1558 Kurslederkurs

Mål:

Gi deltagerne innsikt i gode undervisningsprinsipper.
Deltagerne skal etter endt kurs kunne planlegge, forberede og gjennomføre undervisning for Norges Birøkterlags målgrupper.
Gi deltagerne innføring i oppbyggingen og bruk av Norges Birøkterlags undervisningsportefølje.
Gi deltagerne innføring i Voksenopplæringsloven.
Gi deltagerne god kjennskap til hva Studieforbundet natur og miljø er og hvordan de skal benytte seg av N&M sine ulike tilbud.

Målgruppe:

Nye og tidligere kursholdere

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i Voksenopplæringsloven

  • Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere.
  • Å gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon.
  • Å bekjempe utstøting og bidra til inkludering.
  • Å bidra til motivasjon og tilgang til kunnskap og kompetanse for alle og slik møte behov i et samfunn og arbeidsliv i stadig endring.
  • Å være en selvstendig arena for læring og et supplement til offentlige utdanningstilbud for voksne.

Antall deltakere:

5-50

1. samling

Timer med lærer: 3

Tema:

Kompetansehevingsprogrammet i Norges Birøkterlag. Pedagogikk. Motvasjon og inspirasjon.

Stikkord:

Nybegynnerkurs. Videregående kurs. Temakurs. Motivasjon og inspirasjon. Pedagogikk

Arbeidsform og gjennomføring:

Foredrag

Problemstillinger:

Hva inneholder Norges Birøkterlags kompetansehevingsprogram?
Fra nybegynnerkurs til videregående og temakurs.
Hva motiverer meg til å bli en bedre kursholder?

2. samling

Timer med lærer: 4

Timer uten lærer: 2

Tema:

Nybegynnerkurs. Tilpassning av materiell. Erfaringsutveksling. Studieforbund. Voksenopplæringsloven

Stikkord:

Nytt nybegynnerkurs, hva er annerledes?
En mer praktisk tilnærming til opplæring.
Hvordan gjøre kursmateriellet til mitt eget?

Arbeidsform og gjennomføring:

Foredrag, gruppearbeid, gruppediskusjoner.

Problemstillinger:

Hvordan er det nye nybegynnerkurset bygd opp?
Hvordan tilnærmer vi oss det nye kursopplegget?
Hvordan er kurset tilpasset ulike målgrupper?
Hvordan tilpasser jeg kursmateriellet til min gjennomføring?
Hvilke erfaringer har kursdeltagerne med tidligere erfaring? Hva kan vi lære av hverandre?

Litteratur/materiell for deltakerne:

Kursmateriell til de ulike kursene i Norges Birøkterlag.
Noe av materiellet ligger på www.norbi.no - kurs, annet materiell bestilles fra Norges Birøkterlag/ Honningcentralen.

Krav til lærer/instruktør:

Må ha god kompetanse om de ulike tema.

Aktuell litteratur til støtte for lærer/instruktør:

Kursmateriell til Norges Birøkterlags kurs.

Opplegg for evaluering:

Evalueringsskjema. http://naturogmiljo.no/materiell/filer/evalueringsskjema.pdf