1553 Fjellklatrekurs

Mål:

  • Formålet med kurset er å bli en trygg "2.mann" på turklatring på flere taulengder i fjellet med naturlig sikring.
    • Dette inkluderer at en også vil lære litt grunnleggende om sikkerhet, alpine farer og kameratredning.
    • Kurset omfatter bruk av naturlige sikringsmidler for deltagerne, og evt. leding på naturlige sikringer på korte ruter på klatrefelt under tilsyn av instruktør. Instruktørene leder på tur, men det kan vurderes om enkelte deltagere kan lede enkle taulengder.
    • Etter endt kurs skal deltagerne ha fått nødvendig kompetanse for å være med som andremann på flertaulengders naturlig sikrede klatreruter.
    • Deltagerne skal ha blitt tillært holdninger for sikker ferdsel på naturlig sikrede klatreruter.

Målgruppe:

Litt viderekommende, folk med erfaring tilsvarende Klippeklatrekurs (nybegynnerkurs ute). Aldersgrense 18 år.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i Voksenopplæringsloven

  • Å gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon.

Antall deltakere:

Studieplanen er utarbeidet for 3 til 12 deltakere. Det vil ikke utbetales tilskudd til dette kurset dersom færre enn 3 deltakere fullfører kurset.

Eventuelle merknader:

Kurset er over en kveld og en helg (eks. tirsdag el. onsdag kveld, fredag kveld, lørdag, søndag). Kursbeskrivelse for Klippeklatrekurset finne på nettsidene til STF Fjellsportgruppa: http://www.dntfjellsport/stavanger

1. samling

Timer med lærer: 4

Tema:

Utstyr, knuter, innbinding, selvforankring, rapellfester og topptaufester i bolter og trær, rapellering, sikring med taubrems, topptauing

Stikkord:

Sittesele, sko, hjelm, karabin og skrukarabin, taubrems, rapell-åtter, båndslynger, prusik-tau. Åttetallsknuten, dobbel fiskeknute. "Kuhale".

Arbeidsform og gjennomføring:

Kveld (18-22) på utendørs klatrefelt, teoretisk/praktisk, instruksjon

Problemstillinger:

Utstyrsbehov, rapellfester og topptaufester, to uavhengige forankringspunkter, karabin eller skrukarabin, bruk av båndslynger eller tau, trepunktsbelastning på karabiner, farer med slynger/tau over kanter, krefter og belastninger, selvforankring med kuhale, gode rutiner for rapellering, gode rutiner for sikring med taubrems

2. samling

Timer med lærer: 4

Tema:

Naturlige sikringsmidler, standplass, demonstrasjomn av taulag i aksjon med standplasser og kommunikasjon, sikring av 2. mann, kort klatretur på 2 taulengder i taulag med naturlig sikring, turplanlegging

Stikkord:

Kiler, friends, camalots, hexer, tri-cams, minikiler, båndslynger, mellomforankringer, standplass, cordellette, kommunikasjon, taulagskommandoer, bremseknute, selvlåsende taubremser, klatreførere.

Arbeidsform og gjennomføring:

Kveld fredag (18-22) på utendørs klatrefelt, teoretisk/praktisk, instruksjon

Problemstillinger:

Bruk og plassering av forskjellige typer naturlige sikringsmidler, forskjellige typer standplasser, sikring av 2. mann med taubrems i selen via standplassens senterpunkt eller med bremseknute eller selvlåsende taubrems direkte i standplassens senterpunkt. Kommunikasjon i taulaget. Lese klatreførere.

3. samling

Timer med lærer: 10

Tema:

Klatretur i fjellet på flere taulengder med naturlig sikring, 3-6 taulengder, grad 3-5, instruktørene leder. Alpine farer

Stikkord:

Turklatring, planlegging, klatrefører, sikkerhet, taulag, halvtau/heltau, kommunikasjon, standplasser, naturlig sikring, nøttepirk, renske sikringer

Arbeidsform og gjennomføring:

Dagtid lørdag (10-20) på en klatrerute på flere taulengder i fjellet, teoretisk/praktisk, instruksjon

Problemstillinger:

Turplanlegging, lese klatrefører, utstyrsbehov, halvtau kontra heltau, tur etter evne, værforhold, kommunikasjon i taulaget, sikring av leder og 2. mann, orden i tau og selvforankringer på standplass. Alltid være selvforankret. Farer ved traversering/pendelfall.

4. samling

Timer med lærer: 6

Tema:

Lage standplasser. Introduksjon til kameratredning med enkeltmomenter. Avbinding og frigjøring fra standplass. Klemknutegange. Rapell med pasient. Demonstrasjon av taljer. Evt. leding på naturlige sikringer under tilsyn av instruktør

Stikkord:

Cordellette. Binde av taubrems, binde av bremseknute, mariners knute, dobbelt halvstikk, klemknuter, redningsslynge, brystslynge, 1:2 talje, 1:3 talje (z-talje), 1:6 talje

Arbeidsform og gjennomføring:

Dagtid søndag (10-16) på utendørs klatrefelt, teoretisk/praktisk, instruksjon

Problemstillinger:

Legge gode sikringer til standplass. Metoder for frigjøring fra standplass, back-up, effektiv klemknutegange, metoder for omplassering og rapell med pasient, effektiv bruk av taljer. Ledepsyke.

Litteratur/materiell for deltakerne:

Lærebok i fjellklatring: "Klatreboka" av Ragnar Bell, ny utgave 2010
Tur-klatrefører for Rogaland: http://www.brv.no/default.asp?id=440\\ Eldre klatrefører for Rogaland: "Klatring i Rogaland", utgitt av Bratte Rogalands Venner (2002)
Metodesett: Norges klatreforbund (2005) eller DNT-Fjellsport Oslo (2009)

Krav til lærer/instruktør:

Klatreinstruktør 1 høyfjell eller Klatreinstruktør 1 lavland og god erfaring fra klatring på naturlig sikring i fjellet.
Kursleder må være minst Klatreinstruktør 1 høyfjell, gjerne Klatreinstruktør 2 høyfjell eller Fjellkursleder.

Aktuell litteratur til støtte for lærer/instruktør:

DNT Fjellsport Oslo eller Norges Klatreforbund sitt metodesett innen klatring. Klatreførere for Rogaland (se deltagernes litteraturliste).

Opplegg for evaluering:

Muntlig tilbakemelding mellom deltagere og kursleder/instruktører i plenum. Ingen personlig evaluering av deltagere. Kurslder og instruktører evaluerer hverandre.