1563 Moser i kalkområder

Godkjent for 4–48 timer  |  4–15 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

 • Øke kunnskapen om moser i dårlig underøkte områder i Agder. 
 • Gi økt artskunnskap og lære å finne fram til viktige områder for moser i kalkområder i fjellet. 
 • Gi økt interesse for moser i Agder

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Agder Botaniske Forening, kurset vil være åpent for alle interesserte.

Innhold

1. samling
TmL: 30
TuL: 10
Tema:

 • Feltregistrering av moser, finne fram til typiske kalkrevende arter av moser.
 • Bruk moser som indikatorer for kalk og verdifulle områder for biologisk mangfold.

Stikkord:

 • Innsamlingsteknikk, hva skal noteres (økologi)
 • hvordan stedfeste (bruk av GPS)
 • lage etiketter
 • hvordan ivare ta moser for dokumentasjon på et naturhistorisk museum.

Arbeidsform og gjennomføring:

 • Veiledning, praktisk innsamling og artsbestemmelse i felt.
 • Etterarbeid med kontrollbestemmelse, etikettering mm.

Problemstillinger:

 • Hvordan finne fram til viktige områder for moser i kalkområder i høyfjellet?
 • Kan vi finne gode indikatorarter bl.a. blant karplanter, eller er det mulig å finne gode indikatorarter blant mosene?

2. samling
TmL: 3
TuL: 5
Tema:
Etterarbeid, klargjøre innsamlet materiale for innlegging i et herbarium ved et naturhistorisk museum (Oslo/Kristiansand)

Stikkord:

 • Nedlasting av koordinater fra GPS
 • bruk av dette til etikettering og klargjøring for innlegging i Artsdatabanken.

Arbeidsform og gjennomføring:

 • Foredrag.
 • Veiledning, praktisk arbeid.

Problemstillinger:

 • Hvorfor kartlegge og dokumentere mosemangfold?
 • Hvor finne ut hva som er kjent om utbredelse og økologi om moser?
 • Påvirkningfaktorer, beite, klima, endringer i bruk av områder.

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

For deltakerne:

 • Bladmossor: Sköldmossor - blåmossor. Bryophyta: Buxbaumia - Leucobryum Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna.
 • Hallingbäck, Hedenäs, Lönnell och Weibull, ArtDatabankenTomas Hallingback Mossor En felthåndbok

For lærer/instruktør:

 • Bladmossor: Kompaktmossor - kapmossor. Bryophyta: Anoectangium - Orthodontium Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna.
 • Rolf, Maria (red), ArtDatabanken

Organisering og arbeidsmåter

Se innhold

Krav til lærer/instruktør

Gode kunnskaper i artsbestemmelse og økologi om moser.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

 • Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere.