1578 Spor- hard underlag/beferdet miljø

Mål:

  • Gi deltagerne mer kunnskap om sporing med hund på hardt underlag i beferdet miljø.
  • Hundeførerne skal klare å lage delmål og målsettning innenfor sin sportrening(treningsdagbok)
    • Hunden skal kunne spore på hardt underlag med variert liggetid.
    • Hunden skal gå spor som skal inneholde underlagsskifte, vinkler og gjenstander.
    • Individuelle målsettning som liggetid, lengde, forstyrrelser utfra hundens ferdighetsnivå

Målgruppe:

Medlemmer av Norske Redningshunder(NRH)

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i Voksenopplæringsloven

  • Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere.
  • Å bidra til motivasjon og tilgang til kunnskap og kompetanse for alle og slik møte behov i et samfunn og arbeidsliv i stadig endring.

Antall deltakere:

Studieplanen er utarbeidet for 5 til 15 deltakere. Det vil ikke utbetales tilskudd til dette kurset dersom færre enn 3 deltakere fullfører kurset.

1. samling

Timer med lærer: 3

Tema:

Spor og avklaring av deltagernes nivå og forventning

Stikkord:

Forventninger til kurset
Mål, delmål og målsetning i treningsplanlegging

Arbeidsform og gjennomføring:

Teoretisk undervisning og diskusjon

Problemstillinger:

Begrepsavklaring
Planlegging

2. samling

Timer med lærer: 9

Tema:

Sporinnlæring

Stikkord:

Hardt underlag
Belønning Positivitet

Arbeidsform og gjennomføring:

Teori og praktiske øvelse med instruksjon

Problemstillinger:

Lineføring
Belønning
Intensitet

3. samling

Timer med lærer: 9

Tema:

Sporutvikling

Stikkord:

Hardt underlag
Markering på gjenstand
Belønning
Positivitet

Arbeidsform og gjennomføring:

Teori og praktisk øvelse med instruksjon

Problemstillinger:

Lineføring
Markering på gjenstander
Belønning
Intensitet

4. samling

Timer med lærer: 3

Tema:

Den viktige leken

Stikkord:

Leke innlæring
Hvilke relasjoner skaper leken?
Hvordan bruke leken til å forstå/lære å kjenne sin hund?
Rett forsterker
Bytte

Arbeidsform og gjennomføring:

Teoretisk undervisning med multimedia

Problemstillinger:

Lekens betydning
Hvorfor leker hunden?
Hvordan leker du med hunden?
Bytte og avlevering av leke
Fokus på gjenstand/leke

5. samling

Timer med lærer: 9

Tema:

Sporutvikling og fokus

Stikkord:

Videreutvikling av spor med overganger, vinkler, liggetid og lengde
Belønning i sporet
Markering på gjenstand
Fokus

Arbeidsform og gjennomføring:

Teori og praktisk øvelse med instruksjon

Problemstillinger:

Treningsplanlegging
Lineføring
Sportap
Intensitet
Markering på gjenstand
Fokus

6. samling

Timer med lærer: 6

Tema:

Sporutvikling og testing av målsetning

Stikkord:

Har deltagaren nådd sine målsetninger?
Test av målsetning
Bruk av GPS under sportrening
Filming av ekvipasjene

Arbeidsform og gjennomføring:

Teoretisk undervisning, filming av praktisk gjennomføring og felles gjennomgang av filming

Problemstillinger:

Nådde hundefører og hund målsetningen?
Bruk av GPS
Bruk av filming
Test av fokus

Litteratur/materiell for deltakerne:

Sporhunden och lukterna, Lars Fâlt, Tobias Gustavsson, Jens Karlsson, Jessica Åberg

Krav til lærer/instruktør:

Godkjent instruktør med spesialsøkskunnskap

Aktuell litteratur til støtte for lærer/instruktør:

Sporhunden och lukterna, Lars Fâlt, Tobias Gustavsson, Jens Karlsson, Jessica Åberg

Opplegg for evaluering:

Felles muntlig evaluering