1556 Figuranter for mentaltester

Mål:

  • Godkjenne figuranter for de mentaltestene som arrangeres i samarbeid med NKK
    • Lære om mental testteori
    • Få praktisk erfaring i banebygging og figurering
    • Tilegnes forståelse for hunden

Målgruppe:

Klubbens medlemmer

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i Voksenopplæringsloven

  • Å styrke kulturelt mangfold og øke deltagelse i kulturlivet.

Antall deltakere:

Studieplanen er utarbeidet for 5 til 15 deltakere. Det vil ikke utbetales tilskudd til dette kurset dersom færre enn 3 deltakere fullfører kurset.

1. samling

Timer med lærer: 4

Tema:

Mental tester teori

Stikkord:

Kurset bygges på Norsk kennel klubb sitt regelverk for mental tester, der deltagerne skal få forståelse for hvorfor vi mental tester hunder, hvordan en test gjennomføres og hvordan en testbane bygges.

Arbeidsform og gjennomføring:

Teoretisk undervisning og gruppearbeid

Problemstillinger:

Hvordan bygge en god test bane? Hva er forskjellen på de mentaltestene NKK arrangerer? Hvordan skal testen gjennomføres?

2. samling

Timer med lærer: 8

Tema:

Praktisk erfaring i banebygging og figurering

Stikkord:

Her skal deltagerne bygge testbaner og se hvordan disse fungerer i praksis. Test banen skal prøves med hunder. Deltagerne skal få opplæring som figuranter iht Norsk kennel klubb sitt regelverk.

Arbeidsform og gjennomføring:

Praktisk trening, gruppediskusjoner og teori

Problemstillinger:

Hva er en god testbane? Hvilke utfordringer møter man pga terreng og plassering? Hvilke arbeidsoppgaver passer for den enkelte deltager?

3. samling

Timer med lærer: 8

Tema:

Figurant trening og forståelse for adferd hos hund

Stikkord:

Denne samlingen skal deltagerne øve på de momentene som er under mentaltester, de skal vise forståelse for hundens adferd, de skal bruke kunnskapen sin om banebygging (fra samling 2) i praksis sammen med figurerings arbeidet.

Arbeidsform og gjennomføring:

Praktisk og teoretisk

Problemstillinger:

Når gjør man hva, hvilke oppgaver har en figurant? Hva forventes det at figuranten har av kunnskap om hunders adferd. Hvordan gjennomføres en mentaltest?

Litteratur/materiell for deltakerne:

NKK sitt regelverk for mentaltester og beskrivninger

Krav til lærer/instruktør:

NKK autorisert Funksjonsanalyse dommer

Opplegg for evaluering:

Skriftlig og muntlig evaluering av kurset.