156 Hagleskyting i skytesimulator- praktisk trening

Godkjent for 6–12 timer  |  4–15 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

- Hver enkelt jeger skal bli trygg på sitt eget jaktvåpen, og utøvelsen av sikre skudd mot småvilt med hagle gjennom effektiv trening i SimWay HUNT jakt- og skytesimulator.
- Hver jeger skal få hjelp til analyse og korrigering av skyteteknikk gjennom bruken av simulatoren.
- Målet med treningskurset i simulatoren skal bidra til økt treffsikkerhet, og færre bomskudd på leirduebanen og mindre fare for skadefellinger under ordinær jakt.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

- Nye og erfarne jegere og skyttere på alle nivå, samt andre som ønsker å lære om praktisk hagleskyting i jaktsimulator.

Innhold

Kurset er planlagt gjennomført i løpet av 3 samlinger:

SAMLING NR. 1

 • VARIGHET 3 timer med instruktør

 • TEMA Gjennom prøveskyting i simulatoren avdekke behovet for instruksjon. Deretter blir det praktisk skyting på ulike moduler i simulatoren med instruksjon.

 • STIKKORD Gjennomgang med hver enkelt jeger/skytter hva de selv ønsker trening og instruksjon i, ut fra individuelle ønsker/utfordringer Praktisk skyting i simulatoren hvor instruktøren ser på skyteteknikken med hagle og gir individuell feilretting og instruksjon. Praktisk skyting og øvelse på leirduebanene i simulatoren på bakgrunn av de anbefalte endringene instruktørens ga under analysen av den enkelte deltakerens skyteteknikk med hagle.

 • ARBEIDSFORM OG GJENNOMFØRING Rullerende praktisk skyting i simulatoren med råd og veiledning

 • PROBLEMSTILLINGER Evaluere egen skyting og skyteteknikk i simulatoren. Trening på ønsket skyteteknikk og bruk av de ulike leirduebanene i skytesimulatoren som treningsmiddel for å bedre individuelle skyteferdigheter i samråd med instruktør.

SAMLING NR. 2

 • VARIGHET 3 timer med instruktør

 • TEMA Gjennom prøveskyting i simulatoren avdekke behovet for instruksjon. Deretter blir det praktisk skyting på ulike moduler i simulatoren med instruksjon.

 • STIKKORD Gjennomgang med hver enkelt jeger/skytter hva de selv ønsker trening og instruksjon i, ut fra individuelle ønsker/utfordringer Praktisk skyting i simulatoren hvor instruktøren ser på skyteteknikken med hagle og gir individuell feilretting og instruksjon. Praktisk skyting og øvelse på leirduebanene i simulatoren på bakgrunn av de anbefalte endringene instruktørens ga under analysen av den enkelte deltakerens skyteteknikk med hagle.

 • ARBEIDSFORM OG GJENNOMFØRING Rullerende praktisk skyting i simulatoren med råd og veiledning

 • PROBLEMSTILLINGER Evaluere egen skyting og skyteteknikk i simulatoren. Trening på ønsket skyteteknikk og bruk av de ulike leirduebanene i skytesimulatoren som treningsmiddel for å bedre individuelle skyteferdigheter i samråd med instruktør.

SAMLING NR. 3

 • VARIGHET 3 timer med instruktør

 • TEMA Gjennom prøveskyting i simulatoren avdekke behovet for instruksjon. Deretter blir det praktisk skyting på ulike moduler i simulatoren med instruksjon.

 • STIKKORD Gjennomgang med hver enkelt jeger/skytter hva de selv ønsker trening og instruksjon i, ut fra individuelle ønsker/utfordringer Praktisk skyting i simulatoren hvor instruktøren ser på skyteteknikken med hagle og gir individuell feilretting og instruksjon. Praktisk skyting og øvelse på leirduebanene i simulatoren på bakgrunn av de anbefalte endringene instruktørens ga under analysen av den enkelte deltakerens skyteteknikk med hagle.

 • ARBEIDSFORM OG GJENNOMFØRING Rullerende praktisk skyting i simulatoren med råd og veiledning

 • PROBLEMSTILLINGER Evaluere egen skyting og skyteteknikk i simulatoren. Trening på ønsket skyteteknikk og bruk av de ulike leirduebanene i skytesimulatoren som treningsmiddel for å bedre individuelle skyteferdigheter i samråd med instruktør.

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

- Brosjyren sikker jakt, Jegerprøveboka, Våpenforskriften, div. jakthefter og annet instruktørmateriell fra NJFF og SimWay HUNT.

Organisering og arbeidsmåter


Veiledning med instruktør/lærer
Instruksjon med lærer
Gruppearbeid
Diskusjon
Demonstrasjon
Praktisk trening/arbeid

Krav til lærer/instruktør

- Erfaring fra jaktskyting og instruksjon på skytebaner og jaktsimulator

Avsluttende prøve/eksamen

- Kurset er ikke kompetansegivende utover den erfaring det tilfører deltakerne.

Utfyllende opplysninger

- Kurset er beregnet til å gå over 6-12 kurstimer. En kurstime er 60 minutter med organisert læring. Pauser på inntil 15 minutter pr time vil inngå.

- Kurset foregår innendørs i SimWay Hunt jakt- og skytesimulator, og forutsetter at deltakerne stiller med egen hagle, eller at arrangøren kan stille med egne replika- hagler som er spesielt utarbeidet for trening og instruksjon i jakt- og skytesimulatoren.

- Deltakeravgiften for kurset vil variere med arrangørens kostnader. Kurset er støtteberettiget gjennom studieforbundet, og oppfyller dermed kravene til loven for voksenopplæring §7 om gratis bruk av undervisningslokaler.

- Minst 3 deltakere (over 14 år) må fullføre kurset for at det skal utbetales tilskudd.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

 • Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere.