1556 Figuranter for mentaltester

Godkjent for 8–20 timer  |  4–15 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

- Godkjenne figuranter for de mentaltestene som arrangeres i samarbeid med NKK
- Lære om mental test-teori
- Få praktisk erfaring i banebygging og figurering
- Tilegnes forståelse for hunden

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Klubbens medlemmer

Innhold

1. samling
TmL: 4
Tema:
Mental tester teori

Stikkord:
Kurset bygges på Norsk kennel klubb sitt regelverk for mental tester, der deltagerne skal få forståelse for hvorfor vi mental tester hunder, hvordan en test gjennomføres og hvordan en testbane bygges.

Arbeidsform og gjennomføring:
Teoretisk undervisning og gruppearbeid

Problemstillinger:
Hvordan bygge en god test bane? Hva er forskjellen på de mentaltestene NKK arrangerer? Hvordan skal testen gjennomføres?

2. samling
TmL: 8
Tema:
Praktisk erfaring i banebygging og figurering

Stikkord:
Her skal deltagerne bygge testbaner og se hvordan disse fungerer i praksis. Test banen skal prøves med hunder. Deltagerne skal få opplæring som figuranter iht Norsk kennel klubb sitt regelverk.

Arbeidsform og gjennomføring:
Praktisk trening, gruppediskusjoner og teori

Problemstillinger:
Hva er en god testbane? Hvilke utfordringer møter man pga terreng og plassering? Hvilke arbeidsoppgaver passer for den enkelte deltager?

3. samling
TmL: 8
Tema:
Figurant trening og forståelse for adferd hos hund

Stikkord:
Denne samlingen skal deltagerne øve på de momentene som er under mentaltester, de skal vise forståelse for hundens adferd, de skal bruke kunnskapen sin om banebygging (fra samling 2) i praksis sammen med figurerings arbeidet.

Arbeidsform og gjennomføring:
Praktisk og teoretisk

Problemstillinger:
Når gjør man hva, hvilke oppgaver har en figurant? Hva forventes det at figuranten har av kunnskap om hunders adferd. Hvordan gjennomføres en mentaltest?

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

For deltakerne:
- NKK sitt regelverk for mentaltester og beskrivninger

Organisering og arbeidsmåter

Se innhold.

Krav til lærer/instruktør

NKK autorisert Funksjonsanalyse dommer.

Avsluttende prøve/eksamen

Skriftlig og muntlig evaluering av kurset.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

  • Å styrke kulturelt mangfold og bevare kulturarven gjennom læring.