1569 Blodspor og ettersøk - grunnkurs

Godkjent for 8–18 timer  |  4–15 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Gi deltakerne teoretisk kunnskap og praktiske ferdigheter for blodsportrening av egen hund. Enkel innføring i skuddplassundersøkelse.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Jegere som ønsker å utdanne ettersøkshunder.
Hundeeiere med ønske om positiv og nyttig aktivisering av seg selv og sin hund.
Jegere som ønsker litt innføring i skuddplassundersøking.

Innhold

1. samling
TmL: 4
Tema:
Presentasjon og teori

Stikkord:
Hva er målet for sportreninga?
Hva er et kunstig blodspor?
Hva er et ettersøksspor?
Forskjellige innlæringsteknikker.
Motivasjon og belønning, motivasjon for å gå spor, begynneropplæring og egnet utstyr.

Arbeidsform og gjennomføring:
Foredrag med Power Point, video, white-board og diskusjon

Problemstillinger:
Hvorfor det er viktig å ha et mål med treninga?
Positiv innlæring gir best resultat - hunden må være motivert for oppgaven.
Hvilken belønning fungerer best på de forskjellige hundene?

2. samling
TmL: 8
Tema:
Praktisk sporarbeid

Stikkord:
Komme igang: Vi legger slepespor. Vi legger blodspor. Hvordan gjør vi det? Alle hunder får gå et enkelt blodspor.
Treningstips, luktesans og fertforhold

Teori:
Ettersøk, skuddplassundersøking.

Arbeidsform og gjennomføring:
Praktisk trening med veildning og diskusjon. En time teori etter lunch med ettersøk.

Problemstillinger:
Hva gjør vi om hunden ikke viser interesse for å gå sporet?
Flere måter å komme igang på. Hvordan påvirker temperatur, fuktighet og underlag sporet? Hva kan vi finne på skuddplass?

3. samling
TmL: 6
Tema:
Teori og praktisk sporarbeid

Stikkord:
Observere en ferdig utdannet hund gå et treningsspor lagt etter konkurransereglene.
Praksis: Vi øker vanskelighetsgraden på sporet - lengde, vinkler, alder. Alle legger et fullverdig blodspor med alle momenter.

Teori:
Vegen til godkjent ettersøkshund (blodsporprøve - fersksporprøve), flere treningstips. Diskusjon

Arbeidsform og gjennomføring:
Observasjon og praktisktrening med veiledning. Teori og diskusjon

Problemstillinger:
Hva gjør vi for å få hunden til å spore i et behagelig tempo? Treningsstrategi videre for hver enkelt.

 

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

For deltakerne:
- "Fra valp til fullt godkjent ettersøkshund" NJFF
- "Blodspor en liten innføring" av Halvor Størmer

For lærer/instruktør:
- "Ettersøk av skadet hjortevilt" av Børre Pettersen og Stein Lier-Hansen
- "Ettersøkshunden, trening og godkjenningsprøver" av Anne Buvik "At arbejd med schweisshunde" av Niels Søndergaard.
- Regelverk for blodsporprøver og fersksporprøver (NKK)

Organisering og arbeidsmåter

Se innhold.

Krav til lærer/instruktør

Person med bred erfaring i trening og føring av egen hund på blod- og ferskspor, og grunnleggende undervisningskompetanse. Videregående ettersøkskurs. NJFF Jakt og fiskesenter.

Avsluttende prøve/eksamen

Grunndig gjennomgang av hver enkelt ekvipasje, diskusjon og utfylling av eget skjema

Utfyllende opplysninger

Weekendkurs.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

  • Å gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon.