1573 Riflekurs jegere

Mål:

Hver enkelt jeger skal bli trygg på sitt eget jaktvåpen, og utøvelsen av sikre skudd mot storvilt.
Hver jeger skal føle seg skikket til å dra ut på jakt.
Kurset skal bidra til enda færre skadefellinger.

Målgruppe:

For alle interesserte jegere/skyttere

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i Voksenopplæringsloven

  • Å gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon.
  • Å bidra til motivasjon og tilgang til kunnskap og kompetanse for alle og slik møte behov i et samfunn og arbeidsliv i stadig endring.

Antall deltakere:

Studieplanen er utarbeidet for 5 til 15 deltakere. Det vil ikke utbetales tilskudd til dette kurset dersom færre enn 3 deltakere fullfører kurset.

1. samling

Timer med lærer: 3

Tema:

Avdekking av behov for instruksjon. Praktisk skyting med instruksjon. Sikkerhetsgjennomgang på skytebanen.

Stikkord:

- Gjennomgang med hver enkelt jeger/skytter hva de selv ønsker instruksjon i, ut fra individuelle ønsker/utfordringer
- Praktisk skyting, instruktør ser på skytestilling og utøvelse av sikkerhet. Instruerer i riktig skytestilling, samt sikkerhet. Annet som måtte følge.
- Praktisk skyting og øvelse av det instruktør foreslår av endringer.

Arbeidsform og gjennomføring:

Praktisk, individuelt

2. samling

Timer med lærer: 3

Tema:

Avdekking av behov for instruksjon for nye deltakere. Praktisk skyting med instruksjon. Sikkerhetsgjennomgang på skytebanen.

Stikkord:

- Gjennomgang med hver enkelt jeger/skytter hva de selv ønsker instruksjon i, ut i fra individuelle ønsker/utfordringer. Spesiell gjennomgang med nye deltakere.
- Praktisk skyting, instruktør ser på skytestilling og utøvelse av sikkerhet. Instruerer i riktig skytestilling, samt sikkerhet. Annet som måtte følge.
- Praktisk skyting og øvelse av det instruktør foreslår av endringer.

Arbeidsform og gjennomføring:

Praktisk, individuelt

3. samling

Timer med lærer: 3

Tema:

Avdekking av behov for instruksjon for nye deltakere. Praktisk skyting med instruksjon. Sikkerhetsgjennomgang på skytebanen.

Stikkord:

- Gjennomgang med hver enkelt jeger/skytter hva de selv ønsker instruksjon i, ut i fra individuelle ønsker/utfordringer. Spesiell gjennomgang med nye deltakere.
- Praktisk skyting, instruktør ser på skytestilling og utøvelse av sikkerhet. Instruerer i riktig skytestilling, samt sikkerhet. Annet som måtte følge.
- Praktisk skyting og øvelse av det instruktør foreslår av endringer.

Arbeidsform og gjennomføring:

Praktisk, individuelt

Problemstillinger:

- Det trenger ikke samhandle mellom jegerens opplevde ferdigheter og det instruktør opplever av ferdigheter. Det er derfor instruktørs oppgave å se nye utfordringer for hver deltaker.

4. samling

Timer med lærer: 3

Tema:

Avdekking av behov for instruksjon for nye deltakere. Praktisk skyting med instruksjon. Sikkerhetsgjennomgang på skytebanen.

Stikkord:

- Gjennomgang med hver enkelt jeger/skytter hva de selv ønsker instruksjon i, ut i fra individuelle ønsker/utfordringer. Spesiell gjennomgang med nye deltakere.
- Praktisk skyting, instruktør ser på skytestilling og utøvelse av sikkerhet. Instruerer i riktig skytestilling, samt sikkerhet. Annet som måtte følge.
- Praktisk skyting og øvelse av det instruktør foreslår av endringer.

Arbeidsform og gjennomføring:

Praktisk, individuelt

Problemstillinger:

- Det trenger ikke samhandle mellom jegerens opplevde ferdigheter og det instruktør opplever av ferdigheter. Det er derfor instruktørs oppgave å se nye utfordringer for hver deltaker.

5. samling

Timer med lærer: 3

Tema:

Avdekking av behov for instruksjon for nye deltakere. Praktisk skyting med instruksjon. Sikkerhetsgjennomgang på skytebanen.

Stikkord:

- Gjennomgang med hver enkelt jeger/skytter hva de selv ønsker instruksjon i, ut i fra individuelle ønsker/utfordringer. Spesiell gjennomgang med nye deltakere.
- Praktisk skyting, instruktør ser på skytestilling og utøvelse av sikkerhet. Instruerer i riktig skytestilling, samt sikkerhet. Annet som måtte følge.
- Praktisk skyting og øvelse av det instruktør foreslår av endringer.

Arbeidsform og gjennomføring:

Praktisk, individuelt

Problemstillinger:

- Det trenger ikke samhandle mellom jegerens opplevde ferdigheter og det instruktør opplever av ferdigheter. Det er derfor instruktørs oppgave å se nye utfordringer for hver deltaker.

6. samling

Timer med lærer: 3

Tema:

Avdekking av behov for instruksjon for nye deltakere. Praktisk skyting med instruksjon. Sikkerhetsgjennomgang på skytebanen.

Stikkord:

- Gjennomgang med hver enkelt jeger/skytter hva de selv ønsker instruksjon i, ut i fra individuelle ønsker/utfordringer. Spesiell gjennomgang med nye deltakere.
- Praktisk skyting, instruktør ser på skytestilling og utøvelse av sikkerhet. Instruerer i riktig skytestilling, samt sikkerhet. Annet som måtte følge.
-Praktisk skyting og øvelse av det instruktør foreslår av endringer.

Arbeidsform og gjennomføring:

Praktisk, individuelt

Problemstillinger:

- Det trenger ikke samhandle mellom jegerens opplevde ferdigheter og det instruktør opplever av ferdigheter. Det er derfor instruktørs oppgave å se nye utfordringer for hver deltaker.

Litteratur/materiell for deltakerne:

Eventuelt kopier av noe av NJFFs instruktørmateriale

Krav til lærer/instruktør:

Rifleinstruktør/Habil og god rifleskytter

Aktuell litteratur til støtte for lærer/instruktør:

Eget materiell som instruktør har tilgang på i foreningen

Opplegg for evaluering:

Alle deltakere får mulighet til å komme med en egen evaluering til kurset/opplegget. Hva kunne vært annerledes? Var det for mye eller for lite av noen tema?