 • Nådde hundefører og hund målsetningen?
 • Bruk av GPS\ Bruk av filming
 • Test av fokus

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

For deltakerne:
- Sporhunden och lukterna, Lars Fâlt, Tobias Gustavsson, Jens Karlsson, Jessica Åberg

For lærer/instruktør:
- Sporhunden och lukterna, Lars Fâlt, Tobias Gustavsson, Jens Karlsson, Jessica Åberg

Organisering og arbeidsmåter

Se innhold.

Krav til lærer/instruktør

Godkjent instruktør med spesialsøkskunnskap

Avsluttende prøve/eksamen

Felles muntlig evaluering

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

 • Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere.