1550 Dommer - ettersøkshund

Godkjent for 8 timer  |  4–15 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Gi alle ettersøksdommere en felles faglig plattform i henhold til NKK's regelverk for blod- og fersksporprøver og NKK's etiske retningslinjer for prøvedommere.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Ettersøksdommere under utdanning (fått elevstatus) og godkjente dommere som ønsker faglig påfyll.

Innhold

1. samling
TmL: 4
Tema:
Regler og regelverk

Stikkord:

 • Dommergjerning- forhold til egen klubb, forhold til NKK, forhold til arrangør, forhold til deltager og forhold til medhjelpere/sporlegger.
 • NKK's etiske regler for prøvedommere.
 • Regelverk for blod- og fersksporprøver.
 • Forskrifter for prøving og godkjenning av ettersøkshunder.
 • Utfylling av kritikkskjema. Kontroll av opplysninger.
 • Premielister.
 • NKK's representant – oppgaver, ansvar.
 • Prøveleder – oppgaver, ansvar.

Arbeidsform og gjennomføring:
Forelesning og arbeidsgrupper.

2. samling
TmL: 4
Tema:
De vanligste problemstillingene man møter som dommer

Stikkord:

 • Hva gjør vi dersom sporet ikke er lagt slik det bør i henhold til regelverket?
 • Bedømmelse er et tolkingsspørsmål - hvor går grensen mellom bestått og diskvalifiserende feil?
 • Hva er et særdeles godt arbeid, kontra et meget godt arbeid osv.

Arbeidsform og gjennomføring:
Praktisk bedømmelse av minst to ulike hunder der man forventer ulike problemstillinger både i sporet og hund/førers arbeidsmåte.

Problemstillinger:
Diskvalifiserende feil - et tolkingsspørsmål? F.eks. hvor langt fra sporet kan ekvipasjen gå før at hund/fører ikke vet hvor sporet går eller har manglende evne til å utrede tap? Når har ikke fører kontroll over hunden? Hva er et hissig og/eller vimsete arbeid? osv.

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

For deltakerne:
- Regelverk for blod- og fersksporprøver.
- Forskrift for prøving og godkjenning av ettersøkshund.
- NKK's etiske retningslinjer for prøvedommere.
- Dommerkompendium (under arbeid vår 2014)

Organisering og arbeidsmåter

Se innhold.

Krav til lærer/instruktør

Ettersøksdommer godkjent av NKK. Må ha dømt regelmessig i minst 10 år

Utfyllende opplysninger

Siden antall dommere under utdanning i hvert fylke/hver NKK-region vil kunne variere, er det mulig å få utbetalt tilskudd etter søknad selv med færre deltakere på kurset dersom det kan dokumenteres bred utlysning og at det ikke avholdes flere enn ett kurs i fylket årlig.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

 • Å bidra til motivasjon og tilgang til kunnskap og kompetanse for alle og slik møte behov i et samfunn og arbeidsliv i stadig endring.