156 Hagleskyting i skytesimulator- praktisk trening

Godkjent for 8-12 timer  |  3-15 deltakere

Mål, læringsmål

 • Hver enkelt jeger skal bli trygg på sitt eget jaktvåpen, og utøvelsen av sikre skudd mot småvilt med hagle gjennom effektiv trening i SimWay HUNT jakt- og skytesimulator.
 • Hver jeger skal få hjelp til analyse og korrigering av skyteteknikk gjennom bruken av simulatoren.
 • Målet med treningskurset i simulatoren skal bidra til økt treffsikkerhet, og færre bomskudd på leirduebanen og mindre fare for skadefellinger under ordinær jakt.

Målgruppe og forkunnskaper

 • Nye og erfarne jegere og skyttere på alle nivå, samt andre som ønsker å lære om praktisk hagleskyting i jaktsimulator.

Kursinnhold

Kurset er planlagt gjennomført i løpet av 3 samlinger:

SAMLING NR. 1

 • VARIGHET
  3 timer med instruktør

 • TEMA
  Gjennom prøveskyting i simulatoren avdekke behovet for instruksjon. Deretter blir det praktisk skyting på ulike moduler i simulatoren med instruksjon.

 • STIKKORD
  Gjennomgang med hver enkelt jeger/skytter hva de selv ønsker trening og instruksjon i, ut fra individuelle ønsker/utfordringer
  Praktisk skyting i simulatoren hvor instruktøren ser på skyteteknikken med hagle og gir individuell feilretting og instruksjon.
  Praktisk skyting og øvelse på leirduebanene i simulatoren på bakgrunn av de anbefalte endringene instruktørens ga under analysen av den enkelte deltakerens skyteteknikk med hagle.

 • ARBEIDSFORM OG GJENNOMFØRING
  Rullerende praktisk skyting i simulatoren med råd og veiledning

 • PROBLEMSTILLINGER
  Evaluere egen skyting og skyteteknikk i simulatoren. Trening på ønsket skyteteknikk og bruk av de ulike leirduebanene i skytesimulatoren som treningsmiddel for å bedre individuelle skyteferdigheter i samråd med instruktør.

SAMLING NR. 2

 • VARIGHET
  3 timer med instruktør

 • TEMA
  Gjennom prøveskyting i simulatoren avdekke behovet for instruksjon. Deretter blir det praktisk skyting på ulike moduler i simulatoren med instruksjon.

 • STIKKORD
  Gjennomgang med hver enkelt jeger/skytter hva de selv ønsker trening og instruksjon i, ut fra individuelle ønsker/utfordringer
  Praktisk skyting i simulatoren hvor instruktøren ser på skyteteknikken med hagle og gir individuell feilretting og instruksjon.
  Praktisk skyting og øvelse på leirduebanene i simulatoren på bakgrunn av de anbefalte endringene instruktørens ga under analysen av den enkelte deltakerens skyteteknikk med hagle.

 • ARBEIDSFORM OG GJENNOMFØRING
  Rullerende praktisk skyting i simulatoren med råd og veiledning

 • PROBLEMSTILLINGER
  Evaluere egen skyting og skyteteknikk i simulatoren. Trening på ønsket skyteteknikk og bruk av de ulike leirduebanene i skytesimulatoren som treningsmiddel for å bedre individuelle skyteferdigheter i samråd med instruktør.

SAMLING NR. 3

 • VARIGHET
  3 timer med instruktør

 • TEMA
  Gjennom prøveskyting i simulatoren avdekke behovet for instruksjon. Deretter blir det praktisk skyting på ulike moduler i simulatoren med instruksjon.

 • STIKKORD
  Gjennomgang med hver enkelt jeger/skytter hva de selv ønsker trening og instruksjon i, ut fra individuelle ønsker/utfordringer
  Praktisk skyting i simulatoren hvor instruktøren ser på skyteteknikken med hagle og gir individuell feilretting og instruksjon.
  Praktisk skyting og øvelse på leirduebanene i simulatoren på bakgrunn av de anbefalte endringene instruktørens ga under analysen av den enkelte deltakerens skyteteknikk med hagle.

 • ARBEIDSFORM OG GJENNOMFØRING
  Rullerende praktisk skyting i simulatoren med råd og veiledning

 • PROBLEMSTILLINGER
  Evaluere egen skyting og skyteteknikk i simulatoren. Trening på ønsket skyteteknikk og bruk av de ulike leirduebanene i skytesimulatoren som treningsmiddel for å bedre individuelle skyteferdigheter i samråd med instruktør.

Arbeidsmåte

 • Veiledning med instruktør/lærer
 • Instruksjon med lærer
 • Gruppearbeid
 • Diskusjon
 • Demonstrasjon
 • Praktisk trening/arbeid

Lenker til eksempler på kursprogram

Krav til lærer/instruktør

 • Erfaring fra jaktskyting og instruksjon på skytebaner og jaktsimulator

Læringsressurser

 • Brosjyren sikker jakt, Jegerprøveboka, Våpenforskriften, div. jakthefter og annet instruktørmateriell fra NJFF og SimWay HUNT.

Kvalifiserende/test/eksamen

 • Kurset er ikke kompetansegivende utover den erfaring det tilfører deltakerne.

Eventuelle merknader

 • Kurset er beregnet til å gå over 8 kurstimer. En kurstime er 60 minutter med organisert læring. Pauser på inntil 15 minutter pr time vil inngå.

 • Kurset foregår innendørs i SimWay Hunt jakt- og skytesimulator, og forutsetter at deltakerne stiller med egen hagle, eller at arrangøren kan stille med egne replika- hagler som er spesielt utarbeidet for trening og instruksjon i jakt- og skytesimulatoren.

 • Deltakeravgiften for kurset vil variere med arrangørens kostnader. Kurset er støtteberettiget gjennom studieforbundet, og oppfyller dermed kravene til loven for voksenopplæring §7 om gratis bruk av undervisningslokaler.

 • Minst 3 deltakere (over 14 år) må fullføre kurset for at det skal utbetales tilskudd.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

 • Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere.
 • Å gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon.
 • Å bekjempe utstøting og bidra til inkludering.
 • Å styrke kulturelt mangfold og øke deltagelse i kulturlivet.