1576 Kursleder Merkekurs

Godkjent for 8 timer  |  3–45 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

God kjennskap til Den Norske Turistforening(DNT) sitt Merkekurs, del 1,2 og 3, og Merkehåndboka som ligg til grunn for kurset.

Delmål:

 • Kunne gjennomføre Merkekurs lokalt og regionalt.
 • Ha grunnleggende og god kunnskap rundt ulike deler av tilrettelegging, skilting, merking og gradering av turruter med utgangspunkt i Merkehåndboka.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

DNTs foreninger, andre interesserte i tilrettelegging av turruter i naturen.

Innhold

1. samling
TmL: 8
Tema:
Gjennomgang av Merkekurset DNT

Stikkord:

 • Gjennomgang av alle deler av Merkekurset
 • Kursets oppbygging.
 • Kursets innhold.
 • Kursets pedagogiske oppbygging med fordeling teori og praksis.
 • Gjennomgang og diskusjon av de praktiske metodene.
 • Gjennomgang av Merkehåndboka kapittel for kapittel.
 • Gjennomgang av vedleggene til Merkehåndboka.
 • Gjennomgang av nettsiden merkehandboka.no.

Arbeidsform og gjennomføring:

 • Kurset blir en teoretisk gjennomgang av Merkekurset.
 • Både de praktiske og teoretiske delene blir diskutert ulike løsninger rundt.
 • Det forventes at kursdeltakerne er forberedt og opplest på Merkehåndboka og merkehandboka.no. det vil bli gjennomført en liten multiple choice test.

 

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

For deltakerne:

 • Merkehåndboka\ Vedleggene til Merkehåndboka på http://www.merkehandboka.no/merkehandboka/?drawer=merkehandboka*Vedlegg 
 • Kursets innhold på http://www.merkehandboka.no/merkekurs/

For lærer/instruktør:

Det samme som for deltakerne.

 

Organisering og arbeidsmåter

Se innhold

Krav til lærer/instruktør

 • Ha gjennomført kurslederkurs.
 • Ha holdt Merkekurs tidligere.
 • Ha god erfaring med tilrettelegging av turruter.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

 • Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere.