1558 Kurslederkurs

Godkjent for 8–9 timer  |  5–50 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

 • Gi deltagerne innsikt i gode undervisningsprinsipper.
 • Deltagerne skal etter endt kurs kunne planlegge, forberede og gjennomføre undervisning for Norges Birøkterlags målgrupper.
 • Gi deltagerne innføring i oppbyggingen og bruk av Norges Birøkterlags undervisningsportefølje.
 • Gi deltagerne innføring i Voksenopplæringsloven.
 • Gi deltagerne god kjennskap til hva Studieforbundet natur og miljø er og hvordan de skal benytte seg av N&M sine ulike tilbud.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Nye og tidligere kursholdere

Innhold

1. samling
TmL: 3
Tema:

 • Kompetansehevingsprogrammet i Norges Birøkterlag.
 • Pedagogikk.
 • Motvasjon og inspirasjon.

Stikkord:

 • Nybegynnerkurs.
 • Videregående kurs.
 • Temakurs.
 • Motivasjon og inspirasjon.
 • Pedagogikk

Arbeidsform og gjennomføring:
Foredrag

Problemstillinger:

 • Hva inneholder Norges Birøkterlags kompetansehevingsprogram?
 • Fra nybegynnerkurs til videregående og temakurs.
 • Hva motiverer meg til å bli en bedre kursholder?

2. samling
TmL: 4
TuL: 2
Tema:

 • Nybegynnerkurs.
 • Tilpassning av materiell.
 • Erfaringsutveksling.
 • Studieforbund.
 • Voksenopplæringsloven

Stikkord:

 • Nytt nybegynnerkurs, hva er annerledes?
 • En mer praktisk tilnærming til opplæring.
 • Hvordan gjøre kursmateriellet til mitt eget?

Arbeidsform og gjennomføring:
Foredrag, gruppearbeid, gruppediskusjoner.

Problemstillinger:

 • Hvordan er det nye nybegynnerkurset bygd opp?
 • Hvordan tilnærmer vi oss det nye kursopplegget?
 • Hvordan er kurset tilpasset ulike målgrupper?
 • Hvordan tilpasser jeg kursmateriellet til min gjennomføring?
 • Hvilke erfaringer har kursdeltagerne med tidligere erfaring? Hva kan vi lære av hverandre?

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

For deltakerne:

 • Kursmateriell til de ulike kursene i Norges Birøkterlag.
 • Noe av materiellet ligger på www.norbi.no - kurs, annet materiell bestilles fra Norges Birøkterlag
 • Honningcentralen.

For lærer/instruktør:

 • Kursmateriell til Norges Birøkterlags kurs.

Organisering og arbeidsmåter

Se innhold

Krav til lærer/instruktør

Må ha god kompetanse om de ulike tema.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

 • Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere.