1576 Kursleder Merkekurs

Mål:

 • God kjennskap til Den Norske Turistforening(DNT) sitt Merkekurs, del 1,2 og 3, og Merkehåndboka som ligg til grunn for kurset.
  • Delmål:
   Kunne gjennomføre Merkekurs lokalt og regionalt.
   Ha grunnleggende og god kunnskap rundt ulike deler av tilrettelegging, skilting, merking og gradering av turruter med utgangspunkt i Merkehåndboka.

Målgruppe:

DNTs foreninger, andre interesserte i tilrettelegging av turruter i naturen.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i Voksenopplæringsloven

 • Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere.
 • Å gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon.
 • Å bekjempe utstøting og bidra til inkludering.
 • Å styrke kulturelt mangfold og øke deltagelse i kulturlivet.

Antall deltakere:

Studieplanen er utarbeidet for 3 til 45 deltakere. Det vil ikke utbetales tilskudd til dette kurset dersom færre enn 3 deltakere fullfører kurset.

1. samling

Timer med lærer: 8

Tema:

Gjennomgang av Merkekurset DNT

Stikkord:

Gjennomgang av alle deler av Merkekurset.
Kursets oppbygging.
Kursets innhold.
Kursets pedagogiske oppbygging med fordeling teori og praksis.
Gjennomgang og diskusjon av de praktiske metodene.
Gjennomgang av Merkehåndboka kapittel for kapittel.
Gjennomgang av vedleggene til Merkehåndboka.
Gjennomgang av nettsiden merkehandboka.no.

Arbeidsform og gjennomføring:

Kurset blir en teoretisk gjennomgang av Merkekurset. Både de praktiske og teoretiske delene blir diskutert ulike løsninger rundt. Det forventes at kursdeltakerne er forberedt og opplest på Merkehåndboka og merkehandboka.no. det vil bli gjennomført en liten multiple choice test.

Litteratur/materiell for deltakerne:

Merkehåndboka
Vedleggene til Merkehåndboka på http://www.merkehandboka.no/merkehandboka/?drawer=merkehandboka*Vedlegg
Kursets innhold på http://www.merkehandboka.no/merkekurs/

Krav til lærer/instruktør:

Ha gjennomført kurslederkurs.
Ha holdt Merkekurs tidligere.
Ha god erfaring med tilrettelegging av turruter.

Aktuell litteratur til støtte for lærer/instruktør:

Det samme som for deltakerne.

Opplegg for evaluering:

Eget evalueringsskjema.
Muntlig evaluering felles.