1553 Fjellklatrekurs

Godkjent for 8–24 timer  |  4–12 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

- Formålet med kurset er å bli en trygg "2.mann" på turklatring på flere taulengder i fjellet med naturlig sikring. Dette inkluderer at en også vil lære litt grunnleggende om sikkerhet, alpine farer og kameratredning.
- Kurset omfatter bruk av naturlige sikringsmidler for deltagerne, og evt. leding på naturlige sikringer på korte ruter på klatrefelt under tilsyn av instruktør. Instruktørene leder på tur, men det kan vurderes om enkelte deltagere kan lede enkle taulengder.
- Etter endt kurs skal deltagerne ha fått nødvendig kompetanse for å være med som andremann på flertaulengders naturlig sikrede klatreruter.
- Deltagerne skal ha blitt tillært holdninger for sikker ferdsel på naturlig sikrede klatreruter.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Litt viderekommende, folk med erfaring tilsvarende Klippeklatrekurs (nybegynnerkurs ute). Aldersgrense 18 år.

Innhold

1. samling
TmL: 4
Tema:
Utstyr, knuter, innbinding, selvforankring, rapellfester og topptaufester i bolter og trær, rapellering, sikring med taubrems, topptauing

Stikkord:
Sittesele, sko, hjelm, karabin og skrukarabin, taubrems, rapell-åtter, båndslynger, prusik-tau. Åttetallsknuten, dobbel fiskeknute. "Kuhale".

Arbeidsform og gjennomføring:
Kveld (18-22) på utendørs klatrefelt, teoretisk/praktisk, instruksjon

Problemstillinger:
Utstyrsbehov, rapellfester og topptaufester, to uavhengige forankringspunkter, karabin eller skrukarabin, bruk av båndslynger eller tau, trepunktsbelastning på karabiner, farer med slynger/tau over kanter, krefter og belastninger, selvforankring med kuhale, gode rutiner for rapellering, gode rutiner for sikring med taubrems

2. samling
TmL: 4
Tema:
Naturlige sikringsmidler, standplass, demonstrasjomn av taulag i aksjon med standplasser og kommunikasjon, sikring av 2. mann, kort klatretur på 2 taulengder i taulag med naturlig sikring, turplanlegging

Stikkord:
Kiler, friends, camalots, hexer, tri-cams, minikiler, båndslynger, mellomforankringer, standplass, cordellette, kommunikasjon, taulagskommandoer, bremseknute, selvlåsende taubremser, klatreførere.

Arbeidsform og gjennomføring:
Kveld fredag (18-22) på utendørs klatrefelt, teoretisk/praktisk, instruksjon

Problemstillinger:
Bruk og plassering av forskjellige typer naturlige sikringsmidler, forskjellige typer standplasser, sikring av 2. mann med taubrems i selen via standplassens senterpunkt eller med bremseknute eller selvlåsende taubrems direkte i standplassens senterpunkt. Kommunikasjon i taulaget. Lese klatreførere.

3. samling
TmL: 10
Tema:
Klatretur i fjellet på flere taulengder med naturlig sikring, 3-6 taulengder, grad 3-5, instruktørene leder. Alpine farer

Stikkord:
Turklatring, planlegging, klatrefører, sikkerhet, taulag, halvtau/heltau, kommunikasjon, standplasser, naturlig sikring, nøttepirk, renske sikringer

Arbeidsform og gjennomføring:
Dagtid lørdag (10-20) på en klatrerute på flere taulengder i fjellet, teoretisk/praktisk, instruksjon

Problemstillinger:
Turplanlegging, lese klatrefører, utstyrsbehov, halvtau kontra heltau, tur etter evne, værforhold, kommunikasjon i taulaget, sikring av leder og 2. mann, orden i tau og selvforankringer på standplass. Alltid være selvforankret. Farer ved traversering/pendelfall.

4. samling
TmL: 6
Tema:
Lage standplasser. Introduksjon til kameratredning med enkeltmomenter. Avbinding og frigjøring fra standplass. Klemknutegange. Rapell med pasient. Demonstrasjon av taljer. Evt. leding på naturlige sikringer under tilsyn av instruktør

Stikkord:
Cordellette. Binde av taubrems, binde av bremseknute, mariners knute, dobbelt halvstikk, klemknuter, redningsslynge, brystslynge, 1:2 talje, 1:3 talje (z-talje), 1:6 talje

Arbeidsform og gjennomføring:
Dagtid søndag (10-16) på utendørs klatrefelt, teoretisk/praktisk, instruksjon

Problemstillinger:
Legge gode sikringer til standplass. Metoder for frigjøring fra standplass, back-up, effektiv klemknutegange, metoder for omplassering og rapell med pasient, effektiv bruk av taljer. Ledepsyke.

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

For deltakerne:
- Lærebok i fjellklatring: "Klatreboka" av Ragnar Bell, ny utgave 2010
- Tur-klatrefører for Rogaland: http://www.brv.no/default.asp?id=440
- Eldre klatrefører for Rogaland: "Klatring i Rogaland", utgitt av Bratte Rogalands Venner (2002)
- Metodesett: Norges klatreforbund (2005) eller DNT-Fjellsport Oslo (2009)

For lærer/instruktør:
- DNT Fjellsport Oslo eller Norges Klatreforbund sitt metodesett innen klatring. Klatreførere for Rogaland (se deltagernes litteraturliste).

Organisering og arbeidsmåter

Se innhold.

Krav til lærer/instruktør

Klatreinstruktør 1 høyfjell eller Klatreinstruktør 1 lavland og god erfaring fra klatring på naturlig sikring i fjellet.
Kursleder må være minst Klatreinstruktør 1 høyfjell, gjerne Klatreinstruktør 2 høyfjell eller Fjellkursleder.

Avsluttende prøve/eksamen

Muntlig tilbakemelding mellom deltagere og kursleder/instruktører i plenum. Ingen personlig evaluering av deltagere. Kursleder og instruktører evaluerer hverandre.

Utfyllende opplysninger

Kurset er over en kveld og en helg (eks. tirsdag el. onsdag kveld, fredag kveld, lørdag, søndag).
Kursbeskrivelse for Klippeklatrekurset finne på nettsidene til STF Fjellsportgruppa: http://www.dntfjellsport/stavanger

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

  • Å gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon.