1566 Oppformering av bier/avleggere

Godkjent for 8–10 timer  |  4–15 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

 • Birøkterne skal kunne produsere avleggere til eget bruk og for salg.
 • Fokus på å lære om de klimatiske utfordringene i Nord-Norge, vårutviklingen og nødvendigheten med spekulasjonsforing m.t.p. avleggerproduksjon. 
 • Lære om sammensetting av doble avleggere, to-dronningsystem, innvintring.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Birøktere med noe erfaring fra tidligere.

Innhold

1. samling
TmL: 3
Tema:
Vårutvikling og spekulasjonsforing

Stikkord:
Reservedronninger, to-dronningkuber, utjevning av kuber, miljøfaktorer som fremmer vårutvikling.

Arbeidsform og gjennomføring:
Teori med forelesning

Problemstillinger:

 • Hvordan stimulere til tidlig og god egglegging?
 • Hvordan gjøre bruk av overvintrede reservedronninger?
 • Hva skal til for å optimalisere utviklingen av bifolk?

2. samling
TmL: 2
Tema:
Avleggere

Stikkord:
Når?, ulike varianter, innføring av dronninger, foring

Arbeidsform og gjennomføring:
Teori

Problemstillinger:
Hvordan få til så sterke avleggere at de er overvintringsdyktige?

3. samling
TmL: 2
Tema:
Vurdering av et bifolk

Stikkord:
Bistyrke, forsituasjon, gemytt, yngelmengde

Arbeidsform og gjennomføring:
Teori og praksis

Problemstillinger:

 • Faktorer som kan fremme utviklingen av et bi-folk.
 • Hva kan birøkteren bidra med?

4. samling
TmL: 3
Tema:
Innvintring av avleggere/ to-dronningskuber

Stikkord:
Når starte innvintring, innvintre som to-dronningskuber

Arbeidsform og gjennomføring:
Teori / dialog med erfaringsutveksling

Problemstillinger:
Hvordan optimalisere forholdene for overvintring av avleggere?

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

For deltakerne:

 • «Ingars sis birøkt» av Roar Ree Kirkevold\ Annet tilgjengelig materiell fra Norges Birøkterlag

For lærer/instruktør:

 • Div fagmateriell utarbeidet av Norges birøkterlag

Organisering og arbeidsmåter

Se innhold

Krav til lærer/instruktør

Erfaren birøkter som har praktisert oppformering av bier/ avleggerproduksjon. Instruktør må også ha forståelse for de klimatiske utfordringer birøkten i Nord-Norge påvirkes av.

Utfyllende opplysninger

Dette kurset er en del av «Prosjekt kompetanse og utvikling av bi-røkt i Nord-Norge 2014» der hovedfokus er utfordringer knyttet til birøkten nord for sperrelinja som ble flyttet til midten av Nord-Trøndelag. Birøkten i nord må bli selvgående m.t.p. produksjon av bifolk og dronninger.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

 • Å bidra til motivasjon og tilgang til kunnskap og kompetanse for alle og slik møte behov i et samfunn og arbeidsliv i stadig endring.