1551 Rundering- viderekomne, helg

Godkjent for 4–18 timer  |  4–15 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Gi deltagere mer kunnskap om rundering og motivasjon til å delta i konkurranser.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Ekvipasjer som har grunnarbeidet inne i rundering, og ønsker å utvikle seg videre.

Innhold

1. samling
TmL: 9
Tema:
Praktisk trening, tilpasses hver enkelt ekvipasje

Stikkord:
Bringkobbel/meldingsdel, når bruker man hva? Tomslag, fert, utholdenhet. Figurant arbeid og hundeførers oppgaver på midtlinja. Skogslydighet.

Arbeidsform og gjennomføring:
Praktisk opplæring med individuell veiledning, en og en ekvipasje. Hundeførerne er figuranter for hverandre. Evaluering av hver ekvipasje.

Problemstillinger:
Belønningsteknikker - hva liker din hund? Hvordan trene inn utholdenhet ved flere slag uten belønning? Motivasjon hos hunden- hvordan beholde denne ved flere tomslag og uten belønning?

2. samling
TmL: 9
Tema:
Praktisk trening, videreutvikle fra dagen før

Stikkord:
Bringkobbel/meldingsdel, når bruker man hva? Tomslag, fert, utholdenhet. Figurant arbeid og hundeførers oppgaver på midtlinja. Hvordan trene konkurranse-rettet.

Arbeidsform og gjennomføring:
Praktisk opplæring med individuell veiledning, en og en ekvipasje. Hundeførerne er figuranter for hverandre. Evaluering av den enkelte ekvipasje og hvordan trene videre framover.

Problemstillinger:
Belønningsteknikker - hva liker din hund? Hvordan trene inn utholdenhet ved flere slag uten belønning? Motivasjon hos hunden- hvordan beholde denne ved flere tomslag og uten belønning?

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

For deltakerne:
- Anbefaler "Rundering i teori og praksis" av C.Køste og M.Egtvedt

For lærer/instruktør:
- Lydighetstrening i teori og praksis. Rundering i teori og praksis. Begge av Morten Egtvedt og Cecilie Køste

Organisering og arbeidsmåter

Se innhold.

Krav til lærer/instruktør

Teoretisk kunnskap, bred praktisk erfaring fra runderingsarbeid. Har konkurrert/konkurrerer aktivt.

Utfyllende opplysninger

Kurset rettes spesielt mot ekvipasjer som ønsker å konkurrere/trenger mer trening for høyere klasser innen spesialøvelsen rundering i Nordisk program.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

  • Å styrke kulturelt mangfold og bevare kulturarven gjennom læring.