1573 Riflekurs jegere

Godkjent for 4–18 timer  |  4–15 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

 • Hver enkelt jeger skal bli trygg på sitt eget jaktvåpen, og utøvelsen av sikre skudd mot storvilt.
 • Hver jeger skal føle seg skikket til å dra ut på jakt.
 • Kurset skal bidra til enda færre skadefellinger.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

For alle interesserte jegere/skyttere

Innhold

1. samling
TmL: 3
Tema:

 • Avdekking av behov for instruksjon.
 • Praktisk skyting med instruksjon.
 • Sikkerhetsgjennomgang på skytebanen.

Stikkord:

 • Gjennomgang med hver enkelt jeger/skytter hva de selv ønsker instruksjon i, ut fra individuelle ønsker/utfordringer
 • Praktisk skyting, instruktør ser på skytestilling og utøvelse av sikkerhet. Instruerer i riktig skytestilling, samt sikkerhet. Annet som måtte følge.
 • Praktisk skyting og øvelse av det instruktør foreslår av endringer.

Arbeidsform og gjennomføring:
Praktisk, individuelt

2. samling
TmL: 3
Tema:

 • Avdekking av behov for instruksjon for nye deltakere.
 • Praktisk skyting med instruksjon.
 • Sikkerhetsgjennomgang på skytebanen.

Stikkord:

 • Gjennomgang med hver enkelt jeger/skytter hva de selv ønsker instruksjon i, ut i fra individuelle ønsker/utfordringer. Spesiell gjennomgang med nye deltakere.
 • Praktisk skyting, instruktør ser på skytestilling og utøvelse av sikkerhet. Instruerer i riktig skytestilling, samt sikkerhet. Annet som måtte følge.
 • Praktisk skyting og øvelse av det instruktør foreslår av endringer.

Arbeidsform og gjennomføring:
Praktisk, individuelt

3. samling
TmL: 3
Tema:

 • Avdekking av behov for instruksjon for nye deltakere.
 • Praktisk skyting med instruksjon.
 • Sikkerhetsgjennomgang på skytebanen.

Stikkord:

 • Gjennomgang med hver enkelt jeger/skytter hva de selv ønsker instruksjon i, ut i fra individuelle ønsker/utfordringer. Spesiell gjennomgang med nye deltakere.
 • Praktisk skyting, instruktør ser på skytestilling og utøvelse av sikkerhet. Instruerer i riktig skytestilling, samt sikkerhet. Annet som måtte følge.
 • Praktisk skyting og øvelse av det instruktør foreslår av endringer.

Arbeidsform og gjennomføring:
Praktisk, individuelt

Problemstillinger:

 • Det trenger ikke samhandle mellom jegerens opplevde ferdigheter og det instruktør opplever av ferdigheter. Det er derfor instruktørs oppgave å se nye utfordringer for hver deltaker.

4. samling
TmL: 3
Tema:

 • Avdekking av behov for instruksjon for nye deltakere.
 • Praktisk skyting med instruksjon.
 • Sikkerhetsgjennomgang på skytebanen.

Stikkord:

 • Gjennomgang med hver enkelt jeger/skytter hva de selv ønsker instruksjon i, ut i fra individuelle ønsker/utfordringer. Spesiell gjennomgang med nye deltakere.
 • Praktisk skyting, instruktør ser på skytestilling og utøvelse av sikkerhet. Instruerer i riktig skytestilling, samt sikkerhet. Annet som måtte følge.
 • Praktisk skyting og øvelse av det instruktør foreslår av endringer.

Arbeidsform og gjennomføring:
Praktisk, individuelt

Problemstillinger:

 • Det trenger ikke samhandle mellom jegerens opplevde ferdigheter og det instruktør opplever av ferdigheter. Det er derfor instruktørs oppgave å se nye utfordringer for hver deltaker.

5. samling
TmL: 3
Tema:

 • Avdekking av behov for instruksjon for nye deltakere.
 • Praktisk skyting med instruksjon.
 • Sikkerhetsgjennomgang på skytebanen.

Stikkord:

 • Gjennomgang med hver enkelt jeger/skytter hva de selv ønsker instruksjon i, ut i fra individuelle ønsker/utfordringer. Spesiell gjennomgang med nye deltakere.
 • Praktisk skyting, instruktør ser på skytestilling og utøvelse av sikkerhet. Instruerer i riktig skytestilling, samt sikkerhet. Annet som måtte følge.
 • Praktisk skyting og øvelse av det instruktør foreslår av endringer.

Arbeidsform og gjennomføring:
Praktisk, individuelt

Problemstillinger:

 • Det trenger ikke samhandle mellom jegerens opplevde ferdigheter og det instruktør opplever av ferdigheter. Det er derfor instruktørs oppgave å se nye utfordringer for hver deltaker.

6. samling
TmL: 3
Tema:

 • Avdekking av behov for instruksjon for nye deltakere.
 • Praktisk skyting med instruksjon.
 • Sikkerhetsgjennomgang på skytebanen.

Stikkord:

 • Gjennomgang med hver enkelt jeger/skytter hva de selv ønsker instruksjon i, ut i fra individuelle ønsker/utfordringer. Spesiell gjennomgang med nye deltakere.
 • Praktisk skyting, instruktør ser på skytestilling og utøvelse av sikkerhet. Instruerer i riktig skytestilling, samt sikkerhet. Annet som måtte følge.
 • Praktisk skyting og øvelse av det instruktør foreslår av endringer.

Arbeidsform og gjennomføring:
Praktisk, individuelt

Problemstillinger:

 • Det trenger ikke samhandle mellom jegerens opplevde ferdigheter og det instruktør opplever av ferdigheter. Det er derfor instruktørs oppgave å se nye utfordringer for hver deltaker.

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

For deltakerne:

 • Eventuelt kopier av noe av NJFFs instruktørmateriale

For lærer/instruktør:

 • Eget materiell som instruktør har tilgang på i foreningen

Organisering og arbeidsmåter

Se innhold

Krav til lærer/instruktør

Rifleinstruktør/Habil og god rifleskytter

Avsluttende prøve/eksamen

Alle deltakere får mulighet til å komme med en egen evaluering til kurset/opplegget. Hva kunne vært annerledes? Var det for mye eller for lite av noen tema?

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

 • Å gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon.