1559 Kartlegging av planter

Godkjent for 4–30 timer  |  4–15 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

- Deltakerne lærer å kartlegge flest mulig planter innen ruter på 1x1km.
- Lære å legge plantene inn på Artsobservasjoner.
- Lære om hvordan å finne nye planter som ikke er funnet i området før.
- Lære om hvordan vi presser planter og praktisere dette.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Botanisk interesserte personer. Almen botanisk kunnskap er nødvendig da tilstrekkelig høy kvalitet er nødvendig på grunn av innleggelse i Artsobservasjoner.

Innhold

1. samling
TmL: 8
Tema:
Kartlegging av planter i utvalgt rute (ruter).

Stikkord:
Arbeidsfordeling:

 • En sjekker UTM.
 • En skriver plantenavn på liste.
 • To finner belegg.
 • To ser etter nye planter.

Arbeidsform og gjennomføring:
Gruppearbeid og læring gjennom praksis

Problemstillinger:

 • Hvordan tilegne oss tilstrekkelig kunnskap?
 • Er vi for raske i bestemmelse av plantene?

2. samling
TmL: 8
Tema:
Kartlegging av planter i utvalgt rute( ruter).

Stikkord:
Arbeidsfordeling:

 • En sjekker UTM.
 • En skriver plantenavn på liste.
 • To finner belegg.
 • To ser etter nye planter.
 • Arbeidsform og gjennomføring:
 • Gruppearbeid og læring gjennom praksis

Problemstillinger:

 • Hvordan tilegne oss tilstrekkelig kunnskap?
 • Er vi for raske i bestemmelse av plantene?

3. samling
TmL: 8
Tema:
Kartlegging av planter i utvalgt rute (ruter).

Stikkord:
Arbeidsfordeling:

 • En sjekker UTM.
 • En skriver plantenavn på liste.
 • To finner belegg.
 • To ser etter nye planter.
 • Arbeidsform og gjennomføring:
 • Gruppearbeid og læring gjennom praksis

Problemstillinger:

 • Hvordan tilegne oss tilstrekkelig kunnskap?
 • Er vi for raske i bestemmelse av plantene?

4. samling
TmL: 6
Tema:
Kartlegging av planter i utvalgt rute (ruter).

Stikkord:
Arbeidsfordeling:

 • En sjekker UTM.
 • En skriver plantenavn på liste.
 • To finner belegg.
 • To ser etter nye planter.
 • Arbeidsform og gjennomføring:
 • Gruppearbeid og læring gjennom praksis

Problemstillinger:

 • Hvordan tilegne oss tilstrekkelig kunnskap?
 • Er vi for raske i bestemmelse av plantene?

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

For deltakerne:
- Floraer.
- Kartgrunnlag.
- GPS.
- Plantepresser.
- Pressepapir, mellomleggspapir.
- PC til innlegging på Artsobservasjoner.

Organisering og arbeidsmåter

Se innhold.

Krav til lærer/instruktør

Botanisk kunnskap på høyt nivå.

Avsluttende prøve/eksamen

Oppsummering siste dagen.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

 • Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere.